SFJ00119380320003 JAGUAR som JANKO etter ombygging. Bilde fra Sigurd Syversens samling.

 

1938 MT JAGUAR (1) (SFJ001193803)

 

warsailors

 Havari 2

 

 

 

Type

Motorskip, tanker
motor ship, tanker for oil.

Off.no (IMO):

3007478

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1928/11

Bnr (Sno):

413

Bygger (yard):

A/B Götaverken, Göteborg, Sverige.

Eier (owner):

Anders Jahre, Sandefjord.

Disponent (manager):

Anders Jahre, Sandefjord.

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class):

LR 100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

13.564 tdw, 9.732 brt

Dimensjoner (size):

Loa: 494'–Lbp: 474’-B: 64,2-D: 37,0'.

Lasthåndtering
(
cargo handling.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LKAS

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 dieselmotorer, Burmeister & Wain. Hver 4-
takt/enkeltv., 8-sylinder, syl. dim.: 550 x 1.000 mm.
4.500 IHK/3.375 BHK v/155 o. min. Bygget ved A/B
Götaverken, Göteborg, Sverige

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 oljefyrte hjelpekjeler (ildrørs kjeler/fire tube boiler).

 

 

Bemanning (crew):

41 pers,

 

 

Historikk:

1928 Bygget som motor tanker NIKE ved A/B Götaverken, Göteborg, Sverige for Rederi-A/B Transoil (R. Sørman), Gøteborg. Sjøsatt 28/07, levert i november.
1938 Solgt til Skips-A/S Jaguar (Anders Jahre A/S), Sandefjord. Omdøpt til JAGUAR.
1939 Brakk i to 17/01 i Nord Atlanteren nordvest av Asorene. Alle ble reddet av DUALA (A/S Castillo (Chr. Gundersen & Co.), Oslo) etter en strabasiøs og heltemodig operasjon. 7 mann var på den ene halvparten og 30 mann på den andre. Forskipet sank kort tid etter. Akterskipet sank ikke og ble observert 07/02 av mannskapet på tysk tanker PAUL HARNEIT tilhørende Deutsch-Amerikanische Petroleum Gesellschaft, Hamburg, Tyskland. Akterskipet ble tatt under slep og overlatt til taubåt SEEFALK (W. Schuchmann, Hamburg) som slepte vraket til Azorene og derfra til Rotterdam, Nederland.
Reparert ved Amsterdamsche Droogdok Mij., Amsterdam, Nederland. Ny forpart med nytt brobygg bygget og sjøsatt 04/11 og satt sammen med det gamle akterskipet.
1940 Reparasjonen var fullført i januar. Omdøpt til JANKO og levert til Pankos Operating Co. (Anders Jahre A/S, Sandefjord), Panama.
Etter krigsutbruddet 09/04 ble JANKO tilbakeholdt av italienske myndigheter etter order fra tyske myndigheter ved anløp Venezia, Italia 18/04. En måned senere stikker det til sjøs ved britisk hjelp.
1941 I oktober anløp JANKO Curacao, NA og blir holdt tilbake av nederlandske myndigheter. Skipet ble overført til norsk flagg og overført til Nortraship, London og seilt til Halifax, NS, Canada. Omdøpt til NORSKTANK under kommando av kaptein Otto Nygaard. Seilte fra Halifax 08/12 til Avonmouth, England 28/12.
1947 Tilbakeført 31/05 til Pankos Operating Co. (Anders Jahre A/S, Sandefjord), Panama. Omdøpt til JANKO.
En større reparasjon ble foretatt ved Howaldtswerke A.G. Werk Kiel, Kiel, Tyskland. Ny tonnasje: 14,777 tdw, 9.720 brt, 5.761 nrt. Dim.: Loa.: 152,02m, Lbp.: 144,50m, B: 19,51m, 11,5 knop.
1951 For andre gang faller JANKO fra hverandre. Denne gang under reise fra Mexico til Tyskland. I en storm brakk hun i to 28/01 nær Cap Finisterre i Spania. Det gamle akterskipet ble slept inn til Vigo 30/01. Det nye forskipet forble flytende og ble slept inn til elven Mino i Spania av lokale fiskebåter. Akterskipet ble slept fra Vigo, Spania til River Fal. Ankom under slep av taubåt BUSTIER 22/03 og satt i tørrdokk i Falmouth. Denne gang endte hun i Newport. Hugging tok til 19/09 ved Cashmoore, Newport.

 

 

History in English:

1928 Built as motor tanker NIKE at A/B Götaverken, Gothenburg, Sweden for Rederi-AB Transoil, Gothenburg, Sweden. Delivered in November.
1938 Sold to Skips-A/S Jaguar (Anders Jahre). Renamed JAGUAR.
1939 Broke in two 17/01 in the North Atlantic north-west of the Azores. All were rescued by DUALA (A/S Castillo (Chr. Gundersen & Co.), Oslo) after a harsh and heroic operation. 7 men was on one half and 30 men on the other. The fore part sank shortly after. The aft part did not sink and was observed 07/02 by the crew of a German tanker PAUL HARNEIT belonging to Deutsch-Amerikanische Petroleum Gesellschaft, Hamburg. The vessel was taken under tow. Towing left over to tugboat SEEFALK (W. Schuchmann, Hamburg) towing the wreck to the Azores and from there to Rotterdam.
JAGUAR is shifted to Amsterdamsche Droogdok Mij in Amsterdam. A new fore part is built with new superstructure and wheel house. Launched on 04/11. JAGUAR is joined to her new fore part.
Transferred to Panama and renamed
JANKO with owner company Pankos Operating Co. (Anders Jahre, Sandefjord), Panama.
1940 The repair was completed in January.
Following the outbreak of war 09/04,
JANKO is detained by the Italian authorities following an order from the German authorities when calling in Venice, Italy 18/04. A month later, it put to sea by British help.
1941 In October, JANKO calls at Curacao and is detained by the Dutch authorities. The ship will be transferred to the Norwegian flag and transferred to Nortraship, London and sailed to Hlaifax. At the disposal of Norsktank, Oslo under the command of Captain Otto Nygaard, she sails from Halifax 08/12-1941 across the Atlantic, now under the name NORSKTANK. Reached Avonmouth 28/12.
JANKO continued its travels across the Atlantic and in the Caribbean throughout the war as NORSKTANK.
1947 Returned 31/05 from Nortraship to Pankos Operating Co. (Anders Jahre, Sandefjord), Panama as JANKO.
A major repair was carried out at the shipyard of Howaldtswerke AG, Werk Kiel, Kiel.
New measure: 14,777 tdw, 9.720 grt, 5.761 nrt. Dim.: Loa.: 152,02m, Lbp.: 144,50m, B: 19,51m, 11,5 knop.
1951 For the second time, JANKO falls apart. This time on voyage from Mexico to Germany. In a storm she broke in two 28/01 near Cap Finisterre in Spain. The old aftbody was towed to Vigo 30/01. The new fore part remained floating and was towed to the Mino River in Spain by local fishing boats. The stern part was towed from Vigo, Spain to River Fal. Arrived by tow of tugboat BUSTIER 22/03 and put in dry dock in Falmouth. This time she ended up in Newport for breaking. Breaking commenced by Cashmoore, Newport 19/09.

 

 

Kilde: DnV reg.-1935, Hans Meyer «The ships of Howaldt and HDW»,boken «På alle hav-skipene i Anders
Jahres rederi», www.warsailors.com
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 01/10-2021 (RI)