SFJ00119471020002 KOS 39 som TONJER. Foto: Frode Adolfsen.

 

1947 DS/Hvb KOS 39 (SFJ001194710)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher.

Off.no (IMO):

5262196

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1941/08

Bnr (Sno):

359

Bygger (yard):

Nylands Verksted, Oslo.

Eier (owner):

A/S Kosmos, Sandefjord.

Disponent (manager):

Anders Jahre A/S, Sandefjord.

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class):

DnV +1A1 Hvalfanger

 

 

Tonnasje (Tonnage):

338 brt, 114 nrt

Dimensjoner (size):

Lbp: 130,7'-B: 25,9'-D: 14,8'.

Fangstutstyr:
(
catching equipm.)

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LMTI

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), trippel
ekspansjon (triple exp.). 3-sylinder, syl. diam.: 15"-
26"-44", slag/stroke: 27". 1.200 IHK (205 NHK). Bygget
ved Nylands Verksted, Oslo.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 oljefyrt dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler) med
dim.: 15' x 12' og 3 fyrganger. Heteflate (HF) 3.350
ft2. Damptrykk 225 psi. Bygget ved Nylands Verksted,
Oslo.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1941 Bygget som hvalbåt POLARNACHT V5904 ved Nylands Verksted, Oslo for Die Deutsche Kriegsmarine. Levert 21/08.
1945 Overtatt i mai av Den norske Stat (Direktoratet for fiendtlig eiendom), Oslo. Ombygd til hvalbåt ved Marinens Hovedverft, Horten. Tonnasje: 338 brt, 114 nrt.
1947 Solgt til A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord. Omdøpt til KOS 39. Fanget for Flk ANTARCTIC sesongen 1947/48.
1948 Fanget for Flk KOSMOS III sesongen 1948/49. Hvalskytter var Nils Skontorp og Nils Iversen.
1949 Fanget for KOSMOS III sesongen 1949/50. Hvalskytter var Nils Skontorp.
1950 Fanget for KOSMOS IV sesongen 1950/51. Hvalskytter var Hans Sand.
1951 Bøyebåt for KOSMOS IV sesongen 1951/52.
1952 I opplag.
1953 Bøyebåt for KOSMOS IV sesongen 1953/54. Hvalskytter var Henry Carlsen
1954 I opplag
1955
Bøyebåt for KOSMOS III sesongen 1955/56. Hvalskytter var Hans Lyng.
1956 Lagt opp til 1962.
1962 Solgt til Ole Østervold, Torangsvåg/Bergen. Ombygd til motordrevet snurper ved Fitjar mek. Verksted, Fitjar. Installert dieslmotor, Burmeister & Wain. 2-takt/enkeltv., 5-sylinder, syl. dim.: 280 x 500 mm. 550 BHK. Bygget i 1943 ved Harland & Wolff Ltd, Belfast, Nord-Irland. Omdøpt til OLE BAKK H-99-AV. Nye dimensjoner: 351 brt, 135 nrt. L: 139,7’–B: 25,9’–D: 14,8’.
1965 Ny dieselmotor, Normo. 4-takt/enkeltv., 8-sylinder. 1.040 BHK. Bygget av Bergens mek. Verksteder, Bergen.
1970 Forlenget med 20 fot. Ny L: 159,2’–B: 25,9’–D: 15,2’. Ny tonnasje: 444 brt, 228 nrt.
1979 Omdøpt til BAKK H-88-AV. Overført til P/R Ole Østervold (Ole Østervold, Torangsvåg), Bergen.
1981 Nils Olai Østervold, Torangsvåg/Bergen ble disponent. Ombygd til Stand-by/Safety Vessel med tonnasje: 485 brt, 260 nrt. Solgt til P/R Otto & Jarle Nerhus (Otto Nerhus, Sagvåg), Bergen. Omdøpt til TONJER.
1987
Solgt i aprilt til Simon Møkster, Stavanger. Omdøpt til STRILODD. Skipsreder Møgster berømmer skrogkvaliteten i disse hvalbåtskrogene. Ved klassing fant man ingen bulker i skroget, og platetykkelsen er den samme som da den var ny.
1993 Overført i september til Simon Møkster Shipping A/S, Stavanger.
1994 Ommålt: 487 brt, 146 nrt.
2001 Overført i april til Team Møkster A/S (Simon Møkster Shipping A/S), Stavanger.
2004 Slept til Eldøyane 24/08 for hogging.
2005 Hugget 09/03.

