SFJ00119460120001 Kosmos IV.

 

1946 DS/Flk KOSMOS IV (SFJ001194601)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalkokeri
steam ship, whaling factory.

Off.no (IMO):

5194791

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1937/09

Bnr (Sno):

197

Bygger (yard):

Deutsche Werft A.G., Reiherstiegwerft, Hamburg,
Tyskland.

Eier (owner):

A/S Kosmos og Hvalfangerselskab Kosmos II A/S,
Sandefjord.

Disponent (manager):

Anders Jahre A/S, Sandefjord

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class).:

GL

 

 

Tonnasje (Tonnage):

21.600 tdw, 13.751 brt, 7.145nrt

Dimensjoner (size):

Loa: 574,1’-Lbp: 544,6’-B: 74,1’-D: 52,0’.

Lasthåndtering
(cargo handling.)

21.108 m³ i faste tanker.
1.964 m³ lasterom, 414 m³ kjøle/fryserom.
12 bommer; 6 x 20,0 t; 2 x 15,0 t, 4 x 7,0 t.

Fabrikkutstyr.
(factory equipm.):

Hvalforedlingsanlegg (1945):
4 spekk kokere og 4 kjøtt kokere, kapasitet 140,0 t/d hver.
7 Hartmann benkokere, kapasitet hver 120,0 t/d.
1 Fauth hvalkjøttmelanlegg og 1 Fauth blodmelanlegg.
Samt anlegg for produksjon av kjøttekstrakt og konservert
 kjøtt.
9 De Laval hvaloljeseparatorer (1938).

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LLPX

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 Lentz LES 12 stempel dampmaskiner (steam
reciprocating). Hver 2-trinns ekspansjon (compound
exp.), 4-sylinder, totalt. 6.000 IHK (2 x
1.079 NHK).
Bygget av Deutsche Werft A.G. og Rheinmetall-Borsig
A.G., Berlin-Tegel, Tyskland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

12,5 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

3 oljefyrte ildrørs dampkjeler (fire tube boilers). Hver med
15 bar arbeidstrykk. Samlet 290 m² (20.950 ft²)
heteflate. 7,0 t damp pr. time.
3 oljefyrte LaMont vannrørs dampkjeler (water tube). Hver
med 15,0 bar arbeidstrykk. Samlet heteflate 185 m²
(13.370 ft²). 10,0 t damp pr. time.
Bygget ved Deutsche Werft A.G.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1936 Tyskland ønsket seg innpass i «fangstfamlien» og ville ha tildelt hvalkvoter. Uten kvoter, ingen fangst. Etter mange års trussel fra tyske myndigheter ble det overdratt 3 norske ekspedisjoner, to ved innleie og et ved salg. Trusselen fra Tyskland var at de ville bygge 10 komplette ekspedisjoner selv og ikke la seg diktere av internasjonale regler om de ikke fikk delta. WALTER RAU var en av disse kokeriene. Det samme var UNITAS, senere kjent som ABRAHAM LARSEN.
1937 Bygget som hvalkokeri WALTER RAU ved Deutsche Werft A.G., Hamburg, Tyskland for Walter Rau Neusser Oelwerke A.G., Neuss, Tyskland. Sjøsatt 03/07 og levert 18/09. Registrert i Bremen, Tyskland.
Bygget med to standard Lenz dampmaskiner (dobbel compound), størrelse
LES 12 på til sammen 6.000 IHK v/95 o. min som fremdrift av hver sin propell. Damp til fremdrift og prosess levert fra 6 dampkjeler med trykk på 15 ato.
Deltok i fangsten i sesongen 1937/38 med sine 8 nye hvalbåter RAU I, RAU II, RAU III, RAU IV, RAU V, RAU VI, RAU VII og RAU VIII. Alle hvalbåter var nybyggede og bygget ved Deutsche Schiff und Maschinenbau A. G. Registrert i Bremen. Avgikk Hamburg 05/10-1937 med kurs for Sørishavet bemannet med 255 mann og til sammen 60 mannskap for hvalbåter.
Bestyrer var Lars Andersen, senere bestyrer på Onassis OLYMPIC CHALLENGER da den var ny i 1950. Han brøt herved loven som har en bestemmelse som sier at norske borgere direkte eller indirekte ikke får delta eller medvirke til å fremme hvalfangst med flytende kokeri under fremmed flagg.
1938 Etter endt sesong 1937/38 ble produksjonsresultatet 109.278 fat hvalolje.
WALTER RAU går til isen for sesongen 1938/39 med sine 8 hvalbåter for sesongen 1938/39. Denne sesongen var det Alfred Andersen som var bestyrer.
1939 Fangsten avsluttes etter reglene 07/03-1939. Fangst resultatet ble 103.255 fat hvalolje. Etter endt sesong 1938/39 ankommer hun Hamburg 05/04-1939. Hvalbåtene var ankommet dagen før via St. Vincent og Rio de Janeiro.
Rekvirert Die Deutsche Kriegsmarine i marinens forsyningstjeneste.
1940 Går over i krigstjeneste 20/04 og benyttes av Die Deutsche Krigsmarine som støttepunkttanker for den tyske marines arsenal i Gotenhafen (Gdynia) sammen med kokeriet UNITAS.

