SFJ00119400120001 JASMIN på prøvetur.

 

1940 MS JASMIN (1) (SFJ001194001)

 

 

 

 

 

 

Type

Motorskip, kjøleskip
motor ship, reefer.

Off.no (IMO):

 

Flagg (flag):

PAN

Havn(port):

Panama

Byggeår (year built):

1940/01

Bnr (Sno):

124

Bygger (yard):

Framnæs mek. Værksted, Sandefjord.

Eier (owner):

Jasmin Operating Company S. A. (Anders Jahre, Fritjof
Bettum og Jørgen J. Lorentsen), Panama

Disponent (manager):

Anders Jahre A/S, Sandefjord.

Klasse (Class).:

DnV 1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

2.357 tdw, 2.956 brt

Dimensjoner (size):

Loa: 334'2"-Lbp: 316'7,25"-B: 45'11,15"-Dypg.: 28'10,5".

Lasthåndtering
(cargo handling.)

4 lasterom med 4 luker. Lastekapasitet 177.000 ft³.
10 bommer; 2 x 5 t, 8 x 3 t.
10 vinsjer.

Kjølemaskineri:
(Refr. machinery)

2 Drammen Jern kompressorer. Kuldemedium NH3. Direkte
ekspansjon. Kapasitet 110.000 kcal/time og 0 °C i lasterom.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, Sulzer. 2-takt/enkeltv., 7-sylinder, syl.
dim.: 600 x 1.040 mm. 4.200 IHK/3.300 BHK. Bygget av
Gebr. Sulzer A.G., Winthertur, Sveits.

Fart/forbr. (speed/cons.):

18,4 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1938 Kontrahert 14/10.
1939 Kjølstrukket 10/06.
Bygget som JASMIN ved Framnæs mek.Verksted, Sandefjord for Jasmin Operating Company S.A. (Anders Jahre A/S, Sandefjord), Panama. Sjøsatt i november. Gudmor var fru Dagny Jahre, rederens kone.
1940 Jasmin Operating Co., Panama ble stiftet 23/01. I styret satt Anders Jahre, Fritjof Bettum, og Carlos Icaza - Jahres første Panama-advokat.
Gikk prøvetur og overlevert eierne 27/01.
Solgt i februar til Cie. Générale Transatlantique (CGT, Cie. Générale d´Armements Maritimes), Le Havre, Frankrike. Omdøpt til BELAINE d'ESNAMBUC.
1942 Oppbragt 16/12 av tyskerne i Marseilles, Frankrike og benyttet av den tyske marine som minelegger. Omdøpt til FLORA 1.
1943 Overtatt av Die Kriegsmarine. Omdøpt til POMMERN.
1944 Minesprengt av en italiensk mine og sank 05/10 i posisjon 43.47N-07.15Ø, 1,5 nm sør for San Remo, Italia. 20 mann omkom.

 

 

History in English:

1938 Ordered 14/10.
1939 Keel laid 10/06.
Built as JASMIN at Framnæs mek.Verksted, Sandefjord for Jasmin Operating Company S.A. (Anders Jahre A/S, Sandefjord), Panama. Launched in November. Sponsor Mrs. Dagny Jahre, owners wife.
1940 Jasmin Operating Co., Panama was founded 23/01. In the board were Anders Jahre, Fritjof Bettum and Carlos Icaza - Jahres first Panama-lawyer.
Trials and delivery 27/01.
Sold in February to Cie. Générale Transatlantique (CGT, Cie. Générale d´Armements Maritimes), Le Havre, France. Renamed BELAINE d'ESNAMBUC.
1942 Seized 16/12 by tha Germans at Marseilles, France and used as a minelayer. Renamed FLORA 1.
1943 Aquired by Die Kriegsmarine. Renamed POMMERN.
1944 Mined by an Italian mine and sunk 05/10 in position 43.47N-07.15E, 1,5 nm South of San Remo, Italy.
20 men lost.

