SFJ00119310220001 PONTOS. Postkort fra Sverre Johansens samling.

 

1931 DS/Flk PONTOS (SFJ001193102)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalkokeri
steam ship, floating whale factory.

Off.no (IMO):

1097758

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1890/03

Bnr (Sno):

219

Bygger (yard):

Harland & Wolff Ltd, Belfast, Nord-Irland.

Eier (owner):

A/S Kosmos, Hvalfanger-A/S Pelagos, Hvalfanger-A/S Antarctic (Jahre-gruppen)

Disponent (manager):

Anders Jahre, Sandefjord.

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class).:

Lloyds ”Fitted for carrying whale oil in bulk”

 

 

Tonnasje (Tonnage):

6.400 tdw, 4.358 brt, 2.757 nrt

Dimensjoner (size):

L: 400,6'-B: 45,2'-28,4'.

Lasthåndtering
(cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

Utstyrt med 10 åpne kokekar, 12 presskjeler og 2 omkoker

 

 

Navigasjonsutstyr:

Radiopeileapparat.

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

Fikk sin første trådløse telegrafi i 1911. Trådløs kortbølge fra 1928.

Kallesignal (Call sign.):

LDVA

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), tre-trinns ekspansjon (triple exp.). 3-sylinder, syl. diam.: 22,5"-37,0"-64,0", slag/stroke: 48,0". 334 NHK. Bygget av Harland & Wolff Ltd, Belfast, Nord-Irland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1889 Bygd som lasteskip GAEKWAR ved Harland & Wolff, Belfast, Irland for T. & J. Brocklebank Ltd, Liverpool, England. Sjøsatt 24/12.
1890 Levert 15/03.
1907 Omdøpt til CARNARVONSHIRE. Samme eier.
1911 Solgt til A/S Rethval & Thule (Hans Fredriksen), Kristiania.
Ombygget til hvalkokeri. Omdøpt til FALKLAND.
Dette året fikk skipet sitt første
Marconi anlegg for kommunikasjon. FALKLAND sendte trådløse telegram til Norge via en landstasjon i Syd-Amerika som videresendte telegrammet via kabel.
1912 Chr. Christensen trakk seg som disponent fra A/S Ørnen og overlater disponentstillingen til sin eldste sønn Søren L. Christensen.
1913 FALKLAND byttes mot Fl/k ØRN i juli og Aktieselskapet Ørnen måtte betale NOK 160.000 i mellomlegg. FALKLAND ble omdøpt ØRN II samtidig som ØRN ble omdøpt til FALKLAND.
1914 Om sommeren ble kokene påbygget i høyden. To nye trykkjeler blir montert og den faste tankkapasiteten blir økt slik at kokeriet kan ta hjem 25.000 fat på egen kjøl.
26/09 gikk ØRN II fra Sandefjord til Syd-Shetlandsøyene, med Julius Paulsen som bestyrer. For øvrig hans siste sesong.
1915 Den nye bestyreren het Thv. Larsen for sesongen 1915/1916.
1919 Ankom verkstedet på Framnæs 27/07. I dokk fra 29/08 til 11/09. Gikk fra verkstedet og forlot Sandefjord for ny sesong 20/09.
1920 Ankom Sandefjord 18/05. Forhalte til verksted og i dokk fra 16/08 til 26/08-1920. Gikk fra verkstedet og forlot Sandefjord for en ny sesong 23/09.