Fra 16/11 benyttet som base- og overnattingsskip for 24. ubåtflotillen.
1945 Satt inn og benyttet som lasarettskip for sårede fra
14/03. Ankom 13/04 til Eckernforde med flyktninger fra Gotenhafen (Gdynia). Angrepet av britiske jagerbomber i Eckernforde 03-04/05. Satt på grunn grunnet skade fra angrepet. Brannene som brøt ut om bord ble slukket 06/05. Beslaglagt av den britiske hæren 10/05. Slept 05/07 fra Eckernforde til Flensburg for reparasjon. Slept 18/10 fra Flensburg med destinasjon Storbritannia. Ankom 18/11 Gare Loch i Skottland. Den 21/11 overlevert til Ministry of War Transport (MoWT), London med Chr. Salvesen & Co., Leith som disponenter. Registrert i London.
1946 WALTER RAU blir videre slept til Mersey, Liverpool og lagt til i Brocklebank tørrdokk 31/03
.
I henhold til avgjørelsen fra TMMC (Tripartite Merchant Marine Commission) tildelt den amerikanske regjeringen. Reparasjon av skipet inkludert reparasjon av hvalforedlingsanlegg av Harland & Wolff Ltd., Liverpool. Reparasjon startet 31/03.
Etter fredsslutningen i 1945 måtte Kosmos-selskapenes fangstmateriell bygges opp igjen fra grunnen av. De to flytende kokerier KOSMOS og KOSMOS II var begge gått tapt under krigen.
USA hadde ikke noen interesse av hvalfangst og fartøyet ble ved dette tilbudt Norge (22/05-1946). Staten tilbød Kosmos-selskapene å kjøpe det. Kosmos-selskapene aksepterte tilbudet da det var behov for tonnasje og mange fangstfolk gikk ledige og det var to år til ny tonnasje var klar. Prisen var 8 mill.kroner. Skipet ble overtatt i sterkt skadet tilstand. Reparert og ombygget ved Harland & Wolff Ltd, Mersey, Liverpool.
Jobben var ganske omfattende og kostet den gang kr. 12 mill.
De hvalbåter som var i behold måtte gjennomgå en grundig reparasjon og oppgradering.
Jobben var ferdig 06/10 og kokeriet klart for sesongen 1946/47. Navnet ble KOSMOS IV da navnet KOSMOS III allerede var tatt i bruk på et nybygg fra Gøtaverken.
Forlot Sandefjord 26/10 på sin første tur til Sydishavet

