SFJ00119391020001 SKUDD 3. Bilde via paafeltet.org.

 

1939 DS/Hvb SKUDD 3 (SFJ001193910)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher.

Off.no (IMO):

47412

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1929/06

Bnr (Sno):

297

Bygger (yard):

Nylands Verksted, Oslo.

Eier (owner):

A/S Finnhval (Jørgen Krag), Oslo.

Disponent (manager):

A/S Kosmos, Sandefjord.

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class).:

DnV +1A1 Hvalfanger

 

 

Tonnasje (Tonnage):

245 brt, 84 nrt

Dimensjoner (size):

Lbp.: 115,1'-B: 23,1'-D: 13,2'.

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

Dybdemåler, radiopeiler, kompass

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

Trådløs telefoni og telegrafi

Kallesignal (Call sign.):

LDJP

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), 3-trinns
ekspansjon (triple exp.). 3-sylinder, syl. dia.: 13,8"-
22,0"-37,5", slag/stroke: 24,0". NHK 135. Bygget ved
Nylands Verksted, Oslo.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 oljefyrt dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), med
dim.: 14' x 11' og 3 fyrganger. Heteflate (HF): 2.253 ft².
200 psi. Bygget av Nylands Verksted, Oslo.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1929 Bygget som hvalbåt SKUDD 3 ved Nylands Verksted, Oslo for Hvalfangstselskapet Skytteren A/S (Hvistendahl, Sørlle & Co. (Yngvar Hvistendahl), Tønsberg. Sjøsatt 22/04, levert 17/06.
Satt i fangst for Fl/k SKYTTEREN.
1930
Fanget for Fl/k SKYTTEREN i sesongen 1930/31.
1931 Totalt deltok 41 kokerier i fangsten sesongen 1930/31. Noen fikk solgt oljen, mens andre måtte gå i opplag med usolgt olje.
Lagt opp under sesongen 1931/32 som resten av den norske hvalfangstflåten. Noen av kokeriene lå med lasten inne da mottaker ikke hadde tankplass.
1932 Fanget for Fl/k SKYTTEREN sesongen 1932/33.
1933 Fangetr for Fl/k SKYTTEREN sesongen 1933/34. På høsten satte man igjen kursen for Sydishavet med hvalbåtene SKUDD 1, 2, 3, 4, 5 og 6.
1934 Etter endt sesong 1933/34 var resultatet 89.600 fat.
Fanget for Fl/k SKYTTEREN for sesongen 1934/1935.
1935 Hvalfangstselskapet Skytteren A/S overtas av Yngvar Hvistendahl, Tønsberg.
1936 Solgt sammen med A/S Skytterens kokeri og hvalbåter til A/S Finnhval (Jørgen Krag (60%), Tønsberg og Margarine Rohstoff Beschaffungs GmbH (40%), Berlin, Tyskland) i september. Yngvar Hvistendahl, Tønsberg fortsetter som agent. Leies ut til Margarine Rohstoff Beschaffungs GmbH (Hamburger Walfang-Kontor G.m.b.H., Hamburg, Tyskland) på bare boat charter, sammen med kokeri og hvalbåter for 4 år for en årlig leie på NOK 7 mill. Bemanningen var norsk og under norsk flagg.
1937 Sesongen ble avsluttet 07/03.
For sesongen 1937/38 gikk hvalbåtene SKUDD 1, 2, 3, 4, 5 og 6 fra Hamburg 21/10 og ankom Dakar, Senegal for bunkring 03/11. Fortsatte deretter med kurs for Walvis Bay, Sørvest Afrika for å møte kokeriet og den nye hvalbåten SKUDD 7. Hele flåten satte så kurs for hvalfeltene i syd.
1938 Utpå høsten ble ekspedisjonen tilbakelevert til sine eiere, A/S Finnhval (Jørgen Krag), grunnet krigs trussel, og Jørgen Krag overtok de resterende 40% og ble eneeier. Yngvar Hvistendal var fremdeles den norske agent for ekspedisjonen
Fanget for kokeriet SKYTTEREN sesongen 1938/39.
1939
Etter endt sesong satte alle hvalbåtene kurs for sin nye opplagshavn i Tyskland. Var innom Cape Town, Sør-Afrika før de satte kurs for Hamburg hvor de ankom 16/04. Sesongen 1938/39 ble den siste sesongen for SKYTTEREN som hvalkokeri.
SKUDD 2 ble innleid av marinen 12/10-1939 for vakttjeneste i Ytre Oslofjord/Skagerrak med base i Tønsberg.
SKUDD 3 utleid til fangst for kokeriet KOSMOS sesongen 1939/40.
1940 Etter endt fangst avsluttet 07/03 setter SKUDD 3 og resten av ekspedisjonen kursen hjemover. Får på hjemvei order om å sette kurs for Clyde, Scotland. Ankommer St. Vincent, Kapp Verde 04/04 for bunkring. Avgår neste dag. 16/04 ankommer Queenstown, Irland. Blir liggende til 27/05 og går videre mot Falmouth, Cornwall. Ankom Falmouth 28/05 frem til 11/06. Fremme i Greenock, Scotland 13/06.
Innleid av The Admiralty (Royal Navy) og gjort klar til krigstjeneste. Kommando heist 07/11 med engelsk mannskap.
1941 Gikk fra Greenock med retning Walvis Bay og ankomst Simonstown, Western Cape, Sør-Afrika 06/01.
Simonstown er hvor den Syd-Afrikanske marine har sin base. Innleid som minesveiper.
HMS SKUDD 3 (Lt. Robert Cunningham MacMillan, RCNVR) ble bombet og senket av tyske fly ved Tobruk, Libya 27/08. 1 mann omkom

