SFJ00119460720001 DS/Hvb KOS 30. Bilde via Einar Onsøien.

 

1946 DS/Hvb KOS 30 (SFJ001194607)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher.

Off.no (IMO):

5194105

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1936/10

Bnr (Sno):

99

Bygger (yard):

Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg.

Eier (owner):

A/S Kosmos, Sandefjord.

Disponent (manager):

Anders Jahre A/S, Sandefjord

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class):

DnV +1A1 Hvalfanger

 

 

Tonnasje (Tonnage):

351 brt, 121 nrt

Dimensjoner (size):

Loa: 148'10¼"-Lbp: 139,3'-B:26,4'-D: 14' 0".

Fangstutstyr:
(
catching equipm.)

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LLXS

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), 3-trinns
ekspansjon (triple exp.). 3-sylinder, syl. diam.: 18,8"-
32,5"-56,0", slag/stroke: 27,0". 325 NHK. Bygget av
Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 oljefyrte dampkjeler (ildrørskjeler/fire tube boilers).

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1936 Bygget som hvalbåten ODBERG ved Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg for Kerguelen Sealing & Whaling Co. Ltd (Irvin & Johnson (South Africa) Ltd), Cape Town, Sør-Afrika (Norsk repr. A. C. Olsen, Sandefjord). Sjøsatt 17/09, levert 22/10.
Fanget for kokeriet TAFFELBERG i Sydishavet sesongen 1936/37.
1937 Etter fangstavslutning sesongen 1936/37 opplag i Cape Town. Kokeriet fortsatte til Sandefjord med ventet ankomst 14/04. Årets produksjon losses i Rotterdam. Kokeriet settes i inn i tankfart på sommeren.
Fanget for kokeriet TAFFELBERG i Sydishavet sesongen 1937/40.
1940 Rekvirert i mai av South African Naval Forces og bygd om til ubåtjager.
Omdøpt til HMSAS ODBERG (T-25).
1946 Overtatt i juni av Union Government of South Africa, Cape Town.
Solgt til A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord.
Omdøpt til KOS 30.
1947 Tilbakestilt som hvalbåt ved Jahre-Gruppens reparasjonsverksted i Walvis Bay, Sørvest Afrika.
Fanget for kokeriet KOSMOS III sesongen 1947/48. Skytter var Aksel Hansen.
1948 Fanget for kokeriet KOSMOS IV sesongen 1948/49. Alfred Pedersen var skytter.
1949 Forlenget til 154’10" ved Kieler Howaldtswerke, Kiel, Tyskland. Ildrørskjelene blir byttet ut med to moderne oljefyrte vannrørskjeler med kunstig trekk fra Foster Wheeler Corp., New York, NY, USA. Total heteflate (HF) 4.924 ft². Arbeidstrykk 250 psi.
Fanget for KOSMOS IV i sesongen 1949/50. Skytter var Alfred Pedersen.
1950 Fanget for KOSMOS IV
sesongen 1950/51.
Skytter var Daniel Hansen.
1951 Fanget for KOSMOS IV sesongen 1951/52. Skyttere var Erling B. Hansen frem til 07/02 og Knut B. Hansen fra samme dato.
1952 I opplag.
1953 Fanget for KOSMOS III sesongen 1953/54. Skytter var Knut B. Hansen.
1954 Bøyebåt for KOSMOS III sesongen 1954/55. Skytter var Thorbjørn Gulliksen.
1955 Fanget for KOSMOS IV sesongen 1955/56. Skyttere var Per Hvatum og Gustav Andersen.
1956 Lagt som reservebåt.
1963 Hugget i desember ved Brødrene Anda, Stavanger.

 

 

History in English:

1936 Built as the whale catcher ODBERG at Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg for the account of Kerguelen Sealing & Whaling Co. Ltd., (N. C. Watt, London. Norwegian repr. A. C. Olsen, Sandefjord)Cape Town, South Africa. Launched 17/09-1936 and completed 22/10-1936.
Catching for the TAFFELBERG factory in the South Sea season 1936/37.
1937 After end of season 1936/37 the catchers follow the factory to Cape Town where they is laid up for the summer for maintenance and storing awaiting a new season in the south.
The factory continued to Sandefjord and arrived 14/04 with a full load of whalers waiting to get home. The production of the year was discharged in Rotterdam. The factory was put to to trade as regular tanker that summer.
Catching for the TAFFELBERG factory in the South Sea season 1937/38.
1938 Caption for the TAFFELBERG booth in the South Sea season 1938/39.
1939 Caption of the TAFFELBERG factory in the South Sea season 1939/40.
1940 Requested by South African Naval Forces and rebuilt to submarine hunter and gets identity
HMSAS ODBERG (T-25).
1946 Sold to Aksjeselskapet Kosmos. Renamed KOS 30.
1947 Re-constructed as whale catcher at the whaling companies (Jahre-Group) repair yard in Walvis Bay.
Participates as a catcher for the factory KOSMOS III season 1947/48. The shooter was Aksel Hansen.
1948 Used as a catcher for the KOSMOS IV factory during the season 1948/49. Alfred Pedersen was a shooter.
1949 extended to 154'10 by the Kieler Howaldtswerke in Kiel. The fire tube boilers are replaced with two modern water tube boilers from Foster Wheeler Corp., New York, NY w/forced draft, oil firing,
total heat surface (HF) calculated 4.924 kv/ft, working pressure 250 PSI
Catching for the KOSMOS IV in the season 1949/50. The shooter was Alfred Pedersen.
1950 Catching for KOSMOS IV season 1950/51.
The shooter was Daniel Hansen.
1951 In catch for KOSMOS IV season 1951/52. Shooters were Erling B. Hansen until 07/02 and Knut B. Hansen from the same date.
1952 Not in operation.
1953 Catching for for KOSMOS III season 1953/54. The shooter was Knut B. Hansen.
1954 Used as a buoy boat for KOSMOS III season 1954/55. The shooter was Thorbjørn Gulliksen.
1955 Season 1955/56 as a catcher for KOSMOS IV. Shooters were Per Hvatum and Gustav Andersen.
1956 Taken out of regular whaling after the season and put as a spare boat.
1963. Sold to Christiania Spigerverk and broken up by Nprsk Shipsopphugging in Grimstad in December 1963.

 

 

SFJ00119460720002 DS/Hvb KOS 30 ved Tollbukaien i Sandefjord for utrustning.

SFJ00119460720003 DS/Hvb KOS 30 som DS/Hvb ODBERG under prøvetur.

             

Kilde: Kaldnes mek. Verksteds byggeliste, DnV-1953, boken «På alle hav – Skipene i Anders Jahres rederi»
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 10/02-2018 (RI)