Følgende hvalbåter var med denne sesongen: H. J. BULL (b 1935), KOS 24 (eid av Norske stat) (b 1940), KOS 29 (ex SOUTHERN BARRIER) (b 1936), KOS 27 (b 1939), KOS VII (b 1929), KOS X (b 1932), KOS 26 (b 1939), KOS V (b 1929) og POL VIII (eid av Norske stat) (b 1936).
KOSMOS IV ankom Las Palmas 04/11 og gikk videre 07/11. Ankom Walvis Bay 22/11. Avgikk for hvalfeltet 26/11 sammen med hvalbåtene. Fangstbestyrer var Hans Andresen.
1947 Sesongen 1946/47 avsluttes og resultat av fangsten ble 161.511 fat hvalolje.
Denne sommeren ble kjelene fra 1937 byttet ut med 4 nye vannrørskjeler.
En ny sesong står for døren. Hans Andresen er fremdeles fangstbestyrer. Denne sesongen er det 11 hvalbåter som deltar. KOS V, KOS VII, KOS X, KOS 24, KOS 26, KOS 27, KOS 29, KOS 31 (b 1947), KOS 34, KOS 37 og H. J. BULL. 430 mann var med på ekspedisjonen.
1948 Resultat av sesongen 1947/48 ble 108.643 fat hvaloje. Oppsummering av sesongen var dårlig vær fra for hele sesongen. Man sa at det kun hadde vært omtrent en uke med tålig vær. H. J. BULL mistet propellen under fangsten og måtte eskorteres til Cape Town. Tre hvalbåter var ute av fangsten i 3 uker. Seks hvalbåter ble lagt i opplag i Walvis Bay for sommeren. KOSMOS IV losset sin last til DE-NO-FA i Fredrikstad etter hjemkomst.
Går til isen med hvalbåtene KOS 24, KOS 28, KOS 30, KOS 31, KOS 34, KOS 35, KOS 37, KOS 38, KOS 40, KOS 42 og korvetten MILLIAM KIHL for sesongen 1948/49 med Hans Andresen som bestyrer. 237 var med på kokeriet denne sesongen.
Spermhvalfangsten startet 21/11 og bardehvalfangst startet 15/12-1948.
1949 KOSMOS V ble benyttet som transportbåt. Fangsten sesongen 1948/49 avsluttes 26/03-1949 med et samlet resultat på 120.670 fat.
Forlater Sandefjord med kurs før Sørishavet for sesongen 1949/50. Thomas Hansen er fangstestyrer.
Går via Curacao for bunkering og videre til Walvis Bay for å møte hvalbåtene. Videre til isen via Cape Town.
Ankom isen 06/12-1949 med hvalbåtene KOS 7, KOS 15, KOS 24, KOS 26, KOS 28, KOS 30, KOS 31, KOS 35, KOS 37, KOS 39, KOS 40, KOS 42, KOS 44 og korvettene MILLIAM KIHL og LEIF WELDING. Fangst av spermhval startet på ankomstdagen.
1950 Fangsten avsluttes 17/03. KOSMOS V ble benyttet som transportbåt. Resultatet av sesongen 1949/50 ble 132.566 fat, herav 12.582 fat. spermolje. Ankom Sandefjord 19/04 via Walvis Bay 28-29/03.
Fusjon av A/S Kosmos og Hvalfangerselskab Kosmos II A/S for å danne A/S Kosmos, Sandefjord (A. Jahre & Co. A/S som disponent), Sandefjord.
Fangst i Sydishavet med 14 hvalbåter sesongen 1950/51 med Thomas Hansen som bestyrer. Hvalbåtene var KOS 24, 26, 28, 30, 31, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 46, MILLIAM KIHL og LEIF WELDING.
1951 Sesongen 1950/51 ble total resultatet for KOSMOS IV 152.376 fat hvalolje. Kun slått av KOSMOS III av de norske selskapene.
Gikk en reise med fuel/lapaz distillates fra Aruba og Venezuela til U.K., rate M.O.T. + 240%. Olaus Dahl Hansen, Stub var skipper. 71 mann var besetning denne turen.
Da man ikke fikk konsesjon på bruk av KOSMOS V som kokeri som planlagt, ble det bestemt at man skulle oppgradere KOSMOS IV til en høyere standard og satse på den for fremtiden.
Ombygget ved Howaldtswerke AG, Kiel under bygge nr. 939. Erstatter dampmaskinene med dieseldrift. Innsatt
2 x MAN dobbeltv. 2-takt type K5Z 60/110, 5 syl. dim.: 600 x 1.100mm, 8.229 BHK (5.970 kW) v/116 o.min. Bygget ved Augsburg-Nürnberg. Skroget ble forlenget 7,79 m (26’). Øket volum av overbygg akter for å bedre mannskapsfasilitetene, installasjon av kino og oppholdsrom. Utvidelse av mannskapskvarterene i skroget bak fabrikkdekket for å kunne utvide fabrikkdekket. Det ble installert nye hvalforedlingsanlegg med økt prosesskapasitet. Fornyelse av den elektriske installasjonen. Ombygning igangsatt i mai og klar til prøvetur i september.
Ny tonnasje var målt til: 20.499 tdw, 14.716 brt; 11.213 nrt. Ny lengde: Loa: 183,06 m (600,6’) – Lbp: 173,79 m (570,6’)

