SFJ00119390720001 DS/Hvb KOS XXVIII som WASTWATER (FY-239).

 

1939 DS/Hvb KOS XXVIII (SFJ001193907)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher.

Off.no (IMO):

5297828

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1939/11

Bnr (Sno):

1065

Bygger (yard):

Smith's Dock Co. Ltd, South Bank-on-Tees, England.

Eier (owner):

A/S Kosmos, Sandefjord.

Disponent (manager):

Anders Jahre A/S, Sandefjord.

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class):

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

560 tdw, 360 brt, 132 nrt

Dimensjoner (size):

Lbp: 138,4'-B: 26,4'-D: 15,0'.

Fangstutstyr:
(
catching equipm.)

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LLRG (1946)

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), 3-trinns
ekspansjon (triple exp.). 3-sylinder, syl. diam.: 15,0"-
26,0"-44,5", slag: 27,0". 204 NHK. Bygget ved Smith’s
Dock Co. Ltd, Middlesbrough, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

14,0 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 oljefyrt dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), med
dim.: 16,0' x 12,5' og 3 fyrganger. Heteflate 3.250 ft².
225 psi. Bygget ved Smith’s Dock Co. Ltd,
Middlesbrough, England

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1939 Kjølstrukket 07/07.
Bygget som hvalbåt
KOS XXVIII ved Smith's Dock Co. Ltd, South Bank-on-Tees, England for A/S Kosmos (A. Jahre & Co), Sandefjord. Solgt under byggeperioden til A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Sjøsatt 31/08 som TIERN.
Rekvirert og beslaglagt 07/11 av Royal Navy. Døpt
HMS GRASMERE.
1940 Omdøpt til WASTWATER (FY-239). Klassifisert av RN som MS Trawler Lake Class.
WASTWATER ble utstyrt med britisk besetning på 34 mann. De fleste var fra engelske Royal Navy Reserve og var tidligere besetninger fra fiskeflåten og handelsflåten.
HMS WASTWATER deltok i kampene om Narvik. Etter Narvik ble Scapa Flow, Orkenøyene basestasjonen. Fra Scapa Flow patruljerte de Pentland Firth, Scotland til Cape Wrath, Scotland.
1941 Fortsatte patruljeringen frem til april.
Assisterte 27/08 ved bordingen av tysk ubåt
U-570 (Kapitänleutnant Hans-Joachim Rahmlow) syd av Island. Ubåten ble tvunget til overflaten etter bombing av engelske fly etter oppsporing av eskorte tjenesten. Ubåten ble tatt under slep til Island. Reparert og overtatt av britiske Royal Navy som HMS GRAPH.
Reddet
09/08 66 overlevende fra DS DAGNY I (Jacob Kjøde A/S, Bergen) som ble senket av tyske fly syd for Færøyene. Hun gikk i rute mellom Adventbukten, Spitsbergen og Storbritannia med kull. Overlevende fra DAGNY I ble landsatt i Torshavn, Færøyene.
1942
Fra februar til november var hun engasjert i kystvakt langs kysten av USA østkyst med base i New York, NY, USA.
Fra november stasjonert i Reykjavik, Island og fra juli en del av 10th Anti-Submarine Striking Force under kommando av sjefen for Islandavsnittet med base i Reykjavik. Styrken bestod av seks anti ubåt fartøy alle var av 1939 utgaven av hvalbåter fra Smith’s Dock. Navnene var
HMS BUTTERMERE (ex KOS XXV), ELLESMERE (ex KOS XXIV), THIRLMERE (ex KOS XXVI), ULLSWATER (ex KOS XXIX), WASTWATER (ex GRASMERE, KOS XXVIII) og WINDERMERE (ex KOS XXVII, senere KOS 27).
1943 Beordret til Brasil og i mars over til Sierra Leone og deretter til Syd-Afrika. I Syd-Afrika får hele besetningen avløsning og blir sendt hjem til Storbritannia.
1946 Solgt til A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Omdøpt til TIERN.
Satt inn i Fellesdriften for sesongen 1946/47. Fanget for det nye kokeriet
NORHVAL (Melsom & Melsom, Larvik) sammen med to andre kompanibåter, ENERN og THORIS. Forlot Larvik 05/10 med kurs for Sydishavet via Las Palmas, Gran Canaria, Spania 15/10 til 17/10. Ankom Cape Town 04/11. Fortsatte til hvalfeltet 07/11. Startet fangsten med 8 hvalbåter.
1947 Skytter for sesongen 1947/48 var Otto Olsen, Veierland.
1948 Fanget for
Fl/k THORSHØVDI sesongen 1948/49.
1949
Skytter for sesongen 1949/50 var Rolf Jonassen, Sandar.
1950
Fanger for kokeriet THORSHAMMER sesongen 1950/51. Skytter/fører var Rolf Jonassen, Sandar.
1951 Skytter for sesongen 1951/52 var Marius Andersen.
1952 Bøyebåt i sesongen 1952/53. Skytter var Arne Andreassen, Onsøy.
1953 Skytter sesongen 1953/54 var Asbjørn Klaveness, Sandefjord.
1955 Skytter sesongen 1955/56 var Marius Andersen.
1956
Fanget for Hestnes hvalstasjon, Hitra denne sommeren.
1958 Solgt 11/05 til Nor-West Whaling Co. Ltd, Fremantle, WA, Australia. Omdøpt til ROBERT MOORE.
1966
Solgt til J. Franetovitch, Fremantle.
1968
Nedrigget og senket utenfor Fremantle 10/07.

