SFJ00119470820002 KOS 37 som FRANTSEN JUNIOR. Fra boken «PÅ alle hav-Skipene i
Anders Jahres rederi» (foto: Arild Engelsen)

 

1947 DS/Hvb KOS 37 (SFJ001194708)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher

Off.no (IMO):

5407772

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1941/02

Bnr (Sno):

93

Bygger (yard):

Moss Værft & Dokk, Moss.

Eier (owner):

A/S Kosmos, Sandefjord.

Disponent (manager):

Anders Jahre A/S, Sandefjord.

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class):

DnV +1A1 Hvalfanger

 

 

Tonnasje (Tonnage):

306 brt, 100 nrt

Dimensjoner (size):

Lpp: 130,1'-B: 25,2'-D: 13,3'.

Fangstutstyr:
(
catching equipm.)

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LMTP

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin, trippel ekspansjon (triple
exp.). 3-sylinder, syl. diam.: 15"-26"-44", slag/stroke:
26". 1.300 IHK (201 NHK). Bygget av Moss Værft &
Dokk, Moss.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 oljefyrt dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler) med
dim.: 15' x 12' og 3 fyrganger. Heteflate (HF) 3.228 ft2.
Damptrykk 225 psi. Bygget av Moss Værft & Dokk,
Moss.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1940 Bygget som hvalbåt POLARSTERN ved Moss Værft & Dokk, Moss for Die Deutsche Kriegsmanine. Sjøsatt 30/08.
1941 Levert 15/03. I tysk marine tjeneste under med identifikasjons nummer
V-6102.
1944 Overført 15/05 til 63. Vorpostenflottille Hafenschutzflottille Narvik (V.5912). Under luftangrep 22/10 i Syltefjord ble den hardt skadet og senket. Hevet og reparert.
1945 Tilhørte 63. Vorpostenflottille, Namsos under 3. Küstensicherungsverband, Rørviks kommando ved krigens slutt. (V-6311).
1946 Overført 21/10 fra allierte krefter som gave til Norske Stat. Overtatt 04/12av den Norske stat.
1947 Solgt til A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord. Omdøpt til KOS 37. Ombygget til hvalbåt ved Moss Værft & Dokk A/S, Moss.
Fanget fra sesongen 1947/48 for kokeriet KOSMOS IV. Hans Mathisen var skytter for sesongen.
1948 Fanget sesongen 1948/49 for kokeriet KOSMOS IV. Hans Mathisen var skytter.
1949 Fanget sesongen 1949/50 for kokeriet KOSMOS IV. Hans Sand og Knut B. Hansen var skyttere.
1950 Bøyebåt sesongen 1950/51 for kokeriet KOSMOS IV. Erling Fagerli var skytter
1951 Bøyebåt sesongen 1951/52 for kokeriet KOSMOS IV. Erling B. Hansen var skytter
1955 Bøyebåt sesongen 1955/56 for kokeriet KOSMOS IV. Anton Ellefsen var skytter
1962 Solgt til Per Vartdal (m. fl), Vartdal, Ålesund for ombygging til fiskefartøy.
1963 Ferdig ombygget til snurper ved Hjørungavåg Verksted, Hjørungavåg. Omdøpt til PERO. Registrert som M-28-VD
Dampmaskin erstattet med en 1963 modell Wickmann dieselmotor 7ACA (motor nr. 4893). 2-takt/enkeltv. 7-sylinder. 700 BHK. Bygget ved Wickmann Motorfabrikk, Rubbestadneset.
Ny tonnasje: 339 brt, 143 nrt. Lengden er nå 152’5”–B: 24,2’.
1967 Solgt til Gurvikdal P/R (Nils Værnes), Gurvikdal. Registrert i Trondheim. Omdøpt til LUMA. Registrert i merkeregisteret som ST-42-F (Frøya)
1974 Solgt til Håkon Hansen, Harstad. Omdøpt til SISSEL MARIANNE. Innført som T-23-H (Harstad) i merkeregisteret
1976 Ombygget, ny lengde 152,5’ (46,47 m)–B: 25,3’. 442 brt, 226 nrt.
1978 Innsatt ny motor: Normo Diesel, 1.700 BHK.
1982 Solgt til P/R Frantsen (Oddleif Frantsen), Tromsø. Omdøpt til FRANTSEN JUNIOR. Innført som T-22-I (Ibestad)
1997 Ombygget og påsatt tverrhekk.
2000 Solgt til Regina Fisk A/S, Harstad.
2001 Solgt til Seljevær A/S, Refsnes. Omdøpt til KJELL JUNIOR.
2002 Solgt og hugget.

