SFJ00119471420001 DS/Hvb NOR III som SUDWIND. Bilde via Fredrik Strøm

 

1947 DS/Hvb NOR III (SFJ001194714)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher.

IMO no:

5365376

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Oslo

 

Byggeår (year built):

1942/10

Bnr (Sno):

103

 

Bygger (yard):

Moss Værft & Dokk, Moss.

 

Eier (owner):

Den Norske Stat (Skipsfartsdirektoratet), Oslo.

 

Disponent (manager):

A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

 

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class).:

DnV +1A1 Hvalfanger

 

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

306 brt., 101 nrt

 

Dimensjoner (size):

Lbp: 130,1'-B: 25,2'-D: 13,3'.

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

 

Kommunikasjon (comm.):

 

 

Kallesignal (Call sign.):

LLJO

 

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), trippel
ekspansjon (triple exp.). 3-sylinder, syl. diam.: 15,0"-
26,0"-44,3", slag/stroke: 26,0". 201 NHK. Bygget ved
Moss Værft & Dokk, Moss.

 

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

 

Kjele(r) (boiler):

1 oljefyrt dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), med
dim.: 15' x 12' og 3 fyrganger. Heteflate: 3.228 ft². 220
psi arbeidstrykk. Bygget ved Moss Værft & Dokk, Moss.

 

 

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

 

 

Historikk:

1942 Bygget som hvalbåt ved Moss Værft & Dokk, Moss. Sjøsatt 13/01. Beslaglagt av Die Kriegsmarine. Levert 05/10 som Vorpostenboot SUDWIND V.5907.
1945 Omdøpt til SUDWIND Uj.1232.
Overtatt av Den Norske Stat (Skipsfartsdirektoratet)
, Oslo. Omdøpt til NOR III. Leid ut til Melsom & Melsom for fangst med nybygde NORHVAL sesongen 1945/46 (Fellesdriften).
1946 Leid ut til fangst for ANTARCTIC Hvalfangerselskapet Antarctic (Anton von der Lippe), Tønsberg sesongen 1946/47 (Fellesdriften).
1947
Tildelt Norge. Leid ut til fangst for det nybygde kokeriet KOSMOS III  sesongen 1947/48. Denne sesongen var den siste i Felledriftens navn.
1948 Leid ut til fangst for ANTARCTIC Hvalfangerselskapet Antarctic (Anton von der Lippe), Tønsberg sesongen 1948/49. Spermhvalfangsten startet 08/12 og fangst av bardehval startet 15/12. Totalt 8 hvalbåter og en korvett deltok.
1949 Fangsten avsluttet 26/03.
Solgt til Bryde & Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Omdøpt til THORSTREIF.
Fanget for kokeriet THORSHAMMER sesongen 1949/50. THORSTREIF forlot Sandefjord 22/10 med kurs for Dakar, Senegal for bunkring. Ankom Cape Town, Sør-Afrika 19/11 for å møte kokeriet. Forlot Cape Town med kurs for feltet 29/11. Ankom fangstfeltet 08/12. Fangst av spermhval startet samme dag.
1950
Fangsten avsluttet 16/03.
THORSTREIF og fire andre hvalbåter ankommer Cape Town 01/04 for sommeropplag og overhaling.
Selskapet Bryde & Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord skifter navn til Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S (Thor Dahl), Sandefjord.
Fanger for THORSHAMMER sesongen 1950/51.
1951
Som bøyebåt for THORSHAMMER sesongen 1951/52.
1952 Lagt opp i Sandefjord som reserve båt sommeren 1952.
1960 Solgt til Ole Torrissen & Sønner, P/R, Halsa i Helgeland. Omdøpt til TORRIS N-155-ME. Ombygd til fiskefartøy. Dampmaskin og kjele tatt ut og Wichmann dieselmotor installert. 2-takt/enkeltv., 6 sylinder. 600 BHK.
1964 Et eventyrlig sildefiske gir mannskapet på TORRIS lotter på 68.000 kroner.
1972 Solgt til Hans Lie Sangolt P/R, Skogsvåg, Bergen. Omdøpt til SANGOLT.
1980
Kondemnert og senket i mai på Bjørnafjorden.

 

 

 

 

History in English:

1942 Built as whale catcher by Moss Værft & Dokk, Moss. Launched on 13/01-1942. Captured by the Germans. Delivered to Die Kriegsmarine on 05/10-1942 as Vorpostenboot SUDWIND (VP5907).
1945 Taken over by the Norwegian Government (Directorate for Shipping), Oslo. Renamed NOR III. Hired out to Melsom & Melsom as catcher for the new factory named NORHVAL, for the season of 1945/46.
1946 Hired by Hvalfangerselskapet Antarctic (Anton von der Lippe, manager), Tønsberg as catcher for the factory ANTARCTIC the season of 1946/47.
1947 At last handed over as Norwegian property. Hired out as catcher for the newly built factory KOSMOS III (A/S Kosmos, Sandefjord), the season of 1947/48.
1948 Hired by Hvalfangerselskapet Antarctic (Anton von der Lippe, manager), Tønsberg as catcher for the factory ANTARCTIC the season of 1948/49. Season commenced 15/12
1949 The season of 1948/49 ended on 28/03.
Purchased by Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl).
Renamed THORSTREIF.
Sent out for the season of 1949/50 with the factory THORSHAMMER as catcher. Total amount of catchers for the season 1949/50 was 11. THORSTREIF left Sandefjord on 22/10 for Dakar for bunkering. Arrived Cape Town 19/11 to meet the factory. Left Cape Town for the whaling ground 29/11. Arrived whaling ground on 08/12. Catching of sperm whale commenced on same day
1950 Whaling ended 16/03. The whole whaling fleet leave the whaling ground on the same day. THORSTREIF and four other catchers of the expedition proceed to Cape Town for summer layup and maintenance. Arrived Cape Town 01/04.
Catching for the Fl/F THORSHAMMER-expedition for the season of 1950/51.
1951 Used as buoy boat for the Fl/F THORSHAMMER the season of 1951/52.
1952 Laid up in Sandefjord as spare catcher after season of 1951/52.
1960 Sold to Ole Torrissen & Sønner, Halsa 05/07-1960 and renamed TORRIS. Converted to fishing vessel. Steam propulsion replaced by a new diesel type Wichmann, 2-stroke/single acting, 6-cylinders, 600 BHP.
Registered as N-155-ME in register of fishing vessels.
1964 An adventure like herring season gave the crew of TORRIS a NOK 68.000 kroner share to each.
1972 Sold to Hans Lie Sangolt P/R, Skogsvåg, Bergen. Renamed SANGOLT.
1980 Condemned and scuttled in Bjørnefjorden outside Bergen in May.

 

 

 

 

SFJ00119471420002 DS/Hvb NOR III som SUDWIND. Bilde via Fredrik Strøm, Hitra.

             

Kilde: Narve Sørensen, DnV reg-1953/1973, Norsk Hvalfangst Tidende 1950
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen og Steinar Norheim
Sist oppdatert: 25/03-2022 (RI)