SFJ00119350120001 DS/Hvb H. J. BULL på full fart.

 

1935 DS/Hvb H. J. BULL (SFJ001193501)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher.

Off.no (IMO):

5000079

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1935/09

Bnr (Sno):

273

Bygger (yard):

Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad.

Eier (owner):

Hvalfangerselskapene Kosmos, Kosmos II og Pelagos I,
Sandefjord.

Disponent (manager):

Anders Jahre, Sandefjord.

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class).:

DnV +1A1, Hvalfanger

 

 

Tonnasje (Tonnage):

573 brt, 204 nrt

Dimensjoner (size):

Loa: 151'-B: 30,7'-D: 16,9'.

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LJAZ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating),
Fredriksstads VTGT. 2 to-trinns ekspansjon (doble
compound exp.), 4-sylinder, syl. diam.: 13,8"-32,3"-
32,3"-13,8", slag/stroke: 30,5". 2.200 IHK. Bygget av
Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad
.

Fart/forbr. (speed/cons.):

16,0 knop. Bunkerskapasitet 410 tonn.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 oljefyrte dampkjeler (ildrørskjel/fire tube boiler), hver
med overheter, dim.: 13,5’ x 11,9’ og 3 fyrganger.
Samlet heteflate (HF): 4.126 ft². Bygget av
Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad.

 

 

Bemanning (crew):

pers.

 

 

Historikk:

1935 Bygget som kombinert hvalbåt og observasjonsskip H. J. BULL ved Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad for Hvalfangerselskapene Kosmos, Kosmos II og Pelagos I (Anders Jahre), Sandefjord. Ved levering var den verdens største og hurtigste hvalbåt. Den oppnådde 16 knop på prøvetur og bunkersbeholdningen på 410 tonn skulle holde til 45 døgns drift. H. J. BULL ble et forbilde for en ny generasjon hvalbåter.
Båten var oppkalt etter ekspedisjonslederen Henrik Johan Bull ombord på Svend Foyns ANTARCTIC som ble sendt til Kerguelen på ekspedisjon, samme år (1893) som JASON-ekspedisjonen ble sendt ut fra Sandefjord på sin andre tur til Sørishavet.
(H. J. Bull var bestefar til Rose Jahre, gift med skipsreder Jørgen Jahre.).
Fredriksstad mek. Verksted hadde i 1930 introdusert sin nye Fredriksstad dampmotor. Den doble to trinns dampmaskinen som arbeidet etter Wolfs prinsipp, ga en brennstoff besparelse på opptil 25 % sammenlignet med triple maskiner. Overingeniør Wilhelm Olsen ved verkstedet hadde i 1931 blitt tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull for konstruksjonen av dampmotoren. Maskinen var allerede godt utprøvd ved leveringen av H. J. BULL i det verkstedet hadde levert 6 handelsfartøy med denne dampmotor.
Benyttet som ekspedisjonsfartøy for å finne nye fangstfelt under sesongen.
Fanget sesongen 1935/36 for KOSMOS II- ekspedisjonen i Sydishavet. Skytter var Lars Andersen.
1936 Fanget sesongen 1936/37 for KOSMOS II- ekspedisjonen i Sydishavet. Skytter var Mauritz Marthinsen.
1937 Ankom Sandefjord 03/04 etter endt sesong
Forlot Sandefjord for sesongen 1937/38 som fangstbåt for ULYSSES-ekspedisjonen i Sydishavet. Skytter var Mauritz Marthinsen.
