SFJ00119470620001 DS/Hvb KOS 35. Foto via Arne Gundersen (viser søsterskip KOS 36)

 

1947 DS/Hvb KOS 35 (SFJ001194706)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher

Off.no (IMO):

6114129

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1942/11

Bnr (Sno):

100

Bygger (yard):

Moss Værft & Dokk, Moss.

Eier (owner):

A/S Kosmos, Sandefjord.

Disponent (manager):

Anders Jahre A/S, Sandefjord.

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class):

+1A1 Hvalfanger

 

 

Tonnasje (Tonnage):

309 brt, 105 nrt

Dimensjoner (size):

Lbp: 130,1'-B: 25,2'-D: 13,3'.

Fangstutstyr:
(
catching equipm.)

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

Radar

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

Telefoni og telegrafi

Kallesignal (Call sign.):

LMTX

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), 3-trinns
ekspansjon (triple exp.). 3 sylinder, syl. diam.: 15"-
26"-44", slag/stroke: 26". 201 NHK/1.300 IHK. Bygget
av Moss Værft & Dokk, Moss.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 oljefyrt dampkjel (ildrørskjel / fire tube boiler), med
dim.: 15' x 12' og 3 fyrganger. Heteflate (HF) 3.228 ft².
Damptrykk 225 psi. Bygget av Moss Værft & Dokk,
Moss.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1941 Bygget som hvalbåt ved Moss Værft & Dokk, Moss. Beslaglagt av Die Deutsche Kriegsmarine og navngitt som SEEROBBE. Sjøsatt 05/11.
1942 Ferdigstilt 19/11 som tysk vakt- og eskorte fartøy. Overlevert og satt i tysk marine tjeneste.
Tildeles nummeret
NO.08.
1944 En britisk styrke med hangarskipene FURIOUS, TRUMPETER, krysseren KENT og jagere skyter mot skips mål på Stadlandet under en operasjon under dekknavnet «Begonia». Operasjonen varte fra 12/09 til 14/09. Fly fra hangarskipene minelegger Aramsund-kanalen, sikret av DEVONSHIRE-krysseren og 6 jagere av den 26. flåten. De senket V 5307, skader V 5309 (SEEROBBE) og V 5105, som blir strandet, samt damperen OSTLAND (5.374 brt). Satt på grunn 12/09 i posisjon 62.12N-05.28Ø etter skade under luftangrep ved Stadlandet. Berget 22/09 og tatt til verksted for reparasjon.
Satt i drift som kystvakt- og eskorte fartøy
SEEROBBE V.5309 i 53. Vorpostenflottille, Måløy.
1945 Beslaglagt i Måløy 09/05. Tildelt amerikanerne ved krigens slutt.
1947 Tildelt den norske stat og videre solgt til A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord. Ombygget til hvalbåt ved Kristiansand mek. Verksted, Kristiansand. Omdøpt til KOS 35.
Fanget for det nybygde kokeriet
KOSMOS III som en del av Fellesfangsten sesongen 1947/48. Skytter var Erling Fagerli.
1948 Resultatet av sesongen 1947/48 ble 90.048 fat hvalolje.
Fanget sesongen 1948/49 for kokeriet
KOSMOS IV. Skytter var Hansteen Andersen
1949 Fangsten sesongen 1948/49 avsluttes 26/03 med et samlet resultat på 120.670 fat.
Fanget for
KOSMOS IV sesongen 1949/50. Kokeri og hvalbåter ankom isen 06/12 klare for fangst etter anløp av Walvis Bay, Sørvest Afrika. Flåten bestod av kokeri og 15 fangstbåter. KOS 35 var bøyebåt. Skytter var Frithjof Pedersen.
1950 Resultatet av sesongen 1949/50 ble 132.566 fat, derav 12.582 fat.
Fanget for KOSMOS IV sesongen 1950/51 som bøyebåt. Skytter var Erling Fagerli.
1951 Sesongen 1950/51 ble total resultatet for KOSMOS IV et utkok på 152.376 fat hvalolje. Kun slått av KOSMOS III av de norske selskapene.
I fangst for KOSMOS IV sesongen 1951/52 som bøyebåt. Skytter var Trygve Haraldsen, Tønsberg.
1952 KOSMOS IV ble det beste norske kokeri i sesongen 1951/52 med en total produksjon på 159.144 fat.
1955 I fangst for KOSMOS IV sesongen 1955/56 som bøyebåt. Skytter var Trygve Andersen.
1956 Resultatet for sesongen 1955/56 ble totalt 113.800 fat hvalolje.
1962 Solgt til I/S Surplus Trading Co., Nøtterøy for hugging.