Thomas Hansen var fangstbetyrer/kaptein under sesongen 1951/52. 309 mann var med på turen til isen på kokeriet. Til sammen 573 på hele ekspedisjonen. Hvalbåtene var: KOS 24, 26, 28, 29, 30, 31, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 49, MILLIAM KIHL og LEIF WELDING.
1952 KOSMOS IV ble det beste norske kokeri i sesongen 1951/52 med en total produksjon på 159.144 fat.
KOSMOS IV i tankfart også denne sommeren. Olaus Dahl Hansen, Stub var skipper. 71 mann var besetning denne turen. Turen varte fra april til august.
Søker igjen sydover med 18 hvalbåter. Thomas Hansen er fangstbestyrer for sesongen 1952/53. Totalt 330 mann var ansatte på kokeriet. 662 for hele ekspedisjonen. Ekspedisjonens hvalbåter var KOS 24, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, H. J. BULL, LEIF WELDING, MILLIAM KIHL, KVART, og KREPS.
1953 Fangstresultat etter sesongen 1952/53 ble totalt 176.026 fat. Det ble utbetalt i alt kr. 1.635.550 i trekk til mannskaper denne sesongen!
KOSMOS IV i tankfart også denne sommeren. Olaus Dahl Hansen, Stub var skipper. 71 mann var besetning denne turen. Turen varte fra april til ut august.
I fangst for sesongen 1953/54. Bestyrer Thomas Hansen. Transportbåter for sesongen var JALTA og MOSNA. Fanget i Sydishavet med 13 hvalbåter. KOS 26, 28, 31, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 49, H. J. BULL, LEIF WELDING, og MILLIAM KIHL.
1954
Resultatet for sesongen 1953/54 ble totalt 147.816 fat hvalolje.
Bestyrer for sesongen 1954/55 var Thomas Hansen. Transportbåter JASPIS og KOSMOS V. Fangst i Sydishavet med 13 hvalbåter. KOS 24, 26, 28, 29, 31, 41, 42, 46, 47, 50, H. J. BULL, LEIF WELDING og MILLIAM KIHL.
1955 Resultatet for sesongen 1954/55 ble totalt 122.304 fat hvalolje.
Ny bestyrer for sesongen 1955/56, Kjell Tholfsen. Transportbåter for sesongen var AUSTVARD og KOSMOS V. Fangst i Sydishavet med 15 hvalbåter. KOS 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 41, 42, 47, 48, H.J.BULL, LEIF WELDING og MILLIAM KIHL.
1956 Resultatet for sesongen 1955/56 ble totalt 113.800 fat hvalolje.
Bestyrer for sesongen 1956/57 var Kjell Tholfsen. Transportbåt var JASMIN. Fangst i Sydishavet med 12 hvalbåter. KOS 26, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 45, 47, 48, LEIF WELDING og MILLIAM KIHL.
1957 Resultatet for sesongen 1956/57 ble totalt 138.963 fat hvalolje.
Bestyrer for sesongen 1957/58 var Kjell Tholfsen. Transportbåt var JARENA. I fangst i Sydishavet med 12 hvalbåter. KOS 26, 28, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 47, ARNFINN BERGAN, ASBJØRN LARSEN og ARNE SKONTORP.
1958 Resultatet for sesongen 1957/58 ble totalt 103.401 fat hvalolje.
Bestyrer for sesongen 1958/59 var Kjell Tholfsen. Transportbåt JALTA. Fangst i Sydishavet med 11 hvalbåter. KOS 26, 28, 33, 42, 44, 46, 47, 49, ARNFINN BERGAN, ASBJØRN LARSEN og LEIF WELDING.
1959 Resultatet for sesongen 1958/59 ble totalt 78.079 fat hvalolje.
Bestyrer for sesongen 1959/60 var Kjell Tholfsen. Transportbåt var JACINTH. I fangst i Sydishavet med 9 hvalbåter. KOS 31, 33, 42, 46, 49, 52, ARNFINN BERGAN, ARNE SKONTORP og LEIF WELDING.
1960 Resultatet for sesongen 1959/60 ble totalt 65.618 fat hvalolje.
Ny ombygging ved Kieler Howaldtswerke AG. Utvidelse av lastekjølerommet og kjølesystemet. Hvalkjøttet skulle selges til England for produksjon av hundemat! Noe gikk til menneskemat
Ny bestyrer var Knut B. Hansen for sesongen 1960/61. Transportbåt var KOSMOS V. I fangst i Sydishavet med 11 hvalbåter. KOS 24, 32, 41, 47, 49, 51, ARNFINN BERGAN, ARNE SKONTORP, LEIF WELDING, SIDNEY SMITH, og WILFRED FEARNHEAD.