1921 Etter endt sesong var oljeprisene sunket til et lavmål og de fleste kom hjem med usolgte laster. De fleste kokeriene ble liggende som lagerskip denne sommeren. Ankom Sandefjord 17/04. Avgikk for lossing i Fredrikstad. Ankom Sandefjord og verkstedet 04/09, dokkt fra 20/09 til 29/09.
Forlot Sandefjord for feltet 11/10. Ankom fangstfeltet i begynnelsen av desember.
1922 Ankom 21/05 Sandefjord og avgikk til Fredrikstad samme dag. Ankom Sandefjord og verkstedet 07/06 og dokket fra 16/08 til 16/09.
Avgikk verkstedet med kurs for Sydishavet 02/10 og ankom fangstfeltet 25/11.
1923 Avsluttet fangsten 16/04 etter en dårlig sesong. Ekspedisjonens hvalbåter gikk til Montevideo for sommeropplag og overhaling. ØRN II gikk hjem til Sandefjord og leverte årets produksjon til De-No-Fa i Fredrikstad.
Forhalte fra lagerplass til verkstedet 20/06. Dokket 24/08 til 01/09. ØRN II fikk denne sommeren 4 nye presskjeler montert, samt at riggen ble fornyet.
Avgikk til isen 26/09. Ankom feltet 19/11.
1924 Ankom verkstedet for vedlikehold og dokking 01/06. Dokket fra 06/08 til 14/08. Avgikk verksted og havnen for en ny sesong 15/09.
1925 Ankom havnen i Sandefjord 13/06. Ankom verkstedet 26/06 og dokket i tiden 06/07 til 16/07. Forhalte fra verkstedet 09/09 og forlot Sandefjord for en ny sesong 10/09.
1926 Ankom Sandefjord og verkstedet 26/06. Dokket 17/07 og ut samme dag. Forlot Sandefjord 28/08 for bunkring av kull. Returnerte igjen 11/09 og gikk ut på en ny tur til isen 12/09. Det var kullstreik i England dette året, så de fleste kokeriene fikk forsinket avgang. Det var kun kokeriene FALK, ØRN II og SOLGLIMT som fikk sin andel av fangsten sesongen 1926/27.
1928 Solgt for NOK 950.000 til Hvalfangerselskapet Pontos A/S (Bruun & von der Lippe), Tønsberg.
1929 Ankom Sandefjord 07/06. Forhalte til Vera Fedtrafineri 26/07 for lossing. Returnerte 24/07 og dokket fra 27/07 til 21/08. Forlot verksted og havnen som PONTOS 29/08.
Hvalfangerselskapet Pontos A/S ble 10/06 medlem av den nye Hvalfangerforening. Gikk om høsten til Sydishavet.
1930 Gikk til Sydishavet også denne høsten for å delta i fangsten for sesongen 1930/31.
1931 Sesongen 1930/31 overgikk alle andre sesonger i Antarktis i antall deltagere. Hele 41 flytende kokerier og i tillegg 6 landstasjoner med totalt 232 hvalbåter var i aksjon. Fangstresultatet i Antarktis denne sesongen ble 3.608.348 fat hvalolje, eller 97,9% av den totale verdensfangsten.
A/S Kosmos kom inn på eiersiden og overtok 1/3 av kokeriet 05/12 sammen med hvalbåtene SYMRA, SOLVA og SUIZA. Grunnen til overtakelsen var at den kvote som fulgte med kunne deles på de tre eierselskapene. PONTOS legges i opplag.
1934 Det ble søkt om fangstavtale for PONTOS for sesongen 1934/35, men det ble ikke oppnådd en slik avtale.
PONTOS ble solgt som skrap for NOK 85.000. Hugget i 2. kvartal ved Jarlsø Verft, Tønsberg.