1938 Fanget sesongen 1938/39 for KOSMOS- ekspedisjonen i Sydishavet. Skytter var Mauritz Marthinsen.
1939 Fanget sesongen 1939/40 for KOSMOS- ekspedisjonen i Sydishavet. Skytter var Aksel Akselsen.
1940 Rekvirert av den Kongelige Norske Marine (KNM). Avgikk Walvis Bay, Sørvest Afrika 02/09 med kurs for Halifax, NS, Canada sammen med KOS I, KOS II, KOS V og KOS VI. Hvalskytter Aksel Akselsen på H. J BULL var gruppeleder for de fem hvalbåtene. Ankom Pernambuco, Brasil 16/09. Avgikk 28/09 og ankom Trinidad 11/10. Ankom Halifax 20/10. Omgjort til patruljefartøy. Omdøpt til KNM NAMSOS 4-325
1941 Kommando heist 01/01. Klar til krig 05/03 med en besetning på 36 mann. Ankom Island 13/03. Under krigens år 1941-45 tilsluttet Islandsavdelingen fra 13/03-1941 til 16/05-1945.
1946 Kommando strøket 01/01. Tilbakeført som hvalbåt H. J. BULL. Satt i fangst igjen. Utleid til Kr. Gjølberg, Oslo for fangst fra Hestnes. Drev fangst fra Hestnes Whaling station
, Hitra på sommeren 1946.
Ankom verkstedet på Framnæs 20/08 etter en tur på Kaldnes mek. Verksted for reparasjon. Verkstedsoppholdet avsluttes med et opphold på Framnæs mek. Værksted med avsluttende dokking. Forhaler fra verkstedet 19/09.
Gikk fra Sandefjord 10/10 med kurs for fangstfeltet for sesongen 1946/47 med KOSMOS IV. Anløp St. Vincent, Kapp Verde 21/10 for å bunkre. Ankom Walvis Bay 09/11 og gikk videre til Cape Town, Sær-Afrika. Forlot Cape Town 12/11 med kurs for hvalfeltet. Skytter var Aksel Akselsen.
1947 Fanget sesongene 1947/50 for KOSMOS IV- ekspedisjonen i Sydishavet. Skytter var Aksel Akselsen.
1950 Fanget sesongene 1950/52 for KOSMOS III- ekspedisjonen i Sydishavet. Skytter var Harald Andersen.
1952 Sesongen 1952/53 bøyebåt for KOSMOS IV- ekspedisjonen i Sydishavet. Skytter Harald Andersen.
1953 Fanget sesongen 1953/54 for KOSMOS IV- ekspedisjonen i Sydishavet. Skytter var Erling B. Hansen.
1954 Fangst/ekspedisjonsbåt sesongen 1954/55 for KOSMOS IV- ekspedisjonen i Sydishavet. Skytter Henry Charlesen.
1955 Fanget sesongen 1955/56 for KOSMOS IV- ekspedisjonen i Sydishavet. Skytter var Anders Jonassen/ Nikolay Eftedal.
1956 Bøyebåt sesongen 1956/57 for KOSMOS III- ekspedisjonen i Sydishavet. Skytter var Trygve Andersen.
1957 Bøyebåt sesongen 1957/58 for KOSMOS III- ekspedisjonen i Sydishavet. Skytter var Trygve Andersen/Morten Aabol.
1958 Bøyebåt sesongen 1958/59 for KOSMOS III -
ekspedisjonen i Sydishavet. Skytter Per Hvatum/Anton Ellefsen.
1959 Solgt i mars til Union Whaling Co. Ltd, Durban, Sør-Afrika. Omdøpt til A. E. LARSEN. I fangst fra landstasjon The Bluff, Durban.
1960 I fangst fra landstasjon The Bluff, Durban.
Sesongen 1960/61 utleid som fangstbåt for KOSMOS III-ekspedisjonen i Sydishavet. Skytter Sverre Andreassen/Edvard Akselsen.
1961 Sommerfangst fra landstasjon The Bluff, Durban, 09/03-13/10.
1962 I fangst fra landstasjonen The Bluff, Durban, 14/03-02/10.
1964 Hugget
i desember ved K. Nathan (Pty.) Ltd, Durdan.