 

 

             

Kilde: Jahre-Nytt, Boken "Eventyret Anders Jahre", boken «På alle hav-skipene i Anders Jahres rederi»,
jubilmsboken «Framnæs mek. Værksted 1898-1948» v/H. Bogen
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 04/06-2021 (RI)

Fra boken "EVENTYRET ANDERS JAHRE" av Alf R.Jacobsen
          I Det norske Veritas register for 1939/40 opptrer selskapet for første gang som eier av fruktbåten JASMIN (2.300 dødvekttonn).
          Fruktbåten JASMIN ble bygget ved Framnæs Mekaniske Værksted i 1939, og gikk prøvetur lørdag 27. januar 1940.
          Skipet var bygget for regning Anders Jahre og ble overtatt av Anders Jahre og partneren Fritjof Bettum. Gudmor var fru Dagny Jahre.
          De formelle eierforhold er uklare. En avismelding kaller eierselskapet for A/S Jasmin, mens Jørgen J. Lorentzen i et brev til Statens Skipsfartsdirektorat Januar 1940 opplyser at JASMIN eies av ham selv og Anders Jahre - sannsynligvis på samme måte som Jahre samarbeidet med Lorentzen-familien om endel andre selskaper (Rose, Noravind og Jaguar).
          Jasmin er bygget for fruktfarten mellom USA og Europa, men på grunn av krigen er det økonomiske grunnlaget for denne spesialtraden falt bort. Jørgen J. Lorentzen søker derfor på vegne av eierne av JASMIN om å få selge nybygget til franske kjøpere.
          På dette tidspunktet er det forbudt å selge båter til utlandet uten myndighetenes tillatelse (lov av 26. august 1939), men loven gjelder ikke for fartøyer som ikke er innført i det norske skipsregisteret heter det i svaret fra Statens Skipsfartsdirektorat 11. januar 1940.
          Det merkelige svaret tyder på at JASMIN ennå ikke er ført inn i skipsregisteret. Følgelig kan Jahre og Lorentzen gjøre hva de vil med skipet.
          Av opplysninger fra Sjøfartsdirektoratet går det fram at JASMIN i mars 1940 selges til Jasmin Operating Company SA, Panama, som også registreres hos Veritas og Lloyds som fartøyets nye eiere.
          Jasmin Operating stiftes 23. januar 1940. I styret sitter Anders Jahre, Fritjof Bettum, og Carlos Icaza - Jahres første Panama-advokat.

 

Excerpt from the book "EVENTYRET ANDERS JAHRE" by Alf R.Jacobsen
          In the register of the Det norske Veritas (DnV) of 1939/40 the company for the first figurating as the owners of the fruit carrier JASMIN (2.300 tdw).
          The fruit carrier JASMIN was built by Framnæs Mekaniske Værksted i in 1939, and went on test trail Saturday the 27th. of January 1940.
          The ship was built on account of Anders Jahre and delivered to Anders Jahre and partner Fritjof Bettum. Godmother was Mrs.Dagny Jahre.
          The formal ownership was unclear. A newspaper note called the owner as A/S Jasmin, while Jørgen J. Lorentzen in a letter to the Statens Skipsfartsdirektorat in January 1940 declared that JASMIN was owned by him self and Anders Jahre – probably the same way as Jahre co-operated with the Lorentzen-family round some other companies (as Rose, Noravind and Jaguar).
          JASMIN was built for carrying fruit between USA and Europa, but as a result of the outbreak of war the economic in the trade was gone. Jørgen J. Lorentzen therefore on behalf of the owners of JASMIN to sell the newbuilding to french buyers.
          At this time it was not legal to sell ship to foreign owners without the governements permission (law of 26th. of August 1939), but the law did not cover ships not registered in the Norwegian register, was the replay from the Statens Skipsfartsdirektorat 11th. of January 1940.
          This peculiar answer indicated that the ship was not in the register at that time. As a result, Jahre and Lorentzen then was free to do as they pleased with the ship.
          Informations from the Sjøfartsdirektoratet indicates that the JASMIN was sold in March 1940 to Jasmin Operating Company SA, Panama, and at the same time registered in the Veritas (DnV) and the Lloyds Register of Shipping as the new owner.
          The Jasmin Operating was founded 23rd. of January 1940. At the board is Anders Jahre, Fritjof Bettum and Carlos Icaza – Mr. A.Jahres first Panama-lawyer.