SFJ00119471520001 HVAL XI som FØIK i 1925.

 

1947 DS/Hvb HVAL XI (SFJ001194715)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher.

Off.no (IMO):

5378983

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Oslo

Byggeår (year built):

1925/09

Bnr (Sno):

64

Bygger (yard):

Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg.

Eier (owner):

Den Norske Stat, Oslo.

Disponent (manager):

A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord.

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class):

DnV +1A1 Hvalfanger

 

 

Tonnasje (Tonnage):

262 brt, 93 nrt

Dimensjoner (size):

Lbp.: 113,9'-B: 24,2'-D: 14,0'.

Fangstutstyr:
(
catching equipm.)

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LCJU

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple
exp. 3-sylinder, syl. diam.: 15,5"-26,0"-44,0",
slag/stroke: 26,0". NHK 187. Bygget ved Kaldnes mek.
Verksted, Tønsberg

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 oljefyrt dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), med
dim.: 15' x 12,1' og 3 fyrgangerHeteflate (HF): 2.839
ft². 200 psi. Bygget av Kaldnæs mek. Verksted,
Tønsberg

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1925 Bygget som hvalbåt FØIK ved Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg for Hvalfangstselskapet Vestfold (Johan Rasmussen & Co. A/S), Sandefjord. Sjøsatt 10/07, levert 24/09.
Fanget fra hvalstasjonen Strømness, Syd-Georgia.
FØIK var utstyrt med en jagerbro av den korte typen. Utviklet av en skytter ved navnet Alex Andreasen som var hvalskytter på båten CONDESSA DEL MORAL DE CALETRAVA i tiden 1921-26 og stasjonert i Spania for firma Lorentz Bruun. I 1925 ble det bygget 6 slike jagerbroer på hvalbåter ved Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg. Noen båter ble også utstyrt med en beskyttende hytte på denne broen. Denne anretningen fikk navnet "fleskekassa".
1934 Solgt i mars til Vestfold Whaling Company Ltd (Johan Rasmussen, Sandefjord), London, England. Omdøpt til VESTFOLD VII. Fanget for kokeriet VESTFOLD sesongen 1934/35.
1935 Registrert i Panama.
1937
Den 21/10 gikk VESTFOLD VII, sammen med 8 andre hvalbåter fra Sandefjord. Anløper Dakar, Senegal 03/11 med ankomst Walvis Bay, Sørvest Afrika 16/11. Hvalbåter og kokeri gikk til hvalfeltet 20/11.
1939
Solgt til Walter Rau Neusser Ol-Werke A.G., am Rhein/Bremen, Tyskland. Omdøpt til RAU XII. Overtatt i november av Die Deutsche Krigsmarine. Satt i aktiv tjeneste som vaktbåt under hele krigen.
1940 Satt fra 20/07 i tjeneste som bevoktningsbåt i Østersjøen under navnet RAU XII (V-1706) i 17. Vorpostenflottille.
1942 Fra 1942 var hovedoppgaven å vokte minefeltene i indre del av Finskebukta
1945 Bragt til Norge. Overtatt av Den norske stat (Skipsfartsdirektoratet), Oslo. Tilbakestilt til hvalbåt. Omdøpt til HVAL XI for Fellesdriften. Utleid til Hvalfangerselskapet Antarctic A/S, Tønsberg.
Fanget for kokeriet
ANTARCTIC sesongen 1945/46.
1946 Utleid til Hvalfanger-A/S Suderøy (Knudsen O. A. S.), Haugesund for fangst med kokeriet SUDERØY for sesongen 1946/47. Fangsten tok til 08/12
1947 Sesongen 1946/47 ble avblåst 07/04.
Utleid til A/S Kosmos (Anders Jahre A/S), Sandefjord som fangstbåt for kokeriet
KOSMOS III for sesongen 1947/48. Skytter var Erling Hjort Carlsen, Sandar (Sandefjord).
1948 Forlot fangstfeltet 02/04. Ankom Walvis Bay 11/04. Var innom Dakar og Las Palmas de Gran Canaria, Spania på hjemtur. Ankom Sandefjord 10/05.
Utleid for fangst med kokeriet
THORSHØVDI (A/S Odd), Sandefjord i sesongen 1948/49. Skytter var Arild Mathisen, Fangsten startet 15/12.
1949 Sesongen 1948/49 avsluttet 26/03.
Bortleid til Skjelnan Hvalstasjon, Tromsdalen for hvalfangst på kysten.
1951 Solgt til Skjelnan
Hvalstasjon (Brødrene Brunvoll), Tromsø. Omdøpt til POLARBRIS II.
1958 Solgt til Rederi A/S Bjørkhaug (Elling Aarseth), Ålesund. Ombygget til havfiskebåt.
1959 Ferdig ombygget til linebåt/snurper ved verksted i Hjørungavåg. Forlenget med 15,7’ og dampmaskineri erstattet med en British Atlas dieselmotor på 520 BHK.
Overført til selskapet A/S Vesleper (Peder Aarseth), Ålesund. Innført i merkeregisteret som M-24-VD. Omdøpt til VESLEPER.
1971 Kantret og sank 08/02 under loddefiske på Nordkappbanken omtrent 5 nm utenfor Nordkapp. Båten opererte da som ringnotsnurper.