 

 

History in English:

1929 Built as whale catcher SKUDD 3 by Nylands Verksted, Oslo for Hvalfangstselskapet Skytteren A/S (Hvistendahl, Sørlle & Co, Yngvar Hvistendahl, disponent), Tønsberg. Launched 22/04 and delivered in June.
Catching for Fl/F SKYTTEREN season of 1929/30
1930 Catching Fl/F SKYTTEREN the season of 1930/31.
1931 A total of 41 whaling expeditions were in the Southern Seas the season of 1930/31. Some had sold their oil, while others had to be laid up with their unsold oil on board.
The season 1931/32 lay up as the rest of the Norwegian whaling fleet. Some lay with the whale oil load in, as the recipient did not have tank space.
No whaling the season of 1931/32.
1932 Follow the factory SKYTTEREN to the Antarctic Ocean for the 1932/33 season in the fall of 1933.
1933 Participated in the season 1933/34 for Fl/k SKYTTEREN. On new the course is set for the Southern Seas with catcher SKUDD 1, 2, 3, 4 and 5.
1934 After finishing the season 1933/34 was the result of the expedition was 89.600 barrels.
1935 Hvalfangstselskapet Skytteren A/S is taken over by Yngvar Hvistendahl, Tønsberg.
1936 Sold to the whaling company A/S Finnhval, (Jørgen Krag (60%), Tønsberg and Margarine Rohstoff Beschaffungs GmbH (40%), Germany) in September. Yngvar Hvistendahl, Tønsberg was the manager. Hired out to Margarine Rohstoff Beschaffungs GmbH (40%), Germany on a bare boat charter, together with the factory and the rest of the catchers for a 4-year period with a yearly rent of NOK 7 mill.
Her crew was Norwegians and the expedition operated under Norwegian flag. And catching for the factory ship SKYTTEREN. The name modified to SKUDD 3.
1937 The season ended on 07/03-1937.
Active as catcher the season of 1937/38. The catcher SKUDD 1, 2, 3, 4, 5 and 6 left Hamburg on 21/10 and called Dakar for bunkering on 03/11. Continued their voyage and calling Walvis Bay to meet with the factory and the new built SKUDD 7 (?). The whole fleet then proceed to the whaling ground in the Antarctic.
1938 During autumn of 1938, the expedition was returned to her owners, A/S Finnhval (Jørgen Krag), because of the war treat, and Jørgen Krag took over the reminding 40% and became the only owner. Yngvar Hvistendal was the manager.
Active as catcher the season of 1938/39 with SKYTTEREN
1939 After end of season 1938/39 all the catchers heading for their new repair and lay up port in Germany. Called Cape Town before heading for Hamburg, were they arrived on 16/04-1939. This was the last whaling season for the factory SKYTTEREN.
SKUDD 2 was hired by Norwegian Navy 12/10-1939 for coastguard in outer part Oslofjorden/Skagerak with base near Tønsberg.
SKUDD 3 hired out as catcher to the factory KOSMOS season of 1939/40.
1940 After end of season 07/03 the SKUDD 3 and rest of the expedition heading for Norway. At the journey back home, SKUDD 3 get an order to set coarse for Clyde in Scotland. Call St. Vincent at Cape Verde Islands 04/04 for bunkering. Left the next day. Arrived Queenstown, Ireland on 16/04. Anchored until 27/05 and proceed to Falmouth, England. Arrived Falmouth 28/05 and anchored until 11/06. Ended up in Greenock, Scotland 13/06.
After prepared for war, hired by the Admiralty (Royal Navy) as mine sweeper. The British command hoisted 07/11. Left Greenock with order for Walvis Bay as HMS-SKUDD 3.
1941 Arrival the navy base at Simonstown, Western Cape, South-Africa 06/01 with British crew.
HMS SKUDD 3 (Lt. Robert Cunningham MacMillan, RCNVR) was bombed and sunk by German aircrafts at Tobruk 27/08.

 

 

             

Kilde: DnV reg-1935, Nylands Verksteds byggeliste, www.uboat.net, Norsk Hvalfangst Tidende årbøker
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen, Steinar Norheim og Ulf W. Gustavsen.
Sist oppdatert: 15/10-2021 (RI)