 

 

History in English:

1941 Built as whale catcher POLARNACHT by Nylands Verksted, Oslo. Under German command during the war as patrol vessel. Delivery in August as V5904 POLARNACHT for Die Deutsche Kriegsmarine.
1945 Taken over by the Norwegian Government (Directorate for enemy property), Oslo in May. Converted to a whale catcher by Marinens Hovedverft, Horten. Tonnage: 338 grt, 114 nrt.
1947 Sold to A/S Kosmos (Anders Jahre), Sandefjord and renamed KOS 39. Catching for the Fl/F ANTARCTIC season of 1947/48.
1948 Catching for Fl/F KOSMOS III season of 1948/49. Shooter was Mr. Nils Skontorp og Nils Iversen.
1949 Catching for Fl/F KOSMOS III season of 1949/50. Shooter was Mr. Nils Skontorp.
1950 Catching for Fl/F KOSMOS IV season of 1950/51. Shooter was Mr. Hans Sand.
1951 Buoy boat for Fl/F KOSMOS IV season of 1951/52.
1952 Laid up.
1953 Buoy boat for Fl/F KOSMOS IV season of 1953/54. Shooter was Mr. Henry Carlsen
1954 Laid up.
1955
Buoy boat for Fl/F KOSMOS III season of 1955/56. Shooter was Mr. Hans Lyng. Laid up during 1956-1962.
1962 Sold to Ole Østervold, Torangsvåg/Bergen. Converted to a driven seiner by Fitjar mek. Verksted. Installed a 5-cylinder 4-stroke single acting B&W diesel engine (built 1943 by Harland & Wolff Ltd., Belfast), 550 BHK. Renamed OLE BAKK and registered as H-99-AV in the fishery register. New dimenstions: 351 brt, 135 nrt, L: 139,7’ – B: 25,9’ – D:  14,8’.
1965 Replaced the propulsion engine. Installed a new 8-cylinder 4-stroke, single acting Normo Diesel, output of 1.040 BHP. Built by Bergens mek. Verksteder, Bergen of Norway.
1970 Lengthened by 20 feet. New L: 159,2’ – B: 25,9’ – D: 15,2’ New tonnage: 444 grt, 228 nrt.
1979 Renamed BAKK.
Transferred to P/R Ole Østervold (Ole Østervold, Torangsvåg), Bergen. Registrert as H-88-AV.
1981 Nils Olai Østervold, Torangsvåg/Bergen took over as manager. Converted to a Stand-by/Safety Vessel with tonnage of: 485 grt, 260 nrt. Sold to P/R Otto & Jarle Nerhus (Otto Nerhus, Sagvåg), Bergen. Renamed TONJER.
1987
Purchased by Simon Møkster, Stavanger in April. Renamed STRILODD. Ship owner Møgster was amazed by the hull quality of of this former catchers. At the classification there was no indent in the hull, and the plate thickness remains the same as new.
1993 Transferred to Simon Møkster Shipping AS, Stavanger in September.
1994 Re-measured: 487 GT, 146 NT.
2001 Transferred to Team Møkster AS (Simon Møkster Shipping AS), Stavanger in April.
2004 Towed to Eldøyane on 24/08 for breaking.
2005 Breaking completed 09/03.

 

 

             

Kilde: DnV reg-1953. "Ill.norsk skipsliste 1984", «På alle hav – Skipene i Anders Jahres rederi»
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 27/01-2022 (RI)