1961 Resultatet for sesongen 1960/61 ble totalt 77.064 fat hvalolje. Installerte fryseanlegg for hvalkjøtt ved Kieler Howaldtswerke A.G., Kiel.
tyrer for sesongen 1961/62 var Thorbjørn Larsen. Transportbåt var KOSMOS V. Fangst i Sydishavet med 12 hvalbåter. KOS 31, 32, 47, 48, 49, 50, 53, ARNFINN BERGAN, ARNE SKONTORP, ASBJØRN LARSEN, LEIF WELDING og MILLIAM KIHL.
1962 Resultatet for sesongen 1961/62 ble totalt
90.579 fat hvalolje.
Bestyrer for sesongen 1962/63 var Karl E. Gran. Transportbåt var KOSMOS V. I fangst i Sydishavet med 9 hvalbåter. KOS 48, 49, 50, 53, ARNFINN BERGAN, ARNE SKONTORP, MILLIAM KIHL, ASBJØRN LARSEN og LEIF WELDING.
1963 Resultatet for sesongen 1962/63 ble totalt
76.846 fat hvalolje. 7.506 tonn kjøtt.
Installasjon av et system for prosessering av hvalkjøtt ved Kieler Howaldtswerke AG. Prosesseringskapasitet 300 t hvalkjøtt pr. dag til 12 t hvalkjøttekstrakt pr. dag og frossen hval kjøtt. Frysekapasitet 150 t. hvalkjøtt pr. dag.
Bestyrer Karl E. Gran. Transportbåt var KOSMOS V. Fangst i Sydishavet med 9 hvalbåter. KOS 48, 50, 53, ARNE SKONTORP, ASBJØRN LARSEN, ARNFINN BERGAN, MILLIAM KIHL, LEIF WELDING og SOUTHERN TERRIER.
1964 Resultatet for sesongen 1963/64 ble totalt 64.410 fat hvalolje og 7.520 tonn frosset hvalkjøtt.
Bestyrer for sesongen 1964/65 var Karl E. Gran. Transportbåt KOSMOS V. I fangst i Sydishavet med 11 hvalbåter. KOS 48, 50, 53, 55, R1, R3, ARNFINN BERGAN, ARNE SKONTORP, ASBJØRN LARSEN, MILLIAM KIHL, LEIF WELDING.
1965 Resultatet for sesongen 1964/65 ble totalt 75.430 fat hvalolje, 7.523 tonn hvalkjøtt.
Bestyrer var Karl E. Gran for sesongen 1965/66. I fangst i Sydishavet med 10 hvalbåter. KOS 53, 55, LEIF WELDING, ASBJØRN LARSEN, STAR I, TOSHI MARU 2, 15, FUMI MARU 15, 16 og SEKI MARU 15.
1966 Resultatet for sesongen 1965/66 ble totalt 53.863 fat hvalolje,
14.559 tonn hvalkjøtt.
Bestyrer var Ludvig Helgesen og H. Tanaka for sesongen 1966/67. Transportbåt var
JAMUNDA. I fangst i Sydishavet med 10 hvalbåter. KOS 53, 55, STAR I, PIETER MOLENAAR, EDWIN COOK, SEKI MARU 15, FUMI MARU 16, TOSHI MARU 2, 12, og 15.
1967 Resultatet for sesongen 1966/67 ble totalt 46.875 fat hvalolje.
Tidlig i juli ble det påvist gode forekomster av sild av islandssildkvalitet på havet vest og nordvest av Bjørnøya. Her opererte også KOSMOS IV som tok imot sild for salting og frysing fra fiskefartøyene. I alt ble det levert 62.529 tønner krydret, sukret eller skarpsaltet islandssild, mens den samlede utrustning var på 71.510 tønner. En vesentlig del av årskvantumet, 25.750 tønner, ble tilvirket av KOSMOS IV-ekspedisjonen mye på oppdrag av ABBA AB i Sverige. KOSMOS IV brakte også i land 3 253 hektoliter frossen sild denne sommeren.
Ludvig Helgesen var bestyrer på siste sesong på feltet I fangst i Sydishavet med 5 hvalbåter. KOS 55, THORDR, THORARINN, THORGLIMT og THORIS. Fire av dem diesel drevede og innleid fra A/S Thor Dahl.
1968 Resultatet for sesongen 1967/68 ble totalt 34.240 fat hvalolje. Dette ble siste sesongen. Ankom Sandefjord som kokeri 06/05-1968.
1971 Solgt til Japan. Flaggskifte 27/04. Noen uker etter seilte hun ut Sandefjordsfjorden med det japanske flagget vaiende fra flaggstangen akter. Omdøpt KYOKUSEI MARU.
1979 Solgt til Nichiryu Shoji Hikada Trading Co. Ltd. Samme navn. Benyttet som fiskerifabrikkskip. Solgt videre til Korea Daesong Trading Corp., North Korea.
Omdøpt SONG HAK SAN.
1998 Ikke lenger i internasjonale register.