 

 

History in English:

1925 Built as whale catcher FØIK (2) by Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg for Hvalfangstselskapet Vestfold (Johan Rasmussen & Co A/S), Sandefjord. Launched 10/07-1925, delivered 24/09-1925.
Catching from Vestfolds shore station at Stromness Harbour, South Georgia.
FØIK was fitted with a hunting bridge of the shorter type. Developed by a shooter by the name of Alex Andreasen who was shooter on the boat CONDESSA DEL MORAL DE CALETRAVA while he was a shooter in the time 1921-26 and stationed in Spain for the haling company Lorentz Bruun og Tønsberg. In 1925 there was constructed 6 hunting bridges of this type from Kaldnes mek. Verksted in Tønsberg. Some catchers also fitted with a protecting hut at the same bridge on this facility. This device was named the "flesh box".
1934 Sold to Vestfold Whaling Company Ltd (Johan Rasmussen, Sandefjord), London during month of March. Renamed VESTFOLD VII.
1935
Registered in Panama.
1939 Sold to Walter Rau Neusser Ol-Werke AG, am Rhein/Bremen. Renamed RAU XII. Taken over by the Die Deutsche Krigsmarine. Served as patrol boat during the whole war, but on the German side.
1940 Put into service as a guard boat in the Baltic Sea under the name RAU XII (V-1706) in the 17th Vorposten flotilla from 20/07.
1942 From 1942, the main task was to guard the minefields in the inner part of the Gulf of Finland
1945 Brought to Norway, reset for whaling and renamed HVAL XI for the Fellesdriften. Leased to the Whaling Company Antarctic A/S, Tønsberg for whaling for the
ANTARCTIC whaling factory season 1945/46
1946 Leased to Hvalfanger-A/S Suderøy (Knudsen O. A. S), Haugesund as catcher for the factory SUDERØY for the season 1946/47. The catch commenced 08/12
1947 The 1946/47 season was ended 07/04.
Leased to A/S Kosmos (A. Jahre), Sandefjord as a catcher for the factory
KOSMOS III for the season 1947/48. The shooter was Erling Hjort Carlsen, Sandar (Sandefjord)
1948 Left the whaling ground 02/04. Arrived at Walvis Bay 11/04. Went to Dakar and Las Palmas on the way home. Arrived at Sandefjord 10/05.
Rented out for catching with the factory
THORSHØVDI (A/S Odd (A/S Thor Dahl)), Sandefjord in the 1948/49 season. Shooter was Arild Mathisen. The whaling season started 15/12.
1949 The 1948/49 season ended 26/03. Hired by the Skjelnan Whalingstation, Tromsø for whaling at the Norwegian coast.
1951 Sold to Skjelnan Whalingstation (Brødrene Brunvoll), Tromsø, renamed POLARBRIS II.
1958 Sold to Rederi A/S Bjørkhaug (Elling Aarseth), Ålesund for conversion to deep-sea fisher.
1959 Completed as line boat/seiner by a yard in Hjørungavåg. Lengthened by 15,7’. Steam machinery and boilers replaced by British Atlas diesel engine of 520 BHP output.
Transferred to company A/S Vesleper (Peder Aarseth), Ålesund. Recorded in the fishery register as M-24-VD. Renamed VESLEPER.
1971 Capsized and sank on 08/02-1971 during capelin fishing at the North Cape Bank, abt. 5 nautical miles off North Cape. The vessel, at the time, operated as seiner.

 

 

MANNSKAPSLISTER

 

 

 

Mannskap pr. 1947/48 KOSMOS III eksp. (A/S Kosmos)

 

 

 

Kaptein/skytter

Erling Hjort Carlsen

Sandar (Sandefjord)

 

1. styrmann

Frithjof Olsen

Tønsberg

 

2. styrmann

Arthur Claussen

Larvik

 

Stuert

Per T. Jørgensen

Tønsberg

 

Bysse/dekksgutt

Arne Hallingrød

Åsgårdstrand

 

Matros

Håkon M. Grøn

Sandefjord

 

Matros

Rolf Pedersen

Granly, Moe

 

Matros

Einar Clausen

Sandefjord

 

Matros

Marius Sørensen

Istre, Jåberg

 

Maskinsjef

Lars C. Godaker

Husum, Stokke

 

2. maskinist

Fredrik W. Henriksen

Huvik, Sandar

 

Assistent

Jakob H. Haslestad

Sandar

 

Fyrbøter

Arne Olsen

Tønsberg

 

Fyrbøter

Erling Pettersen

Sandefjord

 

Assistent

Anker Semming

Sandar

 

SFJ00119471520001 HVAL XI som VESLEPER

                 

Kilde: DnV reg-1935, www.warsailors.com, Kaldnæs mek. Verksted, bygge liste
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen og Ulf W. Gustavsen
Sist oppdatert: 04/04-2022 (RI)