SFJ00119320120001 DS/Hvb KOS X. Bilde fra boken ”På alle hav – Skipene i Anders Jahres rederi”

 

1932 DS/Hvb KOS X (SFJ001193201)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher.

Off.no (IMO):

5160685

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1932/06

Bnr (Sno):

941

Bygger (yard):

Smith’s Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England.

Eier (owner):

Kosmos II A/S, Sandefjord.

Disponent (manager):

Anders Jahre, Sandefjord.

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class):

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

260 brt, 93 nrt

Dimensjoner (size):

Loa: 119,7'-B: 24,1'-D: 13,7'-dypg.: 12,0'.

Fangstutstyr:
(
catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

Radiopeiler

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

Trådløs radio og telegrafi.

Kallesignal (Call sign.):

LDEK

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 14"-23"-39", slag/stroke: 24". 75 NHK. Bygget av Smith's Dock Co. Ltd, Middlesbrough, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

12,5 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 oljefyrt dampkjel (ildrørs kjel/fire tube boiler), heteflate (HF): 2.292 ft. Bygget av Blair & Co. Ltd, Stockton, England.

 

 

Bemanning (crew):

12 personer.

 

 

Historikk:

1932 Bygget som hvalbåt KOS X ved Smith’s Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England for Kosmos II A/S (Anders Jahre), Sandefjord. Sjøsatt 20/04. Levert i juni.
Fanget for KOSMOS II ekspedisjonen som ble sendt til isen på regning av Jahre-gruppen. Jahre-gruppen bestod av Anders Jahre, Sandefjord samt Svend Foyn Bruun og von der Lippe, Tønsberg.
1933 Sesongen 1933/34 som bøyebåt for KOSMOS II. Skytter var Erling Hjort Carlsen.
1934 Bøyebåt 1934/35 for KOSMOS II. Skytter var Daniel Hansen.
1935 Sesongen 1935/38 tilbake som fangstbåt for KOSMOS II. Skytter var Hans Marthinsen.
1938 Sesongen 1938/39 som fangstbåt for KOSMOS II. Skytter var Audun Helgheim.
1939 Sesongen 1939/40 som fangstbåt for KOSMOS II. Skytter var Ernst Meyer.
1940 Etter endt sesong ankomst Walvis Bay, Sørvest Afrika 21/03. Ble liggende i Walvis Bay inntil 12/11. Overtatt av Royal Navy (RN) i november og gitt identifikasjon FY-505. Forlot Walvis Bay 12/11 med kurs for Glasgow, Scotland. Anløp Freetown, Sierra Leone 25/11. Fortsatte reisen 03/12. Anløp St. Vincent, Kapp Verde 09/12. Fortsatter med kurs for øyen St. Michaels på sydvestkysten av England med ankomst og ankring 15/12. Avgikk 21/12 med kurs for Glasgow. Ankom Clyde og Glasgow 29/12.
1941
Satt inn i tjenesten for Royal Navy (RN) i mai for bruk til minesveiper. Avgikk River Clyde 05/06 i konvoi OG 064 sammen med KOS VII, KOS XI og XII. En konvoi på 48 fartøy med kurs for Gibraltar med ankomst 18/06.
Omdøpt til HMS FLICKER (FY 719) i september.
1945 Returnert til eierne i desember. Reparert og tilbakestilt som hvalbåt i Durban, Sør-Afrika etter krigen. Navnet tilbakestilt til KOS X. Hun gikk inn som en del av ANTARCTIC-ekspedisjonen den første sesongen 1945/46.
1946 Fanget for KOSMOS IV-ekspedisjonen sesongen 1946/47. Skytter var Harald Andersen.
1947 Fanget for KOSMOS IV-ekspedisjonen sesongen 1947/48. Skytter var Carl A. Hansen.
1948 Fanget for ANTARCTIC i sesongen 1948/49.
1949 På sommeren blir hun engasjert som fangstbåt med kokeriet JARAMA ved hvalstasjonen Cap Lopez, Gabon. Fangstsesongen var fra 21/06 til 17/10.
Fanget for
KOSMOS III-ekspedisjonen i sesongen 1949/50. Skytter var Thorbjørn Gulliksen.
1950. Fra slutten på sesongen 1949/50, antatt i opplag.
1951 Fanget for Flk JARAMA ved Cap Lopez. Fangsten varte fra 25/06 til 05/10. Senere på året solgt til Compania Industrial de Valparaiso, Valparaiso, Chile. Omdøpt til INDUS 11.
1958
Fanget for Landstasjonen Quintay og Molle, Chile.
1966 Solgt til Pesquera Industrial Ruiz y Cia. Ltda, Valparaiso.
Under en storm i Valpariso 11/07 brakk fortøyningene, og hun drev mot moloen. Endte som total havari.

