SFJ00119460820001 POL VIII arrestert av Die Kriegsmarine 14/01-1941. Bilde via Erling Skjold.

 

1946 DS/Hvb POL VIII (SFJ001194608)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher.

Off.no (IMO):

5327374

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Tønsberg

Byggeår (year built):

1936/10

Bnr (Sno):

68

Bygger (yard):

Moss Værft & Dokk, Moss.

Eier (owner):

Hvalfangerselskapet Antarctic A/S (Anton von der Lippe),
Tønsberg.

Disponent (manager):

A/S Kosmos, Sandefjord.

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class):

DnV +1A1, Hvalfanger

 

 

Tonnasje (Tonnage):

298 brt, 99 nrt

Dimensjoner (size):

Lbp: 128,3'-B: 25,2'-D: 13,2'.

Fangstutstyr:
(
catching equipm.)

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LJGD

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), 3-trinns
ekspansjon (triple exp.). 3-sylinder, syl. diam.: 15"-26"-
44", slag/stroke: 26". 201 NHK. Bygget av Moss Værft &
Dokk, Moss.

Fart/forbr. (speed/cons.):

14,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 oljefyrt dampkjel (ildrør/fire tube boiler), med dim.:
15,0' x 12,2' og 3 fyrganger. Heteflate: 3.228 ft².
Damptrykk: 225 psi. Bygget av Moss Værft & Dokk, Moss.
 

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1936 Bygget som hvalbåt POL VIII ved Moss Værft & Dokk, Moss for Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik.
På hvalfangst med Fl/k N. T. NIELSEN-ALONSO.
1937 Resultat for sesongen 1936/37 ble 76.252 fat hvalolje og 549 fat spermolje.
Avgikk Larvik 21/10 med kurs for St. Vincent for å bunkre med anløp 05/11 sammen med POL II, IV, VI, VII. Deretter videre mot Sydishavet for å møte kokeriet.
1938 Resultat for sesongen 1937/38 ble 80.937 fat hvalolje og 368 fat spermolje.
Til Framnæs mek. Værksted, Sandefjord 24/09 for dokking og bunnsmøring. Tilbake til Larvik 05/10.
Kokeriet N. T. NIELSEN-ALONSO til isen med hvalbåtene POL II (1926), IV (1926), VI (1935), VII (1936), VIII (1936), IX (1937) og X (1937).
1939 Resultat for sesongen 1938/39 ble 68.935 fat hvalolje og 65 fat spermolje.
Hvalbåtene ankom Larvik 08/04, sammen med kokeriet.
Til Framnæs mek. Værksted, Sandefjord 12/09 for dokking og bunnsmøring. Tilbake til Larvik 15/09.
1940 Ankom Rio de Janeiro, Brasil 19/03. Hadde en liten tur og var så tilbake 19/04.
Avgikk Rio de Janeiro med kurs for hvalfeltet i Sørishavet 08/11.
1941
Oppbrakt 14/01 av den tyske hjelpekrysseren PINGUIN og sendt til Frankrike. Ombygd og satt inn i tysk minesveipertjeneste under navnet BRACHVOGEL.
1942 Gikk i april i tjeneste for tyske marine som UJ 1711 BRACHVOGEL (17. U-Jagdflottille, Stavanger). Fra mai som NS 06 BRACHVOGEL (hjelpeminesveiper Hafenschützgruppe Stavanger).
1944 Fra juli som V 5312 BRACHVOGEL.
1945 Befant seg på norske kysten i tyskernes 53. Vorpostenflottille, Måløy. Kom til rette etter krigen, men assuransesummen GBP 50.000 var allerede utbetalt til Nortraship. Overtatt av den Norske Regjering ved Skipsfartsdirektoratet. Omdøpt til POL VIII. Reparert og tilbakestilt som hvalbåt i Bergen.
Bortleid til Hvalfangerselskapet Antarctic A/S (Anton von der Lippe), Tønsberg under Fellesdriften som hvalbåt for kokeriet ANTARCTIC i sesongen 1945/46. POL VIII var ferdig reparert å nyttårsaften og avgikk med kurs for Sydishavet.
1946 POL VIII fikk havari på nedturen, så den kom ikke i fangst før 24/02.
POL VIII solgt for kr. 640.000 til Hvalfangerselskapet Antarctic A/S (Anton von der Lippe), Tønsberg for levering etter sesongen 1946/47.
På hvalfangst med Fl/k KOSMOS IV i sesongen 1946/47.
1947 Etter sesongen 1946/47 ble POL VIII overtatt av Hvalfangerselskapet Antarctic A/S og omdøpt KLEGG.
Fangstbåt for kokeriet ANTARCTIC sesongen 1947/48. Skytter var Mikal H. Mikkelsen, Onsøy/Åsgårdstrand
1948 Fanget for ANTARCTIC sesongen 1948/50.
1950 Fanget for kokeriet ANTARCTIC sesongen 1950/51. Skytter var Eivind Ingvaldsen, Husøysund.
1951 Som bøyebåt for kokeriet ANTARCTIC sesongen 1951/52. Skytter var Thorleif Andreassen, Nøtterøy (Leith)
1952 I opplag.
1958 Solgt i januar til Sigerfjord Sildeindustri (Bjarne Gundersen), Sigerfjord. Ombygd til fiskefartøy for sildefiske ved verksted i Trondheim. Dampmaskineri tatt ut og dieselmotor installert: Vølund. 660 BHK. Bygget av A/S Vølund, København, Danmark. Ny tonnasje: 295 brt, 106 nrt.
Omdøpt til SIGERFJORD N-153-SO. Registrert i Sortland. 1963 Solgt til Hallvard Gullvik P/R, Sigerfjord.
1976 Solgt i juli til Walter Jensen Ålesund. Omdøpt til HINDARØY (M 26 HD).
1980 Kondemnert i mars.
1981 Hugget ved Høvding Skipsopphugning, Sandnessjøen.

