SFJ00119320620001 DS/Hvb KOS XV.

 

1932 DS/Hvb KOS XV (SFJ001193206)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher.

Off.no (IMO):
ID no.

60073
30286

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1932/07

Bnr (Sno):

946

Bygger (yard):

Smith’s Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England.

 

Eier (owner):

Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S, Sandefjord.

Disponent (manager):

Anders Jahre, Sandefjord.

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class).:

Whaler. Fitted for Oil Fuel.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

258 brt, 93 nrt

Dimensjoner (size):

Loa: 125’–Lbp: 119,7'-B: 24,1'-D: 13,7'-Dypg.: 12,0'.

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

Radiopeiler (direction finder).

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

Trådløs telefoni/telegrafi

Kallesignal (Call sign.):

LDJB

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), tre trinns
ekspansjon (triple exp.). 3-sylinder, syl. diam.: 14"-23"-
39", slag/stroke: 24". 75 BHK. Bygget av Smith's Dock Co.
Ltd, Middlesbrough, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

12,5 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 oljefyrt dampkjel (ildrørskjel / fire tube boiler), heteflate
(HF): 2.292 ft². Bygget av Blair & Co. Ltd, Stockton,
England.

 

 

Bemanning (crew):

12 pers.

 

 

Historikk:

1932 Bygget som hvalbåt KOS XV ved Smith’s Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England for Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S (Anders Jahre), Sandefjord. Sjøsatt 05/05. Levert i juni.
Fange for
KOSMOS II-ekspedisjonen i Sydishavet sesongen 1932/33.
1933 Fangstbåt for
KOSMOS II-ekspedisjonen sesongene 1933/38 i Sydishavet. Skytter var Carl A. Hansen.
1938 Fanget for
ULYSSES-ekspedisjonen sesongen 1938/39 i Sydishavet. Skytter var Sigurd Jahre.
1939 Fangstbåt for
ULYSSES-ekspedisjonen sesongen 1939/40 i Sydishavet. Skytter var Sigurd Jahre. Fanget for KOSMOS ekspedisjonen frem til 29/12.
1940 Ankom Walvis Bay, Sørvest Afrika 19/03 etter endt sesong. Rekvirert av den Kongelige Norske Marine i juni for å benyttes som minesveiper, med norsk mannskap. Gikk fra Walvis Bay med kurs for Halifax, NS, Canada via Pernambuco, Brazil 02/09. Gikk fra Pernamboco for Trinidad 10/09. Ankom Trinidad 18/09 og gikk videre 26/09 for ankomst Halifax 05/10.
1941 Krysser Atlanteren og ankommer Clyde, Scotland. Går fra Clyde med kurs for Hull, England 26/05. Ankom Methild Roads, Scotland og går derfra 29/05 og ankom Hull 01/06. Kommando heist 01/09
Omdøpt til KNM GRIMSTAD (FY-1956) med norsk besetning på 25 mann. Tjenestegjorde fra 14/09 som minesveiper i 2. minesveiperdivisjon i Engelske kanalen under engelsk kommando i området Plymouth, England til Falmouth, Cornwall.
1945 Løst fra oppdraget med Royal Navy i januar.
1946 Returneres til eierne i januar. Det gamle navnet KOS XV taes i bruk.
Deltar i hvalfangsten for fellesfangsten med SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1946/47
1947 Fanget for KOSMOS III i sesongen 1947/48. Skytter var Anders Sunde.
1948 Bøyebåt for KOSMOS III i sesongen 1948/49.
Skytter var Hans Sand
1949 Fanget om sommeren for ANGLO-NORSE på Madagaskar, og i Antarktis som
fangstbåt med KOSMOS IV 1949/50. Skytter var Jannis Skontorp.
1950 Siste sesongen i norsk eie bøyebåt for ANTARTIC i sesongen 1950/51.
1951 Solgt til Compania Industriale de Valparaiso, Valparaiso, Chile. Omdøpt til INDUS X.
I fangst fra Landstasjon Quintay, Chile i tiden 1951/57.
1958 I fangst fra Landstasjon Quintay og Molle.
1959 Fanget fra Landstasjon Molle, Chile.
1963 Solgt til Ramon Medina, Arevalo, Chile. Omdøpt til DON RAMON. Muligens ombygget til fiskefatøy.
1988 Fremdeles registrert i Lloyds register.