 

 

History in English:

1932 Built as whaling catcher KOS X by Smith’s Dock Co Ltd., South Bank, Middlesbrough for Kosmos II A/S (Anders Jahre), Sandefjord. Launched on 20/04-1932. Delivered in June.
Sailed on her first trip, the season of 1932/33, as catcher for KOSMOS II. KOSMOS II was sent to the whaling ground in the south on account of the Jahre-Group. The so called Jahre-Group consists of Anders Jahre, Svend Foyn Bruun and von der Lippe (Jahre-group).
1933 The season 1933/34 operated as buoy boat for KOSMOS II.
Shooter was Erling Hjort Carlsen
1934
A new season as buoy boat for KOSMOS II in 1934/35. Shooter was Daniel Hansen
1935 The season 1935/36 back as catcher for KOSMOS II. Shooter was Hans Marthinsen.
1936 The season 1936/37 as catcher for KOSMOS II. Shooter was Hans Marthinsen.
1937 The season 1937/38 as catcher for KOSMOS II. Shooter was Hans Marthinsen.
1938 The season 1938/39 as catcher for KOSMOS II. Shooter was Audun Helgheim.
1939 The season 1939/40 as catcher for KOSMOS II. Shooter was Ernst Meyer.
1940 After the whaling season 1939/40 arrives Walvis Bay 21/03. Staying in Walvis Bay until 12/11. Taken over by the Royal Navy (RN) in November and given the pennant FY-505. Leaves Walvis Bay 12/11 heading for Scotland and Glasgow area. Calling Freetown 25/11. Continuing the journey 03/12. Calling St. Vincent at Cape Verde 09/12. Continue on course for the island of St. Michaels on the south-west coast of England with arrival and anchored 15/12. Departed 21/12 with a course for Glasgow. Arrived at River Clyde and Glasgow 29/12.
1941 Inserted into the Royal Navy (RN) service in May for use in minesweeper. Departed River Clyde 05/06 in convoy OG 064 along with KOS VII, KOS XI and XII. A convoy of 48 vessels heading for Gibraltar with arrival on 18/06.
Renamed HMS FLICKER (FY 719) in September.
1945 Returned to the owner in December. Repaired and rebuit to catcher in Durban, South-Africa. Renamed KOS X. Joined the ANTARCTIC-expedition as catcher in the season 1945/46.
1946 Catching for KOSMOS IV-expedition the season 1946/47. Shooter was Harald Andersen.
1947 Catching for KOSMOS IV-expedition the season 1947/48. Shooter was Carl A. Hansen.
1948 Back with the ANTARCTIC-expedition the season 1948/49.
1949 In the summer engaged as catcher with the F/F JARAMA at the whale station Cap Lopez, French Congo (Gabon). The season last from 21/06 to 17/10.
In the autumn she leave for the Antarctic again. This time as catcher for
KOSMOS III-expedition the season of 1949/50. Shooter was Thorbjørn Gulliksen
1950. Probably laid up the rest of the year, after end of 1949/50 season.
1951 Returned to the whaling station Cap Lopez and factory ship JARAMA as catcher. The whaling season started 25/06 and ended 05/10. Sold to Compania Industrial, Chile, and renamed INDUS 11.
1958 Catching for the whale station Quintay and Molle, Chile.
1966 Sold to Pesquera Industrial Ruiz y Cia. Ltda., Valparaiso, Chile, name unchanged.
During a storm in Valpariso on 11/07-1966, the mooring failed, and she drifted against the break water. Ended as total loss.

 

 

SFJ00119320120001 DS/Hvb KOS X. Her som INDUS 11, klar til avgang for Chile. Bilde fra A. Christiansens samlinger.

             

Kilde: DnV reg.-1953, www.warsailors.com, oppdatert fra boken ”På alle hav – Skipene i Anders Jahres
rederi”, byggeliste Smith’s Dock Co Ltd
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 11/03-2021 (RI)