 

 

History in english:

1936 Germany wish to be a part of the “whaling family” and wanted quota to take part in whaling. No quota, no whaling. After many years of threats from the German authorities, 3 Norwegian expeditions were handed over, two for hire and one for sale. The threat from Germany was that they would build 10 complete expeditions themselves and not allow themselves to be dictated by international rules if they were not allowed to participate. WALTER RAU was one of these. The same was UNITAS, later known as ABRAHAM LARSEN.
1937 Built as floating whaling factory ship WALTER RAU by Deutsche Werft AG, Hamburg for Walter Rau Neusser Oelwerke A/G, Neuss, Germany. Launched 03/07 and delivered 18/09. Registered with Bremen as homeport.
Built with two standard Lenz steam engines size LES 12 at a total of 6,000 IHK v/95 rpm as propulsion of each propeller. Steam for propulsion and process delivered from 6 steam boilers with a pressure of 15 atm.
Participated in the whaling season 1937/38 with his 8 new whale catchers
RAU I, RAU II, RAU III, RAU IV, RAU V, RAU VI, RAU VII and RAU VIII. All whale catchers were newly built and built by Deutsche Schiff und Maschinenbau A. G. Registered in Bremen. The expedition departed Hamburg 05/10-1937 with a course for the Southern Ocean manned by 255 men and a total of 60 crews for whale catchers.
The manager was Lars Andersen, later the manager of Onassis'
OLYMPIC CHALLENGER when it was new in 1950. He thereby broke the law which has a provision stating that Norwegian citizens may not directly or indirectly participate or contribute to promoting whaling with floating cookery under foreign flags.
1938 After the end of the 1937/38 season, the production result was 109.278 barrels of whale oil.
WALTER RAU went to the ice for the 1938/39 season with its 8 whale catchers for the 1938/39 season. Mr. Alfred Andersen was the whaling manager for this season.
1939 The catch ends according to the rules 07/03-1939. The catch result was 103.255 barrels of whale oil. After the end of the 1938/39 season, she arrives in Hamburg 05/04-1939. The catchers had arrived the day before via St. Vincent and Rio de Janeiro.
Requested as bunkertanker for the Deutsche Krigsmarine.
1940 Transfers to military service 20/04 and is used by Die Deutsche Krigsmarine as a support point for the German navy's arsenal in Gotenhafen (Gdynia) together with the factory ship UNITAS.
From 16/11 used as base and overnight ship for the 24th submarine flotilla.
1945 Installed and used as a hospital ship for the wounded from 14/03. Arrived 13/04 to Eckernforde with refugees from Gotenhafen (Gdynia). Attack by British fighter bombs in Eckernforde 03-04/05. Sat on ground due to damage from the attack. The fires that broke out on board were extinguished on 06/05.
Seized by the British Army 10/05. Towed 05/07 from Eckernforde to Flensburg for repair. Dragged 18/10 from Flensburg with destination UK. Arrived 18/11 Gare Loch in Scotland. On 21/11 handed over to the Ministry of War Transport (MoWT), London with Chr. Salvesen & Co., Leith as managers. Registered in London.
1946 WALTER RAU is further towed to Mersey, Liverpool and put alongside at Brocklebank dry dock 31/03.
Pursuant to the decision of the TMMC (Tripartite Merchant Marine Commission) awarded to the US Government. Repair of the ship including repair of whale processing plant by Harland & Wolff Ltd., Liverpool. Repair started 31/03.
After the peace treaty in 1945, the Kosmos companies' whaling expedition had to be rebuilt from scratch. The two floating factory ships
KOSMOS and KOSMOS II had both been lost during the war.
The USA had no interest in whaling and the vessel was hereby offered to Norway (22/05-1946). The Norwegian government offered the Kosmos companies to buy it. The Kosmos companies accepted the offer as there was a need for tonnage and many a whaler became unemployed and it was two years until new tonnage was ready. The price was NOK 8 million. The ship was taken over in severely damaged condition. Repaired and rebuilt at Harland & Wolff Ltd, Mersey, Liverpool.
The job was quite extensive and at the time cost NOK. 12 mill. The remaining whale catchers had to undergo a thorough repair and upgrade.
The job was finished 06/10 and the factory ready for the 1946/47 season. The name became
KOSMOS IV as the name KOSMOS III had already been used on a new building from Gøtaverken.
Left Sandefjord 26/10 on his first trip to the Southern Ocean. F
ollowing catchers for the season was: H. J. BULL, KOS 24 (owned by the Norwegian Government), KOS 29 (ex SOUTHERN BARRIER), KOS 27, KOS VII, KOS X, KOS 26, KOS V og POL VIII (owned by the Norwegian Government).
KOSMOS IV arrived Las Palmas 04/11 and continued for next port on 07/11. Arrived Walvis Bay 22/11. Left for the whaling ground with her catchers 26/11. The whaling manager was Hans Andresen, Sandefjord.
1947 The 1946/47 season ends and the result of the catch was 161.511 barrels of whale oil.
This summer the boilers from 1937 was replaced by 4 new water tube boilers.
A new season is on the doorstep. Mr. Hans Andresen is still the whaling manager. This season there are 11 whale boats participating. KOS V, KOS VII, KOS X, KOS 24, KOS 26, KOS 27, KOS 29, KOS 31 (b 1947), KOS 34, KOS 37 and H. J. BULL. 430 men were employed at the expedition.
