SFJ00119391320001 DS/HVB GOS 3 som BØMMELFJORD en gang på 50-tallet.

 

1939 DS/Hvb GOS 3 (SFJ001193913)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher

Off.no (IMO):

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Tønsberg

Byggeår (year built):

1928/09

Bnr (Sno):

857

Bygger (yard):

Smith's Dock Co. Ltd, Middlesbrough, England.

Eier (owner):

A/S Hvalfangerselskap Pelagos (Bruun & von der Lippe),
Tønsberg.

Disponent (manager):

Kosmos A/S (Anders Jahre), Sandefjord.

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class):

DnV +1A1 Hvalfanger

 

 

Tonnasje (Tonnage):

247 brt., 88 nrt

Dimensjoner (size):

Loa: 125’-Lbp: 115,8'-B: 24,1'-D: 12,7'.

Fangstutstyr:
(
catching equipm.)

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LCBF

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), 3-trinns
ekspansjon (triple exp.). 3-sylinder, syl. diam.: 14"-23"-
39", slag/stroke: 24". 75 NHK/887 IHK. Bygget av Smith's
Dock Co. Ltd, Middlesbrough, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 oljefyrt dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), med 3
fyrganger og kunstig trekk. Heteflate (HF): 2.292 ft².
Bygget av Blair & Co (1926) Ltd, Stockton, England.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1928 Bygget som hvalbåt GOS 3 ved Smith's Dock Co. Ltd, Middlesbrough, England for A/S Hvalfangerselskap Pelagos (Bruun & von der Lippe), Tønsberg. Sjøsatt 16/08, levert i september.
Satt i fangst for PELAGOS sesongen 1928/29.
1939 Sesongen 1939/40 i fangst i Sydishavet med KOSMOS.
1940 Fangsten avblåses 07/03 og KOSMOS-flåten går til Walvis Bay, Sørvest Afrika. Innleid av den norske marine som minesveiper fra november. Omdøpt til HMS BILLOW.
1945 Returnert til Norge og får tilbake navnet GOS III.
1946 Tilbakestilt som hvalbåt. Fanget for flytende kokeri ANTARCTIC sesongen 1946/47.
1947 Fanget for flytende kokeri NORHVAL sesongen 1947/48 som bøyebåt. Skytter er Johan Lauritzen, Tjølling.
1950 Fanget for flytende kokeri JARAMA på kysten av Fransk Kongo i sommer sesongen.
1951 Fanger for flytende kokeri JARAMA på kysten av Fransk Kongo i sommer sesongen.
1952
Solgt i april til Mathias Eidsvik m. fl., Bømlo for ombygging til fiskefartøy.
1953 Ferdig ombygget som fiske- og fraktefartøy ved Gravdal Skipsbyggeri, Gravdal. Omdøpt til BØMMELFJORD H-83-BO i merkeregisteret. Benyttet som sildesnurper i sildefisket ved Island i sesongen. Innimellom som frakteskute.
1959
Solgt til P/R Johan F. Aakre, Haramsøy, Ålesund. Installert Wichmann dieselmotor på 480 BHK. Omregistrert som M-235-H.
L: 116,0’–B: 24,1’–D: 12,7’. Tonnasje: 268 brt, 108 nrt.
1962 Eier P/R Elias J. Aakre, Haramsøy, Ålesund.
Forlenget. Ny lengde: 135,7’–B: 24,2’–D: 12,8’. Tonnasje: 338 brt, 156 nrt
1966 Innsatt ny dieselmotor. Wichmann. 4-takt/enkeltv., 6-sylinder, syl. dim.: 280 x 420 mm. 900 BHK. Bygget av Wichmann Motorfabrikk, Rubbestadneset.
1980 Kondemnert og strøket av registeret i mars. Senket på dypt vann.

 

 

History in English:

1928 Built as whale catcher GOS 3 by Smith's Dock Co. Ltd, Middlesbrough, England for A/S Hvalfangerselskap Pelagos (Bruun & von der Lippe), Tønsberg. Launched 16/08, delivered in September.
Catched for PELAGOS season 1928/29.
1939 Catched season of 1939/40 in the Southern Seas with the whaling expedition KOSMOS (Jahre Group).
1940 The catching season was terminated 07/03 and the KOSMOS-expedition proceed to Walvis Bay, South West Africa. Hired by the Norwegian navy as minesweeper from November. Renamed HMS BILLOW.
1945 Returned to Norway and renamed GOS III.
1946 Rebuilt as catcher. Catched for floating factory ship ANTARCTIC season 1946/47.
1947 In action as buoy boat for floating factory ship NORHVAL season 1947/48. Shooter was Johan Lauritzen, Tjølling.
1950 Catched for floating factory ship JARAMA on the coast of French Congo during the summer season.
1951 Catched for floating factory ship JARAMA on the coast of French Congo during the summer season.
1952 Sold P/R Mathias Eidsvik, Bømlo in April for conversion to a fishing vessel.
1953 Completed rebuilding to fishing- and cargo vessel at Gravdal Skipsbyggeri, Gravdal. Renamed BØMMELFJORD H-83-BO. Used as a seiner in herring fishing off Iceland in the season. Used as freighter off season.
1959 Sold to P/R Johan F. Aakre, Haramsøy, Ålesund. Now with a Wichmann diesel engine. 480 BHP. Registered as M-235-H.
L: 116,0’-B: 24,1'-D: 12,7'. Tonnage: 268 grt, 108 nrt.
1962 Owner P/R Elias J. Aakre, Haramsøy, Alesund.
Lengthened. New dim.: 135,7'-B: 24,2'-D: 12,8'. Tonnage 338 grt, 156 nrt.
1966 Inserted new diesel engine. Wichmann 6-cylinder, 4-stroke/s.a., cyl. dim.:280 x 420 mm. 900 BHP. Built by Wichmann Motorfabrikk, Rubbestadneset.
1980 Condemned and deleted from registers in March. Scuttled in deep water.

 

 

             

Kilde: DnV reg-1935 & 57. www.warsailors.com, Norsk Hvalfangst Tidende,
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 10/01-2021 (RI)