 

 

History in English:

1936 Built as whaling catcher POL VIII by Moss Værft & Dokk, Moss on account of Hvalfangerselskapet Globus A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik.
1936 Catching for Fl/F N. T. NIELSEN-ALONSO.
1940 Arrived Rio de Janeiro 19/03. After a little trip she was back 19/04.
Departed Rio de Janeiro on 08/11 heading for the Southern Seas and the whaling ground.
1941
Captured by German Raider PINGUIN 14/01-1941 and sent to France. Re-built and put into German minesweeper service under the name BRACHVOGEL,
1942 Entered the service of German Navy in April as UJ 1711 BRACHVOGEL (17th U-Jagdflottille, Stavanger). From May as NS 06 BRACHVOGEL (aux. minesweeper of the Hafenschützgruppe Stavanger).
1944 From July as the V 5312 BRACHVOGEL.
1945 Seized at the Norwegian coast on duty in the Germans 53. Vorpostenflottille, Måløy as BRACHVOGEL V 5312. Found intact after the war, but the insurance sum of £ 50,000 was already paid to the Nortraship. Accepted by the Norwegian Government (Norwegian maritime directorate). Renamed POL VIII. Repaired and restored as catcher in Bergen.
Hired as catcher the floating factory ANTARCTIC in the season 1945/46 for the «Joint operation» (fellesdriften) agreement.
Repair completed on New Year’s Eve and she left for the whaling ground in the South.
1946
POL VIII had engine trouble on her way south She did not arrive the whaling ground before 24/02.
POL VIII sold by the Norwegian maritime directorate to Hvalfangerselskapet Antarctic A/S (Anton von der Lippe), Tønsberg for NOK. 640.000 for delivery after whaling season 1946/47.
Hired as whale catcher for Fl/F KOSMOS IV during season 1946/47.
1947 After season 1946/47, handed over to Hvalfanger Antarctic AS, Tønsberg, renamed KLEGG.
Catcher for floating factory ANTARCTIC season of 1947/48. Shooter was Mikal H. Mikkelsen, Onsøy/Åsgårdstrand.
1948 The season 1947/48 was the last season of the «Joint operation» (fellesdriften) agreement.
Catching for Fl/F ANTARCTIC season 1948/49.
1949 Catching for Fl/F ANTARCTIC season 1949/50.
1950 Catcher for floating factory ANTARCTIC season of 1950/51. Shooter was Eivind Ingvaldsen, Husøysund.
1951 Catching for factory ANTARCTIC season 1951/52 as buoy boat. Shooter was Thorleif Andreassen, Nøtterøy (Leith)
1958 Sold in January to Sigerfjord Sildeindustri (Bjarne Gundersen), Sigerfjord.
Rebuilt to a fishing vessel for herring at a shipyard in Trondheim. New engine, a Vølund 660 BHP. New tonnage:  295 brt, 106 nrt. Renamed SIGERFJORD. Homeport Sortland marked N-153-SO.
1963 Sold to Hallvard Gullvik PR Sigerfjord.
1976 Sold to Walter Jensen Ålesund in July, renamed HINDARØY (M 26 HD).
1980 Condemned in March.
1981 Broken up at Høvding Skipsopphugning, Sandnessjøen, Norway.

 

 

             

Kilde: DNV Register, «Hvalfangsten, Eventyret Tar Slutt» av Dag Bakka Jr., Aksjer og obligasjoner, Norsk
Hvalfangst Tidende,
Polaris Driftsberetning 1935/36.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim og Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 21/11-2021 (RI)