 

 

History in English:

1942 Ordered and built as a whale boat at Moss Shipyard & Dock, Moss. Seized by Die Deutsche Kriegsmarine and named as POLARKREIS. Completed as German guard and escort vessel. Handed over and put in German naval service 19/01-1942.
Assigned to the number NO.08.
1944 A British force with the aircraft carriers FURIOUS, TRUMPETER, the cruiser KENT, and destroyers fires at ships' targets in Stadlandet, Norway during an operation under the cover name «Begonia». The operation lasted from 12/09 to 14/09-1944. Aircraft from the aircraft carriers mined the Aramsund Canal, secured by the DEVONSHIRE cruiser and 6 destroyers of the 26th Fleet. They lowered V 5307, damages V 5309 (SEEROBBE) and V 5105, which are stranded, as well as the steamer OSTLAND (5374 BRT). N 62.12 / E 05.28 on 12/09. Re-floated 22/09 and taken to a shipyard for repair.
Put into operation as a coastguard and escort vessel SEEROBBE V.5309 in 53. Vorpostenflottille, Måløy.
1945 Seized at Måløy 09/05. Awarded to the Americans at the end of the war.
1947 Awarded to the Norwegian Government and resold to A/S Kosmos (Anders Jahre), Sandefjord. Converted to whale catcher at Kristiansand mek. Verksted and renamed KOS 35.
Catching for the newly built factory KOSMOS III as part of the Joint Operation Agreement (Fellesfangsten) in the 1947/48 season. The shooter was Erling Fagerli.
1948 The result of the 1947/48 season was 90,048 barrels of whale oil.
Catching in 1948/49 season for the factory KOSMOS IV. The shooter was Hansteen Andersen
1949 The whaling season 1948/49 ends 26/03-1949 with a total result of 120.670 barrels of whale oil.
Catcher for KOSMOS IV season 1949/50. Factory and catchers arrived on the ice edge on 06/12-1949 ready for whaling after calling at Walvis Bay. The fleet consisted of the factory and 15 catchers. KOS 35 was buoy boat. Shooter was Frithjof Pedersen.
1950 The result of the 1949/50 season was 132.566 barrels, of which 12.582 barrels was spermacet oil.
Catching for KOSMOS IV season of 1950/51 as buoy boat. Shooter was Erling Fagerli.
1951 The 1950/51 season was the total result for KOSMOS IV expedition 152.376 barrels of whale oil. Only beaten by KOSMOS III expedition of the Norwegian expeditions.
Catching for factory KOSMOS IV season 1951/52 as buoy boat. Shooter was Trygve Haraldsen, Tønsberg.
1952 KOSMOS IV became the best Norwegian factory in the 1951/52 season with a total production of 159.144 barrels.
1955 Catching for
KOSMOS IV season 1955/56 as bouy boat. Skytter was Trygve Andersen.
1956 The result for the 1955/56 season was a total of 113.800 barrels of whale oil.
1962 Sold to I/S Surplus Trading Co. at Nøtterøy for scrapping

 

 

             

Kilde: DnV reg-1953, boken «Hvalfangsten – Eventyret tar slutt» v/Dag Bakka jr., «På alle hav – Skipene i
Anders Jahres rederi»
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 18/01-2022 (RI)