SFJ00119370420001 DS/HVB KOS XXIII. Fra boken «På alle hav-Skipene i Anders Jahres rederi»

 

1937 DS/HVB KOS XXIII (SFJ001193704)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher.

Off.no (IMO):

5614739

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1937/10

Bnr (Sno):

1048

Bygger (yard):

Smith's Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough,
England.

Eier (owner):

Hvalfanger-A/S Kosmos II, Sandefjord.

Disponent (manager):

Anders Jahre A/S, Sandefjord.

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class):

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

353 brt, 125 nrt

Dimensjoner (size):

Loa: 134’7”–B: 26’4”–D: 14’8”.

Fangstutstyr:
(
catching equipm.)

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LJQL

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), 3-trinns
ekspansjon (triple exp.). 3-sylinder, syl. diam.: 15,0"-
26,0"-44,5", slag/stroke: 27,0". 103 NHK. Bygget av
Smith's Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough,
England

Fart/forbr. (speed/cons.):

14,5 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 oljefyrt dampkjel (vannrørskjel/water tube boiler).

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1937 Bygget som hvalbåt KOS XXIII ved Smith's Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England for Hvalfanger-A/S Kosmos II (Anders Jahre A/S), Sandefjord. Sjøsatt 26/07, levert i september. Ankom Framnæs mek Værksted 04/10 sammen med to andre nybygg KOS XXI og XXII for en kort dokking. Forlot Sandefjord samlet 20/10.
Fanget sammen med KOS VI
, VII, XI, XIII, XVI, XVIII og nybygde XXI og XXII sesongen 1937/38 for kokeriet ULYSSES (Western Operating Corporation, New York, NY, USA). Hans Jespersen som hvalskytter.
1938 Avsluttet fangsten med KOSMOS II 12/02. Fanget for ULYSSES-ekspedisjonen fra 17/02. Fremdeles i Sydishavet. Fanget sesongen 1938/39 for KOSMOS II-ekspedisjonen. Hans Jespersen var skytter.
1939 Etter endt sesong lagt opp i Walvis Bay, Sørvest Afrika for sommeropplag og vedlikehold.
Fanget for kokeriet KOSMOS II sesongen 1939/40 med Lars Andersen som skytter.
1940 Ankom Walvis Bay 21/03. Gikk fra Walvis Bay 01/08 med kurs for Durban, Sør-Afrika. Ankom Durban 08/08. Disponert av Royal Navy (RN) fra september som
HMS KOS XIII.
1941 Satt i britisk tjeneste fra januar. Hardt skadd av tyske fly 20/05. Senket av sitt britiske mannskap 27/05 i Suda Bay, Kreta, Hellas for at den ikke skulle falle i hendene på tyske stridskrefter.
1942 Hevet av tyskerne. Reparert og satt i tjeneste som tysk u-båt jager i februar. Omdøpt til DARVIK UJ 2104.
1943 Etter omfattende skader påført av allierte jagere, ble hun igjen senket av eget mannskap. Denne gang av tyskere 28/09 i Bay of Stampalia, Astypalaea, Hallas.

 

 

History in English:

1937 Built as a whaling catcher KOS XXIII at Smith's Dock Co. Ltd., South Bank, Middlesbrough for Hvalfanger-A/S Kosmos II. Launched 26/07. Delivered in October. Arrived Framnæs mek Værksted, Sandefjord 04/10 together with two other new buildings for a short dry-docking. All departed Sandefjord 20/10.
Catching for the whaling factory ULYSSES (Western Operating Corporation, New York) season 1937/38 with Hans Jespersen as a gunner.
The following whale catchers were registered on this expedition for the 1937/38 season: KOS VI, VII, XI, XIII, XVI, XVIII and newly built XXI, XXII and XXIII.
1938 Ended her catch with KOSMOS II 12/02. Included in the ULYSSES expedition (flying US flag) from 17/02. Still in the Southern Seas.
From the autumn a part of the KOSMOS II expedition as a catcher season 1938/39. Hans Jespersen was the gunner.
1939 After end of season laid up in port of Walvis Bay for maintenance and laid up for the summer.
Catcher for the factory KOSMOS II season 1939/40 with Lars Andersen as gunner.
1940 Arrived at Walvis Bay 21/03. Went from Walvis Bay 01/08 with a course for Durban. Arrived Durban 08/08. Requested by Royal Navy (RN) from September as
HMS KOS XIII.
1941 Enter the British service from January. Extensively damaged by German aircrafts 20/05. Scuttled by her British crew 27/05 in Suda Bay in Crete to avoid falling into the hands of German combat forces.
1942 Raised by the Germans. Repaired and put in service as German U-boat chaser in February. Renamed UJ 2104 and the name DARVIK.
1943 After extensive damage inflicted by allied destroyers, she was again lowered by her own crew. This time by Germans in the Bay of Stampalina 28/09.

 

 

             

Kilde: «På alle hav-Skipene i Anders Jahres rederi», Norsk Hvalfangst-Tidende 1937 september, A/S Framnæs
mek. Værksteds dokkelister, U-boat.net
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 02/10-2019 (RI)