SFJ00119390120001 JASPIS i Cape Town, Sør-Afrika. Bilde via Morten Bjørndalen.

 

1939 MT JASPIS (SFJ001193901)

 

warsailors

 

 

 

 

Type

Motorskip, tanker
motor ship, tanker for oil.

Off.no (IMO):

5607144

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1930/10

Bnr (Sno):

571

Bygger (yard):

J. L. Thompson & Sons Ltd, North Sands, Sunderland,
England.

Eier (owner):

Skips-A/S Vigrid, Sandefjord.

Disponent (manager):

Anders Jahre A/S, Sandefjord.

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class):

Lloyds +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

9.650 tdw, 6.094 brt, 3.624 nrt

Dimensjoner (size):

L: 413’1”-B: 56’2”-D: 31’8”–dypg.: 26’ 2½”.

Lasthåndtering
(
cargo handling.)

24 tanker.

 

 

Navigasjonsutstyr:

Dybdemåler, radiopeiler, kompass

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

Trådløs telefoni/telegrafi

Kallesignal (Call sign.):

(LJGR) LDQU

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, Doxford. 2-takt/enkeltv (motgående
stempler), 4-sylinder, syl. dim.: 560 x 2.160mm. 598
NHK/2.386 BHK. Bygget ved Wm. Doxford & Sons Ltd,
Pallion, Sunderland, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

10,0 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 oljefyrte hjelpekjeler (ildrørskjeler/fire tube boilers).150
psi.

 

 

Bemanning (crew):

33 pers

 

 

Historikk:

1930 Bygget som VIGDIS ved J. L.Thompson & Sons Ltd, North Sands, Sunderland for Hvalfanger-A/S Antarctic & Hvalfanger-A/S Pelagos (Bruun & von er Lippe), Tønsberg  Sjøsatt 29/07, levert i oktober.
1935 Overført i oktober til Skibs-A/S Vigrid (Bruun & von der Lippe), Tønsberg
1939 Solgt i april til Skibs-A/S Vigrid (Anders Jahre A/S), Sandefjord. Omdøpt til JASPIS. Kaptein Einar Høifødt.
1940 Forlot Aruba, NA 21/03 med order for Teneriffe, Spania. Nortraship ble disponenter i april.
Ankom Casablanca 08/04. Fremdeles i havn pr 18/04. Ankom Teneriffe 17/05. Losset lasten. Forlot Teneriffe 22/05 med kurs for Trinidad og ankom 03/06. Fortsatte til Curacao dagen etter. Ankommer Curacao 06/06, lastet og gikk fra Curacao 08/06 med ankomst Fort de France, Martinique 12/06, gikk videre til Casablanca, Marokko samme dag. Ankomr Casablanca 27/06. Blir gjort sjøudyktig 31/08, etter ordre fra lokale myndigheter. Vitale deler på hovedmotor ble fjernet.
Beslaglagt og overtatt 04/11 av den tyske marine, avd. Oslo. Disponert av John T. Essberger, Hamburg, Tyskland. Samme navn.
Lå i Casablanca ut året.
1941 Forlot Casablanca 25/02 for Bordeaux, Frankrike under fransk flagg. Ankom Bordaux 10/04.
Overtatt 21/04 av Die Kriegsmarine som JASPIS. Skulle benyttes som støttepunkttanker ved Kriegsmarinewerft Wilhelmshaven (John T. Essberger, Hamburg).
Gikk senere fra Bordaux til Wilhelmshaven via Engelske Kanalen. Opererte i tyskkontrollert område i tiden 1941 til 1945 armert med et antiluftskyts kaliber 20 mm og to maskingevær.
1945 Minesprengt 27/02 i Østersjøen nær Gedser, Danmark. Akterskipet ble hardt skadd. Tatt under slep til Kiel og kjørt på land på grunt vann for ikke å synke.
Overtatt fra assurandøren Den Norske Krigsforsikring når krigen var over.
1946 Vraket solgt til Anders Jahres Rederi A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord. Reparasjoner og ombygging startet i november ved Howaldtswerke A.G., Yard Kiel, Kiel, Tyskland.
1947 Reparasjon ferdig i november. Ny tonnasje: 9.600 tdw, 6.109 brt, 3.621 nrt. Registrert i Panama.
1948 Disponentfirmaet omdøpt Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord.
1950 Overført til A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord
1951 Overført i oktober til Jasmin Operating Co. S.A. (Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord), Panama.
1953 Sendt til isen som transport skip for hvalflåten til Kosmos sesongen 1953/54.
1954 Overført til A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord i april.
1955 Solgt til Shipbreaking Industries Ltd, Faslane, Scotland for hugging. Ankom 25/04 til Faslane og hugging igangsatt i slutten av april

 

 

History in English:

1930 Built as motor tanker VIGDIS by J. L.Thompson & Sons, Ltd, Sunderland for Hvalfangerselskapet Antarctic A/S & Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Bruun & von er Lippe), Tønsberg  Delivered in October.
1935 In October transferred to Skibs-A/S Vigrid (Bruun & von der Lippe), Tønsberg
1939 Sold in April to Skibs-A/S Vigrid (Anders Jahre), Sandefjord. Renamed JASPIS under capt. Einar Høifødts command.
1940 Nortraship took over as managers from April. On route from Covenas, Columbia to Tenerife, halted 23/04 by a French naval vessel (Vichy Government). JASPIS and her cargo brought to Casablanca in arrest. Made unseaworthy 31/08-1940 on order of the local governmental authorities by removal of important machinery parts
Taken over by the German Navy (section Oslo) 04/11. As manager John T. Essberger, Hamburg and registered as JASPIS, Hamburg.
1941 Departed Casablanca 23/02 heading for Bordaux under French flag. Handed over to Die Kriegsmarine 21/04 as JASPIS. Intentonally to be used as support tanker at the Kriegsmarinewerft Wilhelmshaven (manager John T. Essberger, Hamburg).
Later proceeded to German port of
Wilhelmshaven through the English Channel. Operated in German controlled area from 1941 to end of war. Armed with a flak caliber 20 mm and two machine guns.
1945 Mineblown 28/02 in the Baltic Sea near Gedser in Denmark. Aftpart was severely injured. Taken under tow to Kiel and driven ashore in shallow water in order not to sink.
Taken over by the insurer, Den Norske Krigsforsikring, at the end of war.
1946 The wreck sold to Anders Jahres Rederi A/S (Anders Jahre & Co.), Sandefjord. Repair was done by Howaldtswerke AG, Yard, Kiel. Repait commenced in November.
1947 The repair was completed in Novenber. Put to service from month of November. New measures: 9.600 dwt, 6.109 brt, 3.621 nrt. Registered in Panama.
1948 The managing company renamed Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord.
1950 Transferred to A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord
1951 Transferred to Jasmin Operating Co. SA, Panama in October (Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord). Registered in Panama.
1954 Again transferred to A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord in April.
1955 Sold to Shipbreaking Industries Ltd., Faslane, England for scrapping. Arrived Faslane 25/04-1955 and breaking commenced late April.

 

 

SFJ00119390120002 JASPIS. Bilde via Morten Bjørndalen.

             

Kilde: www.skipet.no, warsailors.com,”På alle hav-skipene I Anders Jahres Rederi”, Boken “Skip fra
Howaldt- og HDW”
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 01/10-2021 (RI)