SFJ00119390620001 DS/Hvb KOS XXVII representert av søsterskipet KOS 26.

 

1939 DS/Hvb KOS XXVII (SFJ001193906)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher.

Off.no (IMO):

5194076

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1939/11

Bnr (Sno):

1064

Bygger (yard):

Smith's Dock Co Ltd, South Bank-on-Tees, England.

Eier (owner):

A/S Kosmos og Hvalfangerselskapet II A/S, Sandefjord.

Disponent (manager):

Anders Jahre A/S, Sandefjord.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

(560 tdw) 361 brt, 128 nrt

Dimensjoner (size):

Loa: 138,4'-B: 26,4'-D: 15,0'.

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

90 mm hvalkanon

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

Radiotelefoni/telegrafi

Kallesignal (Call sign.):

LLRD

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), 3-trinns
ekspansjon (triple exp.). 3-sylinder, syl. diam.: 15,0"-
26,0"-44,5", slag: 27,0". 204 NHK/1.400 IHK. Bygget ved
Smith’s Dock Co. Ltd, Middlesbrough, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 oljefyrt dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), med dim:
16,0' x 12,5' og 3 fyrganger. Heteflate 3.250 ft². 225
psi. Bygget av Richardsons, Westgarth & Co. Ltd,
Hartlepool, England.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1939 Kjølstrukket 20/05.
Bygget som hvalbåt
KOS XXVII ved Smith's Dock Co. Ltd, South Bank-on-Tees, England for A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord. Sjøsatt 21/07 som SUDERØY VII for Hvalfangst A/S Suderøy (Knut Knutsen OAS), Haugesund.
Levert 08/11 som antiubåt patrulje skip
WINDERMERE FY 207 til The Royal Navy.
Klassifisert av RN som MS Trawler Lake Class.
1941 Var med på å ta til fange den tyske ubåten U-570 (Kapitänleutnant Hans-Joachim Rahmlow) 27/08 syd av Island etter at den var skadet av bomber fra engelske fly. U-570 ble overtatt av Royal Navy og satt i tjeneste som HMS GRAPH. I september var WINDERMERE med som eskorte i konvoi UR 40. Konvoier med betegnelsen UR hadde rute mellom Loch Ewe, Scotland og Reykjavik ukentlig fra 1941 gjennom hele krigen uten kansellering eller et eneste skip mistet - 169 konvoier som fulgte 1060 handelsskip totalt.
1942 Fra november var WINDEMERE stasjonert i Reykjavik, Island og fra juli var WINDERMER en del av 10th Anti-Submarine Striking Force under kommando av sjefen for Islands avsnittet med base i Reykjavik. Styrken bestod av seks anti ubåt fartøy alle var av 1939 utgaven av hvalbåter fra Smith’s Dock. Navnene var HMS BUTTERMERE (sjøsatt som KOS XXV), ELLESMERE (sjøsatt som KOS XXIV), THIRLMERE (sjøsatt som KOS XXVI), ULLSWATER (sjøsatt som KOS XXIX), WASTWATER (ex GRASMERE, sjøsatt som KOS XXVIII) og WINDERMERE (sjøsatt som KOS XXVII, senere KOS 27).
1946 Solgt til A/S Kosmos og Hvalfangerselskapet II A/S (Anders Jahre A/S), Sandefjord i juni og tilbakestilt som hvalbåt ved Nylands Verksted. Omdøpt til KOS 27.
Fanget for
KOSMOS IV for sesongen 1946/47. Skytter var Harald B. Hansen.
1947 Fanget for KOSMOS IV for sesongen 1946/47. Skytter var Sigurd Jahre.
1948 Fanget for KOSMOS III sesongen 1948/49. Skytter var Hans Mathisen.
1949 Etter endt sesong i sommeropplag i Walvis Bay, Sørvest Afrika. Forlot Walvis Bay 27/11, med kurs for Sørishavet via Cape Town, Sør-Afrika med KOSMOS III sesongen 1949/50. Ankom feltet 06/12-1949. Skytter var Hans Mathisen.
1950 Fanget for KOSMOS III sesongen 1950/51. Skytter var John Larsen.
1951 Fanget for KOSMOS III sesongen 1951/52. Skytter var Edvard Akselsen.
1952 I opplag sesongen 1952/53.
1953 Bøyebåt for KOSMOS III sesongen 1952/53. Skytter var Hansteen Andersen.
1954 Bøyebåt for KOSMOS III sesongen 1954/55. Skytter var Hansteen Andersen.
1955 Bøyebåt for KOSMOS III sesongen 1955/56. Skytter var Andreas Maukon.
1956 Som bøyebåt for KOSMOS III sesongen 1956/57. Skytter var Morten Åbol.
1957 Bøyebåt for KOSMOS III sesongen 1957/58. Skytter var Ernst Bakken.
1958 Bøyebåt for KOSMOS III sesongen 1958/59. Skytter var Gunnar Hartveit.
1959-63 Lagt opp som reservebåt
1963 Solgt i desember til Christiania Spigerverk for hugging ved Norske Skibsopphugging, Grimstad.