 

 

History in English:

1932 Built as a whale catcher KOS XV at Smith’s Dock Co Ltd., South Bank, Middlesbrough for Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S (Anders Jahre), Sandefjord. Launched 05/05-1932. Delivered in June.
Served as catcher for the KOSMOS II expedition in the Southern Ocean season 1932/33.
1933 Whale catcher for the KOSMOS II expedition season in the Southern Ocean season 1933/34. The shooter was Carl A. Hansen.
1934 Whale catcher for the KOSMOS II expedition season 1934/35 in the Southern Ocean. The shooter was Carl A. Hansen.
1935 Whale catcher for the KOSMOS II expedition season 1935/36 in the Southern Ocean. The shooter was Carl A. Hansen.
1936 Whale catcher for the KOSMOS II expedition season 1936/37 in the Southern Ocean. The shooter was Carl A. Hansen.
1937 Whale catcher for the KOSMOS II expedition season 1937/38 in the Southern Ocean. The shooter was Carl A. Hansen.
1938 Whale catcher for ULYSSES-expedition 1938/39 season in the Southern Ocean. The shooter was Sigurd Jahre.
1939 Whale catcher for ULYSSES-expedition 1939/40 season in the Southern Ocean. The shooter was Sigurd Jahre. Catcher for the KOSMOS expedition until 29/12.
1940 Arrived Walvis Bay 19/03 after the season ended. Requested by the Royal Norwegian Navy (KNM) in July to be used as a minesweeper, with a Norwegian crew.
Went from Walvis Bay heading for Halifax via Pernambuco, Brazil 02/09. Went from Pernamboco with course for Trinidad 10/09. Arrived at Trinidad 18/09 and went on 26/09 for arrival Halifax 05/10.
1941 Crosses the Atlantic and arrives at River Clyde. Going from River Clyde with course for Hull 26/05. Arrived at Methild Roads and left there 29/05 and arrived at K. Humber 01/06.
Renamed KNM GRIMSTAD FY-1956. Served as a minesweeper in the 2nd minesweeper division in the English Channel in the Plymouth area to Falmouth.
1946 Return to owners in January. The old name KOS XV is being used. Participates in whaling for joint hunting with SIR JAMES CLARK ROSS season 1946/47.
1947 Catches with KOSMOS III in the 1947/48 season. Shooter was Anders Sunde.
1948 Bending boat for KOSMOS III in the season 1948/49. The shooter was Hans Sand.
1949 In the summer, whaling with ANGLO-NORSE participates in Madagascar, and in Antarctica as a catcher with KOSMOS IV the 1949/50 season. The shooter was Jannis Skontorp.
1950 Last season in as Norwegian catcher for ANTARTIC in the 1950/51 season.
1951 Sold to Compania Industriale de Valparaiso, Chile. Renamed INDUS X.
In catch from Quintay, Chile, in 1951/57.
1958 Catch from Quintay and Molle Landstations.
1959 Prisoners from Molle Land Station, Chile.
1963 Sold to Ramon Medina, Arevalo, Chile. Renamed DON RAMON. Possibly converted to trawler or seiner.
1988 Still registered in Lloyd's register.

 

 

SFJ00119320620001 DS/Hvb KOS XV fra boken «På alle hav-Skipene i Anders Jahres rederi»

             

Kilde: DnV reg.-1935, www.warsailors.com (innlegg av Tore Setså), Lloyds reg 1955. boken «På alle hav-
Skipene i Anders Jahres rederi», www.slektogdata.no/
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 15/04-2019 (RI)