 

 

History in English:

1939 Ordered and built as a whale catcher KOS XXVIII at Smith's Dock Co Ld, South Bank-on-Tees on behalf of A/S Kosmos (A. Jahre & Co), Sandefjord. Keel laid 07/07. Sold during the construction period to A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Launched 31/08-1939 as TIERN. Requested and seized by Royal Navy 07/11. Named HMS GRASSMERE. Changed name to WASTWATER (FY-239) before handover. Classified by RN as MS Trawler Lake Class.
WASTWATER was equipped with a British crew of 34 men. Most were from the English Royal Navy Reserve and were former crews from the fishing fleet and merchant fleet.
1940 HMS WASTWATER participated in the battle at Narvik.
1941 HMS WASTWATER and others assisted 27/08 on boarding German submarine U-570 south of Iceland. The submarine was forced to the surface after the bombing of English planes after the escort service was tracked down. The submarine was towed to Iceland. Repaired and taken over by the British Royal Navy as HMS GRAPH.
In August 09/08 HMS WASTWATER rescued 66 survivors from S/S DAGNY I (Jacob Kjøde A/S, Bergen) who was hit by bombs from German aircrafts south of Faroe Islands. She was in the coal trade between Advent Bay at Spitsbergen, and UK with a load of coal and passengers. Survivors landed at Torshavn of Faroe Islands.
1942 From November WASTWATER was stationed in Reykjavik in Iceland and from July HMS WASTWATER was part of the 10th Anti-Submarine Striking Force under the command of the commander of the Icelandic section based in Reykjavik. The force consisted of six anti-submarine vessels all of which were from the 1939 edition of whale boats from Smith's Dock.
The names were HMS BUTTERMERE (launched as KOS XXV), ELLESMERE (launched as TIERN, ex KOS XXIV), THIRLMERE (launched as KOS XXVI), ULLSWATER (launched as KOS XXIX), WASTWATER (ex. GRASMERE, launched as KOS XXVIII) and WINDERMERE (launched as KOS XXVII), later KOS 27.
1943 HMS WASTWATER is ordered south bound to Brazil. In March over to Sierra Leone and further to South-Africa. In South-Africa the whole crew is sent on leave and sent back home to UK.
1946 Sold to A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord and renamed TIERN. Used as catcher as a part of the “Fellesdriften” (joint operation) the season of 1946/47.
Used as catcher for the new factory NORHVAL (Melsom & Melsom, Larvik) together with two other company boats, ENERN and THORIS. Left Larvik 05/10 for the Southern Ocean via Las Palmas 15/10 to 17/10. Arrived Cape Town on 04/11. The whole expedition continued to the whaling ground 07/11. Whaling season was started with 8 catchers.
1947 The shooter for the 1947/48 season was Otto Olsen, Veierland.
1948 Included in the fleet of Fl/k THORSHØVDI from the 1948/49 season.
1949 The shooter for the 1949/50 season was Rolf Jonassen, Sandar.
1950 Catcherfor the factory THORSHAMMER season 1950/51. Shooter/master was Rolf Jonassen, Sandar.
1951 The shooter for the 1951/52 season was Marius Andersen.
1952 Buoy boat in the season 1952/53. The shooter for the season was Arne Andreassen, Onsøy.
1953 The shooter in the 1953/54 season was Asbjørn Klaveness, Sandefjord.
1955 The shooter for the 1955/56 season was Marius Andersen.
1956 Hired as catcher for Hestnes whaling station at Hitra this summer.
1958 Sold to Nor-West Whaling Co. Ltd., Fremantle, Australia 11/05-1958. Renamed ROBERT MOORE.
1966 Sold to J. Franetovitch.
1968 Scuttled and sunk outside Fremantle 10/07-1968.

 

 

             

Kilde: DnV reg-1953, Fredrik Strøm, www.uboat.net, www.harry-tates.org.uk/veteranstales
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 01/01-2021 (RI)