SFJ00119320220001 KOS XI på feltet. Bilde via Harald Fevang.

 

1932 DS/Hvb KOS XI (SFJ001193202)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher

Off.no (IMO):
ID:

5208176

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1932/06

Bnr (Sno):

942

Bygger (yard):

Smith's Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England.

Eier (owner):

Hvalfangerselskap Kosmos II A/S, Sandefjord.

Disponent (manager):

Anders Jahre, Sandefjord.

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

258 brt, 93 nrt

Dimensjoner (size):

Loa: 119,7'-B: 24,1'-D: 13,7'-Dypg.: 12,0'.

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LDEP

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), 3-trinns ekspansjon (triple exp.). 3-sylinder, syl. dia.: 14"-23"-39", slag/stroke.: 24". 75 NHK. Bygget ved Smith's Dock Co. Ltd, Middlesbrough, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

12,5 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 oljefyrt dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), heteflate (HF): 2.292 ft².. Bygget av Blair & Co. Ltd, Stockton, England.

 

 

Bemanning (crew):

12 pers,

 

 

Historikk:

1932 Bygget som hvalbåt KOS XI ved Smith's Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England for Hvalfangerselskap Kosmos II A/S (Anders Jahre), Sandefjord. Sjøsatt 20/04. Levert i juni.
Sesongen 1932/33 som fangstbåt for Flk KOSMOS II.
1933 Fanget for KOSMOS II sesongen 1933/34. Karl Skontorp som skytter.
1934
Fanget for KOSMOS II sesongen 1934/35. Alfred Andersen som skytter.
1935
Til isen som fangstbåt for KOSMOS II sesongen 1935/36. Alfred Andersen som skytter.
Fra 10/02 i fangst for flk N. T. NIELSEN-ALONSO frem til fangsten var slutt. Alfred Andersen som skytter.
1936
Fanget for KOSMOS II sesongen 1936/37. Thorvald Hansen som skytter.
1937 Fanget for ULYSSES sesongen 1937/40. Thorvald Hansen som skytter.
1940 Etter endt sesong ankomst Walvis Bay, Sørvest Afrika 21/03. Blir liggende i Walvis Bay inntil 12/11. Overtatt av Royal Navy (RN) i november som KOS XI (FY-680). Forlot Walvis Bay 12/11 med kurs for Glasgow. Anløp Freetown, Sierra Leone 25/11. Fortsatte reisen 03/12. Anløp St. Vincent, Kapp Verde 09/12. Fortsatte med kurs for øyen St. Michaels på sydvestkysten av England med ankomst og ankring 15/12. Avgikk 21/12 med kurs for Glasgow. Ankom Glasgow 29/12.
1941
Satt inn i tjenesten for Royal Navy (RN) i mai for bruk til minesveiper. Avgikk Clyde 05/06 i konvoi OG 064 sammen med KOS VII, KOS X og XII. En konvoi på 48 fartøy med kurs for Gibraltar med ankomst 18/06.
Omdøpt HMS FULL MOON (FY 680) i september.
1946 Returnert til eierne i juni og tar tilbake navnet KOS XI.
1948 Til hvalfeltene på Peru kysten for Flk ANGLO NORSE sesongen 1948/49 som bøyebåt. Skytter var Harald N. Henriksen, Stokke.
1949 I sommerfangst på Madagaskar kysten med ANGLO NORSE.
1950 I sommerfangst på Madagaskar kysten med ANGLO NORSE.
1951
Til hvalfeltene på Peru kysten for ANGLO NORSE sesongen 1951/52
1957 Solgt til Ole P. Lie, Bergen. Omdøpt til LIGRUNN.
1958 Konvertert til havgående fiskefartøy ved Håkonshellens Slip, Bergen. Ny tonnasje: 283 brt, 102 nrt. Lengden er blitt til 127’ 9". Registrert i merkeregisteret som H-453-F.
Dampmaskineriet er erstattet med en Wichmann dieselmotor på 480 BHK. Bygget ved Wichmann Motorfabrikk, Rubbestadneset.
1968 Ny motor installert: Wichmann 7ACAT (motor nr 5183). 1.050 BHK, Bygget av Wichmann Motorfabrikk, Rubbestadneset.
1969 Forlenget til 141’ 9". Ny tonnasje ble 350 brt, 169 nrt.
1973 Påbygd shelterdekk og tonnasjen økt til 478 brt, 269 nrt.
1977 Solgt til Partrederiet Einar Nerland & Co., Fosnavåg, Ålesund.
1978 Solgt til Åge J. Majala, Havøysund. Omdøpt til OSVALDSON (F-496-M.)
1980 Solgt til Partrederiet Bjarne Kristensen & Sønner, Bodø. Omdøpt til MELØYBAS (N-63-ME.)
1983 Kondemnert.