 

 

History in English:

1941 Built as whale catcher POLARSTERN at Moss Værft & Drydock, Moss. In German naval service during the war as POLARSTERN and identification number V-4311.
1944 Sunk by allied forces 22/10 at Syltefjord. Refloated and repaired.
1945 Belonged 63. Vorpostenflottille, Namsos under 3. Küstensicherungsverband, Rørvik command at the end of the war.
1946 Transferred from allied forces as gift to Norwegian government 21/10-46. Taken over by the Norwegian government 04/12-1946.
1947 Sold to A/S Kosmos (Anders Jahre), Sandefjord and renamed KOS 37. Converted to catcher at Moss Værft & Drydock A/S and used as catcher from whaling season 1947/48 for the factory ship KOSMOS IV. Hans Mathisen was shooter for the season.
1948 Catcher in season 1948/49 for the factory ship KOSMOS IV. Hans Mathisen was the shooter.
1949 Catcher season 1949/50 for the factory ship KOSMOS IV. Hans Sand and Knut B. Hansen was shooters.
1950 Buoy boat in season 1950/51 for the factory ship KOSMOS IV. Erling Fagerli was shooter
1951 Buoy boat in season 1951/52 for the factory ship KOSMOS IV. Erling B. Hansen was shooter.
1955 Buoy boat in season 1955/56 for the factory ship KOSMOS IV. Anton Ellefsen was shooter.
1956 Laid up as spare boat summer 1956.
1962 Sold Per Vartdal (and more), Vartdal, Alesund for rebuilding the fishing vessel.
1963 Finish refitted to pursed by Hjørungavåg Verksted, Hjørungavåg. Renamed PERO. Registered as M-28-VD.
Steam engine replaced with a 1963 model Wickmann diesel type 7ACA (engine no. 4893), 7-cylinder, 2-stroke / enkeltv., 700 BHP. Built by Wickmann Motorfabrikk, Rubbestadneset.
New tonnage 339 grt, 143 nrt. The length is now 152'5 "- B: 24.2 '.
1967 Sold Gurvikdal P/R (Nils Værnes), Gurvikdal registered in Trondheim. Renamed LUMA. Registered with the Register as ST-42-F (Frøya)
1974 Sold Håkon Hansen, Harstad. Renamed SISSEL MARIANNE. Introduced as T-23-H (Harstad) in the Register of fishing vessel.
1976 Renovated, new length 152.5 '(46.47 m) - B: 25.3', 442 grt, 226 nrt.
1978 Inserted new engine for propulsion. A Normo Diesel at 1.700 BHP.
1982 Sold to P/R Frantsen (Oddleif Frantsen), Tromso. Renamed FRANTSEN JUNIOR. Introduced as T-22-I (Ibestad)
1997 Renovated and applied wirh a cross stern.
2000 Sold to Regina Fisk A/S, Harstad.
2001 Sold to Seljevær A/S, Refsnes. Renamed KJELL JUNIOR.
2002 Sold and scrapped.

 

 

             

Kilde: DnV reg-1953, Boken «På Alle Hav – Skipene i Anders Jahres rederi»
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 10/12-2021 (RI)