SFJ00119320520001 DS/Hvb KOS XIV.

 

1932 DS/Hvb KOS XIV (SFJ001193205)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher.

Off.no (IMO):
ID no.

62134
30285

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1932/06

Bnr (Sno):

945

Bygger (yard):

Smith's Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough,
England.

Eier (owner):

Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S, Sandefjord.

Disponent (manager):

Anders Jahre, Sandefjord.

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

258 brt, 93 nrt

Dimensjoner (size):

Loa: 119,7'-B: 24,1'-D: 13,7'-Dypg.: 12,0'.

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

Radiopeiler (direction finder)

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

Trådløs telegrafi og telefoni

Kallesignal (Call sign.):

LDGZ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), tre trinns
ekspansjon (triple exp.). 3-sylinder, syl. diam.: 14"-23"-
39", slag/stroke: 24". 75 NHK. Bygget av Smith's Dock
Co. Ltd, Middlesbrough, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

12,5 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 oljefyrt dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), heteflate
(HF): 2.292 ft². Bygget av Blair & Co. Ltd, Stockton,
England.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1932 Bygget som hvalbåt KOS XIV ved Smith's Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England for Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S (Anders Jahre), Sandefjord. Sjøsatt 05/05. Levert i juni.
Fanget sesongen 1932/33 for kokeriet KOSMOS II men var utleid til Bruun & von der Lippe (Jahre-gruppen).
1933 Fanget for KOSMOS II sesongen 1933/35. Skytter var Arthur Iversen.
1935 Bøyebåt for KOSMOS II sesongen 1935/36. Skytter var Johan Rove. Fungerer en kort tid som fangstbåt for kokeriet KOSMOS. Skytter var Mauritz Marthinsen.
1936 Fanget for kokeriet KOSMOS II sesongen 1936/37. Skytter var Einar Barth.
Under fangst i Weddell-havet ble det oppdaget en grunne. Banken ble oppkalt etter skytteren og fikk navnet Barthbanken ifølge US Board of Geografic Names januar 1965.
1937 Fanget for kokeriet ULYSSES i Sydishavet sesongen 1937/38. Skytter var Johannes Andersen.
1938 Ankom Sandefjord 11/04 etter endt sesong.
Fanget for ULYSSES sesongen 1938/39. Skytter var Einar Barth.
1939 Fanget for ULYSSES sesongen 1939/40. Skytter var Alfred Pedersen.
1940 Etter endt fangst ankom Walvis Bay, Sørvest Afrika 19/03. Rekvirert av Den Norske Marine (KNM) i juni til bruk som minesveiper. Omdirigert til Halifax, NS, Canada via Pernambuco, Brasil og Trinidad. Ankom Halifax 03/10, sammen med flere andre hvalbåter.
1941 Ombygget og innredet som minesveiper, med norsk mannskap på 25 mann. Omdøpt til
KNM MANDAL (FY 1837). Ble utstyrt med kanoner og mitraliøser, samt en radar type 252.
Kommando heist 24/03 og tatt inn i 2 minesveiper divisjon under engelsk kommando med base i Plymouth, England og Falmouth, Cornwall fra 23/09.
1943 Forliste og sank 11/09 på grunt vann etter å ha truffet vraket av CARONI RIVER under minesveiping. Hevet og satt i tjeneste igjen.
1945 Løst fra oppgaven i Plymouth-Falmouth i mai. Forliste 19/09 utenfor Farsund under norsk styring under navnet KNM MANDAL.
1947 Hevet og hugget.

 

 

History in English:

1932 Built as a whaling catcher KOS XIV at Smith's Dock Co. MD, Middlesbrough for Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S (Anders Jahre), Sandefjord. Launched 05/05-1932. Delivered in June.
Catcher the 1932/33 season for the factory KOSMOS II but was let to Bruun & von der Lippe (the Jahre group).
1933 Catcher for the KOSMOS II season 1933/34. The shooter was Arthur Iversen.
1934 Catcher for the KOSMOS II season 1934/35. The shooter was Arthur Iversen.
1935 Buoy boat for the KOSMOS II season 1935/36. The shooter was Johan Rove. Works a short time as a catcher for the KOSMOS-expedition. The shooter was Mauritz Marthinsen.
1936 Catcher for the KOSMOS II-expedition season 1936/37. The shooter was Einar Barth.
During whaling in the Weddell Sea, an ocean bank was discovered. The bank was named after the shooter and was named Barth Bank according to the US Board of Geografic Names January 1965.
1937 As catcher for the ULYSSES-expedition in the Southern Ocean season 1937/38. The shooter was Johannes Andersen.
1938 Arrived at Sandefjord 11/04 after the end of the season.
Catcher for the ULYSSES-expedition season 1938/39. The shooter was Einar Barth.
1939 Catch boat for the ULYSSES season 1939/40. Shooter was Alfred Pedersen.
1940 After the whaling season arrived Walvis Bay on 19/03. Redirected to Halifax via Pernambuco and Trinidad. Arrived at Halifax, Canada 03/10, along with several other whale catchers. Hired by Royal Norwegian Marine (KNM) in July for use as minesweeper, with Norwegian crew.
1941 Rebuilt and equipped as a minesweeper, with a Norwegian crew of 25 men, as
KNM MANDAL (FY 1837). Equipped with cannons and machine guns, as well as a radar type 252.
Command hoisted 24/03 and taken into 2nd minesweeper division under English command based in Plymouth-Falmouth area from 23/09.
1943 Sank 11/09 in shallow water after hitting the wreck of CARONI RIVER during mine sweeping. Refloated and repaired and put back in service as minesweeper.
1945 Released from the minesweeping division in May. Wrecked 19/09 outside Farsund as KNM MANDAL under Norwegian control.
1947 Raised and sold as scrap.

 

 

SFJ00119320520002 DS/Hvb KOS XIV.

             

Kilde: DnV 5, warsailors.com, boken «På alle hav – skipene i Anders Jahres rederi», forsvarsmuseet.no.
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 16/09-2021 (RI)