 

 

History in English:

1935 Built as the combined whale catcher and expedition ship H. J. BULL by Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad for Whaling company Kosmos, Kosmos II and Pelagos I. As manager was Anders Jahres Rederi, Sandefjord.
At her delivery she was the world’s largest and fastest whale catcher. At her trail test she achieved abt. 16 knots and her bunker capacity of 404 tons allowed 45 days of expedition.
The H. J. BULL set a standard for a new generation of catchers to come.
The boat was named after the expedition leader Henrik Johan Bull aboard Svend Foyns ANTARCTIC, who was sent to Kerguelen on an expedition, the same year (1893) that the JASON expedition was sent from Sandefjord on his second trip to the Southern Ocean.
(H. J. Bull was the grandfather of Rose Jahre, married to the shipowner Jørgen Jahre.).
In 1930 Fredriksstad mek. Verksted introduced their new Fredriksstad “Steam Motor”. By this new double compound steam engine working according to the Wolf principle, fuel savings of 25% versus triple engines were obtained. In 1931 the yard’s Chief of Engine Constructions, Mr. Wilhelm Olsen was honoured by HM the King’s Medal of Merit for the development of the Steam Motor. When installed in the H. J. BULL the “Steam Motor” had proven its ability as 6 merchant vessels were already delivered.
Delivered to her owners in September of 1935.
Used for the purpose of finding new whaling grounds during the season.
Whaling season 1935/36 catcher for the Kosmos II- expedition in the Southern Ocean. Shooter was Lars Andersen.
1936 The 1936/37 season as catcher for the Kosmos II expedition in the Southern Ocean. The shooter was Mauritz Marthinsen.
1937 Arrival Sandefjord on 03/04 after end of whaling season 1936/37 as catcher for KOSMOS II.
The 1937/38 season as catcher for Ulysses expedition in the Southern Ocean. The shooter was Mauritz Marthinsen.
1938 The 1938/39 season as catcher for the Kosmos expedition in the Southern Ocean. The shooter was Mauritz Marthinsen.
1939 The 1939/40 season as catcher for the Kosmos expedition in the Southern Ocean. The shooter was Aksel Akselsen.
1940 Requested by the Royal Norwegian Marine (KNM). Departed Walvis Bay 02/09 with course for Halifax together with KOS I, KOS II, KOS V and KOS VI. Gunner Aksel Akselsen on H. J BULL was group leader for the five whale catchers. Arrived Pernambuco, Brazil 16/09. Departed 28/09 and arrived Trinidad 11/10. Arrived Halifax 20/10.Converted to patrol vessel. Renamed KNM NAMSOS 4-325.
1941 Navy command from 01/01. Ready for war 05/03 with a crew of 36. Arrived Iceland 13/03. During the year of war 1941 to 45, served as a part of the Iceland-group from 13/03-1941 to 16/05-1945.
1946 Military command ended 01/01. Returned to owners as catcher
H. J. BULL. Hired as catcher for Kr. Gjølberg at the whaling station at Hestnes. Served as catcher for Hestnes Whaling station, Hitra, Norway in the summerseason.
Arrived at the Framnæs repair yard 20/08 after a trip to Kaldnes mek. Verksted for a partial repair. The repair was complete with a stay at Framnæs Mek. Værksted with a dry docking. Shifted from the yard on 19/09
Left Sandefjord 10/10 with course for the whaling field for the 1946/47 season with KOSMOS IV. Calling St. Vincente at Cape Verde 21/10 to bunker. Arrived at Walvis Bay 09/11 and moving on to Cape Town. Left Cape Town 12/11 heading for the whaling ground.
Season 1946/47 catcher for Kosmos IV- expedition in the Southern Ocean. Shooter was Aksel Akselsen.
1947 Season 1947/48 catcher for Kosmos IV- expedition in the Southern Ocean. Shooter was Aksel Akselsen.
1948 Season 1948/49 catcher for Kosmos III- expedition in the Southern Ocean. Shooter was Aksel Akselsen.
1949 Season 1949/50 catcher for Kosmos III- expedition in the Southern Ocean. Shooter was Aksel Akselsen.
1950 Season 1950/51 catcher for Kosmos III- expedition in the Southern Ocean. Shooter was Harald Andersen.
1951 Season 1951/52 catcher for Kosmos III- expedition in the Southern Ocean. Shooter was Harald Andersen.
1952 Season 1952/53 catcher for Kosmos IV- expedition in the Southern Ocean. Bøyebåt, skytter Harald Andersen.
1953 Season 1953/54 catcher for Kosmos IV- expedition in the Southern Ocean. Shooter was Erling B. Hansen.
1954 Season 1954/55 catcher for Kosmos IV- expedition in the Southern Ocean. Fangst-/ekspedisjonsbåt, skytter Henry Charlesen.
1955 Season 1955/56 catcher for Kosmos IV- expedition in the Southern Ocean. Shooter was Anders Jonassen/ Nikolay Eftedal.
1956 Season 1956/57 buoy boat for Kosmos III- expedition in the Southern Ocean. Shooter was Trygve Andersen.
1957 Season 1957/58 buoy boat for Kosmos III- expedition in the Southern Ocean. Shooter was Trygve Andersen /Morten Aabol.
1958 Season 1958/59 buoy boat for Kosmos III -
expedition in the Southern Ocean. skytter Per Hvatum/Anton Ellefsen.
1959 Sold to Union Whaling Co. Ltd., Durban in March and handed over in Cape Town. Renamed A. E. LARSEN. Catching from the shore station at The Bluff, Durban.
1960 Catching from the shore station at The Bluff, Durban.
Season 1960/61 hired as catcher for Kosmos III-expedition in the Southern Ocean. Shooter was Sverre Andreassen/Edvard Akselsen.
1961 Summer season of 1961 catching out from the shore station The Bluff, Durban from 09/03 to 13/10.
1962 Catching out from the shore station The Bluff, Durban from 14/03 to 02/10.
1964 Broken up in South Africa.

 

 

 

SFJ00119350120002 H. J. BULL som fangstbåt på Hestnes Hvalstasjon i 1946. Bilde via Fredrik Strøm

 

 

SFJ00119350111501 H. J. BULL. Foto via Knut Sætervik

 

 

SFJ00119350120003 H. J. BULL leverer hval som bøyebåt. Foto: Kristian Haraldsen

 

 

SFJ00119350111801 H. J. BULL på beddingen.

 

               

Kilde: Jahre-Nytt, DnV reg.-1953, Tormod Ringdal. boken «PÅ alle hav-skipene i Anders Jahres rederi»
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 23/05-2019 (RI)