 

 

History in English:

1932 Built as whaling catcher KOS XI by Smith's Dock Co. Ld., South Bank, Middlesbrough on behalf of the Whaling Company Kosmos II A/S (Anders Jahre), Sandefjord. Launched on 20/04. Delivery in June.
Used as catcher for the factory Fl/F KOSMOS II season 1932/33.
1933 Participated as catcher for KOSMOS II season 1933/34. Mr Karl Skontorp was the gunner.
1934
Catcher for the KOSMOS II the season of 1934/35. Mr Alfred Andersen as gunner.
1935
Catcher for the KOSMOS II season of 1935/36. Mr Alfred Andersen as gunner.
1936 From 10/02 catching for Fl/F N. T. NIELSEN-ALONSO until end of season. Mr Alfred Andersen as gunner
Used as catcher for KOSMOS II the season 1936/37. Mr Thorvald Hansen was the gunner.
1937 Arrived Sandefjord, Norway on 11/04 after end of season
To the Southern Seas as catcher for the ULYSSES season 1937/38. Mr. Thorvald Hansen was the gunner. Arrived Sandefjord 11/04 after end of season.
1938 To the Southern Seas as catcher for the ULYSSES season 1938/39. Mr Thorvald Hansen was the gunner.
1939 To the Southern Seas as catcher for the ULYSSES season 1939/40. Mr Thorvald Hansen was the gunner.
1940 After the whaling season 1939/40 arrives Walvis Bay 21/03. Staying in Walvis Bay until 12/11. Taken over by the Royal Navy (RN) in November. Leaves Walvis Bay 12/11 heading for Scotland and Glasgow area. Calling Freetown 25/11. Continuing the journey 03/12. Calling St. Vincent at Cape Verde 09/12. Continue on course for the island of St. Michaels on the south-west coast of England with arrival and anchored 15/12. Departed 21/12 with a course for Glasgow. Arrived at River Clyde and Glasgow 29/12.
1941 Inserted into the Royal Navy (RN) service in May for use in minesweeper. Departed River Clyde 05/06 in convoy OG 064 along with KOS VII, KOS XI and XII. A convoy of 48 vessels heading for Gibraltar with arrival on 18/06.
Renamed HMS FULL MOON (FY-680) in September.
1946 Returned to the owner in June and renamed KOS XI.. 1948 Used as catcher at the whaling ground on the coast of Peru for factory ANGLO NORSE the 1948/49 season.
1949 Used as catcher during summer at the whaling ground outside the coast of Madagascar with the factory ANGLO NORSE.
1950
Used as catcher on the coast of Madagascar with the factory ANGLO NORSE.
1951
Used as catcher at the Peruvian coast with the factory ANGLO NORSE season of 1951/52
1957 Sold to Ole P. Lie in Bergen and renamed LIGRUNN. 1958 Converted to a deep sea fishing vessel at Håkonshellens Slip, Bergen. New tonnage: 283 brt, 102 nrt. Lengthened to 127’ 9". Registered in the register of fishing as H-453-F.
Steam machinery was replaced by a Wichmann type 480 BHP diesel engine. Built by Wichmann Motorfabrikk, Rubbestadneset.
1968 Engine power increased, and a Wichmann of 1.050 BHP installed.
1969 This year lengthened to 141’ 9". New tonnage was 350 GT, 169 NT.
1973 Building shelterdeck and tonnage increased to 478 GT, 269 NT.
1977 Sold to P/R Einar Nerland & Co., Fosnavåg by Ålesund. Name unchanged.
1978 Sold to Åge J. Majala, Havøysund. Renamed OSVALDSON.
Registered as F-496-M.
1980 Sold to P/R Partrederiet Bjarne Kristensen & Sønner, Bodø.
Renamed MELØYBAS. New identity N-63-ME.
1983 Condemned.

 

 

SFJ00119320220002 KOS XI som fiskebåt LIGUNN.

             

Kilde: DnV reg.-1953, www.warsailors.com, boken «På alle hav – Skipene i Anders Jahres rederi»,
byggeliste fra Wichmann motor

Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 20/04-2019 (RI)