SFJ00119460320001 DS/Hvb KOS 26. Bilde via Harald Fevang.

1939 DS/Hvb KOS XXVI (SFJ001193905)

 

 

 

 

 

 

Flagg (flag):

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher.

Off.no:

5194064

Byggeår (year built):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Bygger (yard):

1939/10

Bnr (Sno).:

1063

Eier (owner):

Smith's Dock Co. Ltd, South Bank-on-Tees, England.

Disponent (manager):

A/S Kosmos og Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S,
 Sandefjord.

Klasse (Class).:

Anders Jahre A/S, Sandefjord.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

560 tdw, 361 brt, 128 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 138,4'-B: 26,4'-D: 15,0'.

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

Radio telefoni/telegrafi

Kallesignal (Call sign.):

LLRC

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), 3-trinns
ekspansjon (triple exp.). 3-sylinder, syl. diam.: 15"-26"-
44", slag/stroke: 27". Bygget av Smith's Dock Co. Ltd,
South Bank-on-Tees, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 oljefyrt dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler) med
heteflate (HF): 3.250 ft². Bygget av Richardsons,
Westgarth & Co. Ltd, Hartlepool, England.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1939 Kjølstrukket 20/05.
Bygget som hvalbåt KOS XXVI
ved Smith's Dock Co. Ltd, South Bank-on-Tees, Middlesbrough for A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord. Sjøsatt 05/07. Rekvirert av Royal Navy etter sjøsetting. Overtatt av Royal Navy 27/10. Omdøpt HMS THIRLMERE (FY-206). Klassifisert av RN som MS Trawler, Lake Class.
1942 Fra november var THIRLMERE stasjonert i Reykjavik på Island og fra juli var THIRLMERE en del av 10th Anti-Submarine Striking Force under kommando av sjefen for Islandavsnittet med base i Reykjavik. Styrken bestod av seks anti ubåt fartøy alle var av 1939 utgaven av hvalbåter fra Smith’s Dock. Navnene var HMS BUTTERMERE (sjøsatt som KOS XXV), ELLESMERE (sjøsatt som KOS XXIV), THIRLMERE (sjøsatt som KOS XXVI), ULLSWATER (sjøsatt som KOS XXIX), WASTWATER (ex GRASMERE, sjøsatt som KOS XXVIII) og WINDERMERE (sjøsatt som KOS XXVII, senere KOS 27).
1946 Solgt til Aksjeselskapet Kosmos og Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord. Omdøpt til KOS 26.
Fanget for KOSMOS IV
ekspedisjonen sesongen 1946/47. Skytter var Anders Ellefsen.
1947 Fanget for KOSMOS IV sesongen 1947/48. Skytter var Thorvald Hansen.
1948 Fanget for KOSMOS III sesongen 1948/49. Skytter var Einar Akselsen, Stokke.
1949 Etter endt sesong i sommeropplag og vedlikehold i Walvis Bay, Sørvest Afrika.
Fanget for KOSMOS IV ekspedisjonen sesongen 1949/50. Avgår Walvis Bay 27/11 via Cape Town, Sør-Afrika. Skytter var
Thorvald Hansen
1950 Fanget for KOSMOS IV ekspedisjonen sesongen 1950/51. Skytter var Jannis Skontorp, Tønsberg.
1951 Fanget for KOSMOS IV ekspedisjonen sesongen 1951/52. Skytter var Johan Leganger Hansen
1952 I opplag i sesongen 1952/53 da KOSMOS III ble sendt i tankfart og det var overskudd på hvalbåter.
1953 Bøyebåt for KOSMOS IV sesongen 1953/54. Skytter var Anders Sunde
1954 Bøyebåt for KOSMOS IV sesongen 1954/55. Skytter var Anders Sunde
1955 Bøyebåt for KOSMOS IV sesongen 1955/56. Skytter var Hans Sand, Sandefjord.
1956 Bøyebåt for KOSMOS IV sesongen 1956/57. Skytter var Kristian Jensen
1957 Bøyebåt for KOSMOS IV sesongen 1957/58. Skytter var Harald B. Hansen, Årøsund/Per Hvatum, Nøtterøy.
1958 Bøyebåt for KOSMOS IV sesongen 1958/59. Skytter var
Kåre Marthinsen, Durban, Sør-Afrika/Arvid Nordengen, Durban.
1959 Fanget om sommeren fra landstasjonen Cap Lopez, Gabon i tiden 28/06 til 12/09, deretter opplag. Skytter var John F. Larsen, Sandar.
1963 Hugget i 4. kvartal ved Norsk Skibsopphugging, Grimstad.