 

 

History in English:

1889 Built as cargo ship GAEKWAR by Harland & Wolff Ltd, Belfast, Ireland for T. & J. Brocklebank Ltd, Liverpool, England. Launched 24/12.
1890 Delivered 15/03.
1907 Renamed CARNARVONSHIRE. Same owner
1911 Sold to A/S Rethval & Thule (Hans Fredriksen), Kristiania. Renamed FALKLAND.
She had the first
Marconi system for communication. FALKLAND sent wireless telegrams to Norway via a land based radio station in South America who sent the telegram further via land cable.
1913 The FALKLAND was exchanged with the Fl/F ØRN. Aktieselskapet Ørnen had to pay NOK 160.000 to make up the difference. FALKLAND was renamed ØRN II whilst ØRN was renamed FALKLAND.
1914 During the summer the blubber boiler was increased in height. Two new press boilers was installed and fixed tanks capacity increased to a total of 25.000 bbl.
Left Sandefjord 26/09 for a new season at the South Islands with Mr. Julius Paulsen as whaling manager. His last season with ØRN II.
1915 Her new whaling manager was Mr. Thv. Larsen for the season of 1915/1916.
1919 Arrived 27/07 at the shipyard on Framnæs, Sandefjord. Dry docked from 29/08 to 11/09. Left the yard and Sandefjord for a new season on 20/09.
1920 Arrived Sandefjord 18/05. Shifted to the shipyard and dry docked from 16/08 to 26/08. Left shipyard and the port of Sandefjord for a new season 23/09.
1921 After end of season the price of whale oil was down to a low level and most of the factories came home from the whale grounds with the production unsold. Most of the factories acted as storage tankers during the summer. Arrived Sandefjord 17/04. Left Sandefjord heading for De-No-Fa at Fredrikstad to discharge her cargo. Returned to Sandefjord and the shipyard 04/09 and went in dry dock 20/09 until 29/09. Left the port of Sandefjord for a new season on 11/10.
1922 Arrived Sandefjord on 21/05, and left for discharge to De-No-Fa at
Fredrikstad the same day. Arrived Sandefjord and Framnæs mek. Værksted on 07/06 and docked from 16/08 until 16/09.
Left the yard for a new season on 02/10 and arrived at the whaling grounds 25/11.
1923 Ended the whaling season on 16/04 after a very disappointing season. The catchers of the expedition went to Montevideo for summer layup and maintenance. ØRN II proceeded to Sandefjord and unloaded her cargo at De-No-Fa, Fredrikstad.
 Shifted from storage to shipyard on 20/06. In dry dock from 24/08 to 01/09. This summer ØRN II got 4 new press boilers installed and a new rig.
Left for the Antarctic Ocean for a new season 26/09. Arrived at the whaling grounds 19/11.
1924 Arrived 01/06 at the shipyard for maintenance and docking. I dry dock from 06/08 to 14/08. Left the yard and the port for a new season 15/09.
1925 Arrived Sandefjord 13/06 after end of season. Arrived shipyard on 26/06 and dry docked from 06/07 to 16/07. Shifted from the yard 09/09 and left Sandefjord for a new season on 10/09.
1926 Arrived Sandefjord and the shipyard 26/06. In dry dock 17/07 and undocked the same day. Left Sandefjord 28/08 for bunkering coal. Returned 11/09 and left 12/09 for a new season in the Antarctic Ocean. There was a coal strike going on in England and most of the factories had their departure delayed. Only the factory ship FALK (A/S Ørnen), ØRN II (A/S Ørnen) and SOLGLIMT (A/S Odd) catched along the edge of the ice the season of 1926/27
1928 Sold for NOK 950.000 to Hvalfangerselskapet Pontos A/S (Bruun & von der Lippe), Tønsberg.
1929 Arrived Sandefjord 07/06. Shifted to Vera Fedtrafineri 26/07 for discharge. Shifted to the shipyard on 24/07 and dry docked from 27/07 to 21/08. Left the shipyard and the port of Sandefjord as PONTOS 29/08.
 Hvalfangerselskapet Pontos A/S became 10/06 a member of the new Whaling Association. Headed in the autumn for the Antarctic Ocean.
1930 Again heading for the Antarctic Ocean for the new season 1930/31.
1931 The season of 1930/31 exceed all other seasons in the Antarctic Ocean regarding number of participants. A total of 41 floating factories, in addition 6 shore stations with a total of 232 whale catchers was in action.
The total production this season was 3.608.348 bbl whale oil, or 97,9% of the total world production.
A/S Kosmos came in as a part owner and took over a 1/3 part of the vessel 05/12, together with the whale catchers SYMRA, SOLVA and SUIZA. The reason for this action was that the whale quota that followed the PONTOS could be divided between the three companies involved. PONTOS was laid up.
1934 The market was better and an application of license for the season of 1934/35 was sent, but not achieved. The PONTOS was sold as scrap for NOK 85.000.
Broken up in 2. quarter at Jarlsø Verft, Tønsberg.

 

 

SFJ00219310220002 PONTOS som ØRN II. Postkort fra Anders Christiansens samling.

             

Kilde: Narve Sørensen, boken "DAMP-Dampskipets æra i Vestfold", boken ”Aktieselskabet ”ØRNEN”
1903-1953”, ”På alle hav Skipene i Anders Jahres rederi”, Miramar Ship Index (NZ), Ristings «Om
isforholdene ved Sydhavets fangstfelter 1908-1928»
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 21/07-2019 (RI)