SFJ00119470420001 KOS 33.

 

1947 DS/Hvb KOS 33 (SFJ001194704)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher.

Off.no (IMO):

5365675

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1943/09

Bnr (Sno):

120

Bygger (yard):

Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg.

Eier (owner):

A/S Kosmos, Sandefjord.

Disponent (manager):

Anders Jahre A/S, Sandefjord.

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class):

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

574,61 brt, 204 nrt

Dimensjoner (size):

Loa: 176,4’-Lbp: 164,5'-B: 30,3'-D: 16,3'.

Fangstutstyr:
(
catching equipm.)

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

Trådløs telefoni/telegrafi

Kallesignal (Call sign.):

LMTC

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), 3-trinns
 ekspansjon (triple exp,). 3-sylinder, syl diam.: 19,0"-
32,5"-56,0", slag/stroke: 27,0". 393 NHK/2.100 IHK.
 Bygget ved Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg
 

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 oljefyrte dampkjeler. Samlet heteflate (HF): 6.800 ft².
 Damptrykk 225 psi.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1942 Bygget som KOS 33 ved Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg for A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord. 1943 Sjøsatt 16/04. Beslaglagt og overtatt av den tyske stat.
Levert 24/09. Satt i tjeneste for Die Deutsche Kriegsmarine som kystvakts båt. Omdøpt til PENANG
V 5908. Satt inn i tjeneste for 59. Vorpostenflottille, Sandnessjøen som var opprettet i februar 1941 for bevoktning av norske nordkyst områder.
1945 Beslaglagt av allierte amerikanske styrker i Sandnesjøen ved krigsslutt. Overført til German Mine Sweeping Administration (GM/SA) som
PENANG for minerydding med tysk mannskap uten merker på uniform og under oppsyn av engelske marine.
1947 Overtatt av den norske stat og solgt til A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord. Omdøpt til KOS 33. Konvertert til sivil drift og hvalfangst ved Kaldnæs mek. Verksted.
Fanget for flytende kokeri
KOSMOS III sesongen 1947/48. Skytter var Mauritz Marthinsen.
1948 Ankom Framnæs mek. Værksted 04/10 for dokking. Forlot verkstedet 08/10.
Fanget for flytende kokeri
KOSMOS III sesongen 1948/49. Skytter var Mauritz Marthinsen.
1949. M
istet propellen om morgenen 06/02. Ble tatt under 07/02 av taubåt/bøyebåt ARNFINN BERGAN. Slept til Fremantle, WA, Australia. Returnerte den 01/03 kl. 20.00. Gjenopptok fangsten om morgenen 02/03 med Mauritz Marthinsen som skytter.
Fanget for flytende kokeri KOSMOS III sesongen 1949/50. Skytter var Mauritz Marthinsen.
1950 Ankom Framnæs mek. Værksted 14/09 for overhaling og dokking. Forlot verkstedet 07/10.
Fanget for flytende kokeri KOSMOS III sesongen 1950/51. Skytter var Mauritz Marthinsen.
1951 Fanget for flytende kokeri KOSMOS III sesongen 1951/52. Skytter var Einar Akselsen.
1952 Ankom Framnæs mek. Værksted 10/10 for dokking. Forlot verkstedet 13/10.
Fanget for flytende kokeri KOSMOS IV sesongen 1952/53. Skytter var Jannis Skontorp.
1953 Fanget for flytende kokeri KOSMOS III sesongen 1953/54. Skytter var John F. Larsen.
1954 Ankom Framnæs mek. Værksted 25/05 for overhaling og dokking. Forlot verkstedet 10/06. Tilbake på verkstedet igjen 04/10 til 05/10 for en kort inspeksjon i dokken.
Fanget for flytende kokeri KOSMOS III sesongene 1954/59. Skytter var John F. Larsen
1960 Fanget for flytende kokeri KOSMOS III sesongen 1960/61 som bøyebåt. Skytter var Erling B. Hansen/Arne Borgen
1961 Solgt til Taiyo Gyogyo KK, Tokyo. Omdøpt til TOSHI MARU NO. 8.
1970 Antatt hugget.
1979 Slettet fra registrene.

 

 

History in English:

1942 Contracted and built as KOS 33 at Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg for A/S Kosmos (A. Jahre). Launched 16/04-42. Seized by the Germans.
1943 Put to service as a coast guard boat and taken over by the German navy from 24/09-1943 and under the name PENANG and pennant V 5908 and put into service for 59. Vorpostenflottille, Sandnessjøen.
1945 Seized by Allied American forces in Sandnessjøen at the end of the war. Transferred to the German Mine Sweeping Administration as PENANG for service of demining with German crew without marks on uniform and under the supervision of the British Royal Navy.
1947 Taken over by the Norwegian Government and sold to Aktieselskapet Kosmos (Anders Jahres rederi), Sandefjord. Converted to civilian operation and whaling at Kaldnæs mek. Verksted in Tønsberg. Renamed KOS 33.
Catching for floating factory KOSMOS III season 1947/48. The shooter was Mauritz Marthinsen.
1948 Arrived at Framnæs mek. Workshop 04/10 for a trip in the dry dock. Left the workshop 08/10.
Catching for floating factory KOSMOS III season 1948/49. The shooter was Mauritz Marthinsen.
1949 Lost propeller on 06/02-49 in the morning. Was taken in tow by the time, tugboat/buoy boat ARNFINN BERGAN. The trip went to Fremantle, Australia, on 07/02-49. Returned on 01/03-49 at 20.00, hrs. and resumed the catch on 02/03-49 in the morning with Mauritz Marthinsen as shooter.
Catching for floating factory KOSMOS III season 1949/50. The shooter was Mauritz Marthinsen.
1950 Arrived at Framnæs mek. Workshop 14/09 for overhaul and docking. Left the workshop 07/10
Catching for floating factory KOSMOS III season 1950/51. The shooter was Mauritz Marthinsen.
1951 Catching for floating factory KOSMOS III season 1951/52. The shooter was Einar Akselsen.
1952 Arrived at Framnæs mech. Workshop 10/10 for docking. Left the workshop 13/10
Catching for floating factory KOSMOS IV season 1952/53. The shooter was Jannis Skontorp.
1953 Catching for floating factory KOSMOS III season 1953/54. The shooter was John F. Larsen.
1954 Arrived at Framnæs mech. Workshop 25/05 for overhaul and docking. Left the workshop 10/06. Back at the workshop again 04/10 to 05/10 for a short inspection in the dock.
Catching for floating factory KOSMOS III season 1954/55. The shooter was John F. Larsen
1955 Catching for floating factory KOSMOS IV season 1955/56. The shooter was John F. Larsen
1956 Catching for floating factory KOSMOS IV season 1956/57. The shooter was John F. Larsen
1957 Catching for floating factory KOSMOS IV season 1957/58. The shooter was John F. Larsen
1958 Catching for floating factory KOSMOS IV season 1958/59. The shooter was John F. Larsen
1959 Catching for floating factory KOSMOS IV season 1959/60. The shooter was John F. Larsen
1960 Catching for floating cookery KOSMOS III season 1960/61 as a buoy boat. The shooter was Erling B. Hansen/Arne Borgen
1961 Sold to Taiyo Gyogyo KK, Tokyo. Renamed TOSHI MARU NO. 8.
1970 Presumed broken up.

 

 

             

Kilde: DnV reg-1953, Kaldnes mek. Verksteds byggeliste, boken «På alle hav – skipene i Anders Jahres rederi»
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 11/12-2021 (RI)