 

 

History in English:

1939 Ordered and built as whale catcher KOS XXVI at Smith's Dock Co Ld, South Bank-on-Tees, Middlesbrough by A/S Kosmos II (Anders Jahres rederi), Sandefjord. KOS XXVI was the third in a series of five ordered on behalf of Anders Jahre at Smith's Dock in 1939. She became KOS 26 after the war, and that was the end of using Roman numerals on their catchers. She was one of the two of five who returned to the company.
Keel laid 20/05-1939. Launched 05/07-1939. Requested by the Royal Navy (RN). Commisioned by Royal Navy 20/10-1939. Renamed HMS THIRLMERE (FY 206). Classified as a MS Trawler Lake Class.
1942 From November THIRLMERE was stationed in Reykjavik, Iceland and from July HMS THIRLMERE was part of the 10th Anti-Submarine Striking Force under the command of the commander of the Icelandic section based in Reykjavik. The force consisted of six anti-submarine vessels all of which were from the 1939 edition of whale catchers from Smith's Dock. The names were HMS BUTTERMERE (launched as KOS XXV), ELLESMERE (launched as KOS XXIV), THIRLMERE (launched as KOS XXVI), ULLSWATER (launched as KOS XXIX), WASTWATER (ex. GRASMERE, launched as KOS XXVIII) and WINDERMERE (launched as KOS XXVII), later KOS 27.
1946 Sold to A/S Kosmos and Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S (Anders Jahre), Sandefjord and renamed KOS 26.
Used as catcher for KOSMOS IV ekspedisjonen sesongen 1946/47. Shooter was Anders Ellefsen.
1947 Used as catcher for KOSMOS IV season 1947/48. Shooter was Thorvald Hansen.
1948 Used as catcher for KOSMOS III season 1948/49. Shooter was Einar Akselsen, Stokke.
1949 At the end of season heading for Walvis Bay or storing and maintenance off season.
Used as catcher for KOSMOS IV season 1949/50. Left Walvis Bay 27/11 via Cape Town. Shooter was Thorvald Hansen
1950 Used as catcher for KOSMOS IV season 1950/51. Shooter was Jannis Skontorp, Tønsberg.
1951 Used as catcher for KOSMOS IV season 1951/52. Shooter was Johan Leganger Hansen
1952 Laid up during the season 1952/53 as KOSMOS III was sent on regular tanker trading and there was a surplus of whale catchers in the company.
1953 Used as buy boat for KOSMOS IV season 1953/54. Shooter was Anders Sunde
1954 Used as buy boat for KOSMOS IV season 1954/55.
Shooter was Anders Sunde
1955 Used as buy boat for KOSMOS IV season 1955/56. Shooter was Hans Sand, Sandefjord.
1956 Used as buy boat for KOSMOS IV season 1956/57. Shooter was Kristian Jensen
1957 Used as buy boat for KOSMOS IV season 1957/58. Shooter was Harald B. Hansen, Årøsund/Per Hvatum, Nøtterøy.
1958 Used as buy boat for KOSMOS IV season 1958/59. Shooter was Kåre Marthinsen, Durban/Arvid Nordengen, Durban.
1959 Her last service was as catcher for the shore station at Cap Lopez, French Congo between 28/6 to 12/9-1959, then lay-up. Shooter was John F. Larsen, Sandar.
1963 Finally the old warrior was sold to Christiania Spigerverk for breaking at Norsk Skibsopphugging, Grimstad.

 

 

SFJ00119390520002 DS/Hvb KOS XXVI. Bilde via Harald Fevang.

             

Kilde: DnV reg-1953, boken "PÅ ALLE HAV - Skipene i Anders Jahres rederi", Miramar Ship Index,
«Gamle» Lardex.net
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 03/11-2021 (RI)