1948 The result of the 1947/48 was 108.643 barrels of whaleoil. Summary of the season was bad weather for the whole season. It was said that it had only been about a week of tolerable weather. H. J. BULL lost the propeller during the catch and had to be escorted to Cape Town. Three whale boats were out of the catch for 3 weeks. Six whale catchers were put in summer storage in Walvis Bay after the season. KOSMOS IV discharged its cargo to DE-NO-FA in Fredrikstad after returning home.
Went to the Southern Ocean with the whale catcher KOS 24, KOS 28, KOS 30, KOS 31, KOS 34, KOS 35, KOS 37, KOS 38, KOS 40, KOS 42 and ex Flower-class corvette MILLIAM KIHL for season 1948/49 with Hans Andresen as whaling manager. 237 was employed at the factory for the season.
Sperm catching started 21/11 and baleen whaling started 15/12-1948.
1949 KOSMOS V was used as transporter. Whaling season ended 26/03-1949 and total result was 120.670 barrels of the season 1948/49.
Left Sandefjord with a course for the Southern Ocean for the 1949/50 season. Called Curacao for bunkering and on to Walvis Bay to meet the whale catchers. Proceeded to the whaleing ground via Cape Town where she arrived on 06/12-1949 with the whale cathers KOS 7, KOS 15, KOS 24, KOS 26, KOS 28, KOS 30, KOS 31, KOS 35, KOS 37, KOS 39, KOS 40, KOS 42, KOS 44 and the former corvettes MILLIAM KIHL and LEIF WELDING. Catchibg of spermacet whales started upon arrival.
1950 Whaling season ended 17/03. KOSMOS V was used as transporter. Result og season 1949/50 was 132.566 barrels whereof 12.582 barrels of spermcet oil. Arrived Sandefjord 19/04 via Walvis Bay 28-29/03.
Merger of A/S Kosmos and Hvalfangerselskab Kosmos II A/S to form A/S Kosmos, Sandefjord (A. Jahre & Co. A/S as managers), Sandefjord
Left Sandefjord for the Southern Ocean season 1950/51 with Thomas Hansen as whaling manager. 14 catchers participated. The catchers was KOS 24, 26, 28, 30, 31, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 46, MILLIAM KIHL og LEIF WELDING.
1951 The season of 1950/51 the total result for KOSMOS IV was 152.376 barrels of whale oil. Only beaten by the KOSMOS III of all the Norwegian expeditions.
Went on a trip with fuel/lapaz distillates from Aruba and Venezuela to the U.K., rate M.O.T. + 240%. Olaus Dahl Hansen, Stub was the master. 71 men were crew this trip.
Rebuilt at Howaldtswerke AG, Kiel under building no. 939. Replaces the steam engines with diesel propulsion. Inserted 2 x MAN double acting, 2-stroke type K5Z 60/110, 5 syl. Dim.: 600 x 1,100mm, 8,229 BHK (5,970 kW) at 116 rpm. Built at Augsburg-Nürnberg. The hull was extended 7.79 m (26'). Increased volume of superstructure aft to improve crew facilities, including installation of cinema and living space. Expansion of the crew quarters in the hull behind the factory deck to be able to expand the factory deck. New whale processing plants with increased process capacity were installed. Renewal of the electrical installation. Renovation started in May and ready for test drive in September.
New tonnage was measured at: 20,499 tdw, 14,716 grt; 11,213 nrt. New Length: Loa: 183.06 m (600.6 ') - Lbp: 173.79 m (570.6').
Thomas Hansen was whaling manager during the 1951/52 season. 309 men took part in the trip to the Southern Ocean. A total of 573 on the entire expedition. The whale boats were: KOS 24, 26, 28, 29, 30, 31, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 49, MILLIAM KIHL and LEIF WELDING.
1952 KOSMOS IV expedition was the best of the Norwegian fleet the season 1951/52 rith a total production of 159.144 barrels of whale oil.
KOSMOS IV traded as tanker also this summer. Olaus Dahl Hansen, Stub was the master. The trip last from April to August.
Heading south again with 18 catchers. Thomas Hansen was the whaling manager season 1952/53. A total of 330 men was employd at the factory. 662 for the whole expedition. Catchers were KOS 24, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, H. J. BULL, LEIF WELDING, MILLIAM KIHL, KVART, and KREPS.
1953 Production result of the 1952/53 season was a total of 176,026 barrels. A total of NOK 1.635.550 was paid out in wages to the crew this season!
KOSMOS IV was sailing as tanker also this summer. Olaus Dahl Hansen, Stub was master. The trip lasted from April to the end of August.
Went to the Southern Ocean for the 1953/54 season. Whaling manager was Thomas Hansen. Transport boats for the season were JALTA and MOSNA. Caught in the Southern Ocean with 13 whale catchers. KOS 26, 28, 31, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 49, H. J. BULL, LEIF WELDING, and MILLIAM KIHL.
1954
The result of the season 1953/54 was 147.816 barrels whale oil.
Whaling manager for the season 1954/55 was Thomas Hansen. Transporter was JASPIS and KOSMOS V. Catching with 13 catchers. KOS 24, 26, 28, 29, 31, 41, 42, 46, 47, 50, H. J. BULL, LEIF WELDING and MILLIAM KIHL.
1955 The result of the season 1954/55 was 122.304 barrels whale oil.
New Whaling manager for the season 1955/56 was Kjell Tholfsen. Transporter for the season was AUSTVARD and KOSMOS V. Catching with 15 catchers. KOS 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 41, 42, 47, 48, H.J.BULL, LEIF WELDING og MILLIAM KIHL.
1956 The result of the season 1955/56 was 113.800 barrels whale oil.
Whaling manager for the season 1956/57 Kjell Tholfsen. Transporter was JASMIN. Catching with 12 catchers. KOS 26, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 45, 47, 48, LEIF WELDING and MILLIAM KIHL.