 

 

History in English:

1939 Built as a whale catcher KOS XXVII at Smith's Dock Co Ld, South Bank-on-Tees at the expense of A/S Kosmos (A. Jahre & Co), Sandefjord. Launched 05/07-1939 as KOS XXVII. KOS XXVII was the fourth in a series of five ordered on behalf of Anders Jahre at Smith's Dock in 1939. She became KOS 27 after the war, and that was the end of using Roman numerals on their catchers. She was one of the two of five who returned to the company.
Requested by British authorities after launch 26/08. Commissioned by the Royal Navy. Named HMS WINDERMERE (FY 207). Classified by RN as MS Trawler Lake Class.
1941 Participated in capturing German submarine U-570 27/08 south of Iceland after it was damaged by bombs from English planes. In September, HMS WINDERMERE was an escort in convoy UR 40. Convoys with the designation UR had a route between Loch Ewe and Reykjavik weekly from 1941 throughout the war without cancellation or a single ship lost - 169 convoys that followed 1.060 merchant ships in total.
1942 From November WINDEMERE was stationed in Reykjavik, Iceland and from July HMS WINDERMERE was part of the 10th Anti-Submarine Striking Force under the command of the commander of the Icelandic section based in Reykjavik. The force consisted of six anti-submarine vessels all of which were from the 1939 edition of whale boats from Smith's Dock. The names were HMS BUTTERMERE (launched as KOS XXV), ELLESMERE (launched as KOS XXIV), THIRLMERE (launched as KOS XXVI), ULLSWATER (launched as KOS XXIX), WASTWATER (ex. GRASMERE, launched as KOS XXVIII) and WINDERMERE (launched as KOS XXVII), later KOS 27.
1946 Sold to A/S Kosmos and Hvalfangerselskapet II A/S (Anders Jahre & Co A/S), Sandefjord in June and named as KOS 27. Restored as whale catcher at Nylands Verksted, Oslo. Catcher for KOSMOS IV for the season 1946/47. The shooter was Harald B. Hansen.
1947 Catcher for KOSMOS IV for the 1946/47 season. The shooter was Sigurd Jahre.
1948 To the whaling ground for the season 1948/49 with KOSMOS III. The shooter was Hans Mathisen.
1949 After the end of the summer season in Walvis Bay. Leaving Walvis Bay 27/11, heading for the Southern Ocean via Cape Town with Flk KOSMOS III in the 1949/50 season. Arrived in the whaling ground 06/12-1949. The shooter was Hans Mathisen.
1950 To the whaling ground for the 1950/51 season with KOSMOS III. The shooter was John Larsen.
1951 To the whaling ground for the season 1951/52 with KOSMOS III. The shooter was Edvard Akselsen
1952 In layup for the season 1952/53.
1953 To the whaling ground for the 1952/53 season as a buoy boat for KOSMOS III. The shooter was Hansteen Andersen
1954 To the whaling ground for the 1954/55 season as a buoy boat for KOSMOS III. The shooter was Hansteen Andersen
1955 To the whaling ground for the 1955/56 season as a buoy boat for KOSMOS III. The shooter was Andreas Maukon.
1956 To the whaling ground for the 1956/57 season as a buoy boat for KOSMOS III. The shooter was Morten Åbol
1957 To the whaling ground for the 1957/58 season as a buoy boat for KOSMOS III. The shooter was Ernst Bakken
1958 To the whaling ground for the 1958/59 season as a buoy boat for KOSMOS III. The shooter was Gunnar Hartveit
1959 Laid up as a spare boat
1960 Laid up as a spare boat
1961 Laid up as a spare boat
1962 Laid up as a spare boat
1963
Sold to Christiania Spigerverk in December for breaking by Christiania Spigerverk at Norske Skibsopphugging in Grimstad, Norway.

 

 

             

Kilde: DnV reg-1953, www.hostilitiesonly.co.uk/hms-windermere/, boken «På alle hav-Skipene i Anders Jahres rederi», «Hvalfangsten-Eventyret tar slutt»
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 27/01-2021 (RI)