Mangler bilde.

 

1939 DS/Hvb GOS II (SFJ001193912)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher.

Off.no (IMO):

21127

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Tønsberg

Byggeår (year built):

1928/09

Bnr (Sno):

856

Bygger (yard):

Smith's Dock Co., Ltd, South Bank-on-Tees, Middlesbrough,
England.

Eier (owner):

A/S Hvalfangerselskap Pelagos (Bruun & von der Lippe),
Tønsberg.

Disponent (manager):

AS Kosmos II (A. Jahre), Sandefjord.

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class):

DnV +1A1 Hvalfanger

 

 

Tonnasje (Tonnage):

247 brt, 88 nrt

Dimensjoner (size):

Lbp: 115,8'-B: 24,1'-D: 12,7'.

Fangstutstyr:
(
catching equipm.)

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LCBE

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), 3-trinns
ekspansjon (triple exp.), 3-sylinder, syl. dia.: 14"-23"-
39", slag/stroke: 24". Bygget av Smith's Dock Co.
Ltd,
South Bank-on-Tees, Middlesbrough, England.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 oljefyrt dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), med 3
fyrganger og kunstig trekk.
Heteflate (HF): 2.292 ft².
Bygget av Smith's Dock Co. Ltd, South Bank-on-Tees,
Middlesbrough, England.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1928 Bygget som hvalbåt GOS II ved Smith's Dock Co., Ltd, South Bank-on-Tees, Middlesbrough for A/S Hvalfangerselskap Pelagos (Bruun & von der Lippe), Tønsberg. Sjøsatt 16/08.
Hvalfangerselskap «Pelagos» A/S stiftes 30/06 og registreres 31/08-1928 med formål «hvalfangst og/eller fraktfart». Disponenter er Bruun og von der Lippe, Tønsberg.
Fanget for flytende kokeri PELAGOS sesongen 1928/29.
1929 Fanget for kokeriet PELAGOS i Sydishavet sesongen 1929/30.
1930 Fanget for kokeriet PELAGOS i Sydishavet sesongen 1930/31
1931 Sesongen 1930/31 ble en rekordfangst for ekspedisjonen med et utkok på 122 000 fat.
Ekspedisjonen deltok ikke i fangst i opplagssesongen 1931/32.
1932 Kokeriet ligger i opplag også sesongen 1932/33 etter avtale i Jahre-gruppen.
1933 Fanget for PELAGOS i Sydishavet sesongen 1933/34 med totalt 6 hvalbåter
1934 Fangst resultatet for ekspedisjonen sesongen 1933/34 ble 112.900 fat hvalolje.
Sesongen 1934/35 deltok kokeriet PELAGOS med 7 hvalbåter i fangsten.
1935 Resultatet for sesongen 1934/35 ble 129.229 fat hvalolje på ekspedisjonen.
Avgikk Tønsberg med kurs for Sydishavet sammen med kokeriet PELAGOS for sesongen 1935/36.
1936 Fanget for kokeriet PELAGOS sesongen 1936/37.
1937 Legges i opplag i Walvis Bay etter sesongen for overhaling.
Fanger for kokeriet PELAGOS sesongen 1937/38.
1938 Fanger for kokeriet PELAGOS sesongen 1938/39.
1939 Bortleid til A/S Kosmos som bøyebåt for KOSMOS II sesongen 1939/40. Arnt Evensen var skytter/skipper. Besetningen bestod av totalt 13 mann. Som dekksoffiserer var det kun skytter/skipper og en styrmann.
1940 Etter endt sesong ankomst Walvis Bay, Sørvest Afrika 02/03. Overtatt av Nortraship fra april. Innleid av den engelske marine (RN) i november som minesveiper med navnet HMS GOS 2 (FY 789). Avgikk Walvis Bay med kurs for Liverpool, England 16/11 via Freetown og St. Vincent, Kapp Verde. Ankom Liverpool 29/12.
1941 Ombygget til minesveiper. Forlot Liverpool 14/06 med kurs for Gibraltar. Omdøpt til HMS ATMOSPHERE fra september.
1945 Returnert til eierne i Norge i desember. PELAGOS begynner fangsten med 5 hvalbåter fra 20/12.
1946 Antall hvalbåter øker med to fra 17/01.
1949 Fanget for kokeriet JARAMA (Spermacet Whaling Co., Ltd) ut fra Cape Lopez, Gabon.
Fangsten starter 19/06 og avsluttes 14/10.
1951 Solgt til nye eiere i Spania i mars. Omdøpt PEPE LUIZ LOPEZ. Forsvant uten spor 16/04 under fangst under fangst i Cadiz-bukten.

 

 

History in English:

1928 Built as whale catcher GOS II by Smith's Dock Co., Ltd, South Bank-on-Tees, Middlesbrough for A/S Hvalfangerselskap Pelagos (Bruun & von der Lippe), Tønsberg. Launched on 16/08-1928.
Catching for floating factory PELAGOS season 1928/29.
1929 Catching for factory PELAGOS in the Southern Seas season of 1929/30.
1930 Catching for factory PELAGOS in the Southern Seas season of 1930/31
1931 The season 1930/31 the expedition obtained a record catch with a production of 122.000 barrels.
The expedition did not participate in the whaling season 1931/32.
1932 The company factory is laid up also season of 1932/33 according a agreement in the Jahre-Group.
1933 Catching for factory PELAGOS in the Southern Seas season of 1933/34 with a total of 6 catchers.
1934 The catch result for the epedition season of 1933/34 became 112.900 bbls whaleoil.
The season 1934/35 factory PELAGOS operated with 7 catchers.
1935 The total result for the PELAGOS-expedition season of 1934/35 was 129.229 bbls whaleoil.
Left Tønsberg heading for the Southern Seas together with the factory PELAGOS for season 1935/36.
1936 Catching for factory PELAGOS season 1936/37.
1937 Laid up in Walvis Bay after the season for storing and maintenance.
Catching for factory PELAGOS season 1937/38.
1938 Catching for factory PELAGOS season 1938/39.
1939 Leased to A/S Kosmos II (Anders Jahre) as a buoy boat for the factory KOSMOS II season 1939/40. Arnt Evensen was a shooter / skipper. The crew consisted of a total of 13 men. As a deck officers, there was only a combined shooter/master and a deck officer
1940 After end of season arrival Walvis Bay 02/03. Taken over by Nortraship from April. Hired by the British Royal Navy (RN) in November as a minesweeper with the name HMS GOS 2 (FY 789). Departs Walvis Bay heading for Liverpool, England 16/11 via Freetown and St. Vincent, Cape Verde. Arrived in Liverpool 29/12.
1941 Converted to a minesweeper. Left Liverpool 14/06 heading for Gibraltar. Renamed HMS ATMOSPHERE from September.
1945 Returned to her Norwegian owner in December.
The factory proceeded to the Southern Seas with her 5 catcher. The season starts on 20/12.
1946 The number of catchers is increased with two catchers from 17/01.
1949 As catcher for factory JARAMA (Spermacet Whaling Co., Ltd) off Cape Lopez, Franch Congo .
The catch commenced 19/06-1949 and was terminated 14/10-1949
1951 Sold to Spanish owners in March. Renamed PEPE LUIZ LOPEZ. Disappeared without any trace during whaling in the Cadiz Bay 16/04

 

 

             

Kilde: DnV reg-1935, uboat.net, warsailors.com
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 10/01-2022 (RI)