1957 The result of the season 1956/57 was 138.963 barrels whale oil.
Whaling manager for the season 1957/58 was Kjell Tholfsen. Transporter was JARENA. Catching with 12 catchers. KOS 26, 28, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 47, ARNFINN BERGAN, ASBJØRN LARSEN and ARNE SKONTORP.
1958 The result of the season 1957/58 was 103.401 barrels whale oil.
Whaling manager for the season 1958/59 was Kjell Tholfsen. Transporter was JALTA. Catching with 11 catchers. KOS 26, 28, 33, 42, 44, 46, 47, 49, ARNFINN BERGAN, ASBJØRN LARSEN og LEIF WELDING.
1959 The result of the season 1958/59 was 78.079 barrels whale oil.
Whaling manager for the season 1959/60 was Kjell Tholfsen. Transporer was JACINTH. Catching with 9 catchers. KOS 31, 33, 42, 46, 49, 52, ARNFINN BERGAN, ARNE SKONTORP og LEIF WELDING.
1960 The result of the season 1959/60 was 65.618 barrels whale oil.
New rebuilding at Kieler Howaldtswerke AG. Expansion of the cargo cooling area and the cool/freezing facility system. The whale meat was to be sold to England for the production of dog food! Some went to human food.
New Whaling manager for the season 1960/61 was Knut B. Hansen. Transporter was KOSMOS V. Catching with 11 catchers. KOS 24, 32, 41, 47, 49, 51, ARNFINN BERGAN, ARNE SKONTORP, LEIF WELDING, SIDNEY SMITH, and WILFRED FEARNHEAD.
1961 Installed freezing facilities for fast freezing of whale meat at Kieler Howaldtswerke, Kiel summer/autumn 1961.
Whaling manager for the season 1961/62 was Thorbjørn Larsen. Transporter was KOSMOS V. Catching in the Southern Ocean with 12 catchers. KOS 31, 32, 47, 48, 49, 50, 53, ARNFINN BERGAN, ARNE SKONTORP, ASBJØRN LARSEN, LEIF WELDING and MILLIAM KIHL.
1962 The result of the season 1961/62 was 90.579 barrels of whale oil.
Whaling manager for the season 1962/63 was Karl E. Gran. Transporter was KOSMOS V. Catching in the Southern Ocean with 9 catchers.
KOS 48, 49, 50, 53, ARNFINN BERGAN, ARNE SKONTORP, MILLIAM KIHL, ASBJØRN LARSEN and LEIF WELDING.
1963 The result of the season 1962/63 was 76.846 barrels of whale oil and 7.506 ton frozen whale meat.
A new installation. Installation of a system for processing of whale meat at Kieler Howaldtswerke AG. Capacity of 300 t whale meat a day to 12 t whale meat extract and frozen whale meat per day. Freezing capacity of 150 t. meat per day.
Whaling manager for the season 1963/64 was Karl E. Gran. Transporter was KOSMOS V. Catching in the Southern Ocean with 9 catchers. KOS 48, 50, 53, ARNE SKONTORP, ASBJØRN LARSEN, ARNFINN BERGAN, MILLIAM KIHL, LEIF WELDING and SOUTHERN TERRIER.
1964 The result of the season 1963/64 was 64.410 barrels of whale oil, and 7.520 ton whale meat.
Whaling manager for the season 1964/65 was Karl E. Gran. Transporter was KOSMOS V. Catching in the Southern Ocean with 11 catchers.
KOS 48, 50, 53, 55, R1, R3, ARNFINN BERGAN, ARNE SKONTORP, ASBJØRN LARSEN, MILLIAM KIHL, LEIF WELDING.
1965 The result of the season 1964/65 was 75.430 barrels of whale oil and 7.523 ton whale meat.
Whaling manager for the season 1965/66 was Karl E. Gran. Catching in the Southern Ocean with 10 catchers.
KOS 53, 55, LEIF WELDING, ASBJØRN LARSEN, STAR I, TOSHI MARU 2, 15, FUMI MARU 15, 16 og SEKI MARU 15.
1966 The result of the season 1965/66 was 53.863 barrels of whale oil, 14.559 ton whale meat.
Whaling managers for the season 1966/67 was Ludvig Helgesen and H. Tanaka. Transporter was
JAMUNDA. Catching in the Southern Ocean with 10 catchers. KOS 53, 55, STAR I, PIETER MOLENAAR, EDWIN COOK, SEKI MARU 15, FUMI MARU 16, TOSHI MARU 2, 12, and 15.
1967 The result of the season 1966/67 was 46.875 barrels of whale oil.
In early July, good deposits of herring of Icelandic herring quality were detected in the sea west and northwest of Bjørnøya. KOSMOS IV also operated here, which received herring for salting and freezing from the fishing vessels. A total of 62,529 barrels of spiced, sugared or sharply salted Icelandic herring were delivered, while the total equipment was 71.510 barrels. A significant part of the annual quantity, 25.750 barrels, was manufactured by the KOSMOS IV expedition on behalf of ABBA AB in Sweden. KOSMOS IV also landed 3.253 hectoliters of frozen herring this summer.
Ludvig Helgesen was the whaling manager of the last expedition of whaling in the Southern Ocean from a regular Norwegian expedition. Catching with 5 catchers. The catchers were KOS 55, THORDR, THORARINN, THORGLIMT and THORIS. Four of them diesel driven hired from the company A/S Thor Dahl.
1968 The result of this last season was 34.240 barrels of whale oil. This remained as the last season. Arrived Sandefjord for the last time as factory 06/05-1968.
1971 Sold to Japan. Change of flag 27/04-1971. A few weeks later she left Sandefjord for the last time flying the japanese flag in the stern. A whaling adventure had come to an end. Her new name was KYOKUSEI MARU.
1979 Sold to Nichiryu Shoji Hikada Trading Co., Ltd. Name unchanged. Used as a fishing factory ship. Sold further same year to Korea Daesong Trading Corp., North Korea. Renamed SONG HAK SAN.
1998 No longer in international registers.

 

 

SFJ00119460120002 Kosmos IV.

             

Kilde: Jahre-Nytt/avisutklipp/Dnv-1953, boken «På alle hav – Skipene i Anders Jahres rederi», Østfold
Hvalfangerklubb «Kaskelotten», boken «Die Schiffe von Howaldt und HWD» av Hans Mayer
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 02/02-2021 (RI)