SFJ00119490120001 DS/HVB LEIF WELDING.

 

1949 DS/Hvb LEIF WELDING (SFJ001194901)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher.

ID:

5205317

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1940/11

Bnr (Sno):

279

Bygger (yard):

Charles Hill & Sons Ltd, Bristol, England.

Eier (owner):

A/S Kosmos, Sandefjord.

Disponent (manager):

Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord.

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class):

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

722 brt, 243 nrt

Dimensjoner (size):

Loa: 205’-Lbp: 197,3'-B: 33,2'-D: 16,5'.

Fangstutstyr:
(
catching equipm.)

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

Trådløs telefoni/telegrafi

Kallesignal (Call sign.):

LEQK

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), tre-trinns
ekspansjon (triple exp.). 4-sylinder, syl diam.: 18,5"-
31,0"-38,5"-38,5", slag/stroke: 30,0". 2.750 IHK ved 185
o. min.
Bygget av North Eastern Marine Engineering Co.
Ltd, Wallsend, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 oljefyrte dampkjeler (ildrørskjeler/fire tube boiler), hver
med 3 fyrganger. Heteflate (HF) 7.150 ft². Damptrykk
15,5 bar. Produserte 20 tonn damp pr. time.
Bygget ved
North Eastern Marine Engineering Co. Ltd, Wallsend,
England.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1939 Bestilt av Royal Navy (RN) 25/07. Kjølen ble lagt 02/11.
1940
Bygget som Flower-class korvett
HMS COLUMBINE K 94 ved Charles Hill & Sons Ltd, Bristol, England for Royal Navy. Sjøsatt 13/08, Levert 09/11.
Det ble bygget 294 fartøy av Flower-class korvetten under annen verdenskrig.
Satt inn i konvoifarten og dekket nord og midtre del av Atlanteren.
1946 Solgt 09/08 til ukjent kjøper -1946.
1949 Solgt til A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. Ombygget til taubåt for å slepe hval. Omdøpt til LEIF WELDING (Oppkalt til minne om kaptein Leif Welding Olsen som omkom på bevoktningsbåt POL III da de forsøkte å stoppe tyske marinefartøy 08/04 ved 23.00 tiden i ytre Oslofjord).
Som bøyebåt for KOSMOS IV sesongen 1949/50.
1950
Avgikk feltet 16/03 og ankom Cape Town, Sær-Afrika 23/03. Avgikk Cape Town 25/03 med kurs for Walvis Bay, Sørvest Afrika for bunkring 28/03. Avgikk Walvis Bay 18/04 for Sandefjord med ankomst 18/04. Gikk senere til Marinens Hovedverft, Horten for overhaling denne sommeren.
Gikk med KOSMOS IV ekspedisjonen til Sydishavet for sesongen 1949/50.
1951 Ombygget til en hvalbåt ved Howaldtswerke A.G., Werk Kiel, Kiel, Vest-Tyskland. Akterdekket ble omgjort, konstruert nytt forskip for mer sjødyktighet og plass til kanon. Ny formast, og oppbevaringsrom for forladninger, harpuner og liner. Overlevert i midten av året.
Fangef for kokeriet KOSMOS IV sesongen 1951/52. Skytter var Theodor Marthinsen.
1952 Fanget for kokeriet KOSMOS IV sesongene 1952/60. Skytter var Theodor Marthinsen
1960 Fanget for kokeriet KOSMOS IV sesongene 1960/65. Skytter var Trygve Nielsen.
1965 Fanget for kokeriet KOSMOS IV sesongen 1965/66. Skytter var Gunnar Christensen.
1966 Solgt i desember til hugging.
1967 Hugget i 2. kvartal ved Norsk Skipsopphugging Co. A/S, Grimstad i november.

 

 

History in English:

1939 Ordered by Royal Navy (RN) 25/07 at C. Hill & Sons Ltd., Bristol, UK. The keel was layed 02/11.
1940 Built as Flower-class corvette HMS COLUMBINE. Launched 13/08 and taken over by Royal Navy 09/11. Got identity K 94.
Set in the convoy traffic and covered the north and middle of the Atlantic Ocean.
1946 Sold to an unknown buyer.
1949 Purchased by Spermacet Whaling Co (Anders Jahre & Co. A/S) and converted to a tugboat for whale and named LEIF WELDING (Named in memory of Captain Leif Welding Olsen who died on guard boat POL III when they tried to stop German naval vessels at 23.00 hrs. in outer Oslofjord 08/04).
Modified as a tug to tow whales. Inserted as a buoy boat for the factory KOSMOS IV season 1949/50.
1950 Departed from the whaling ground on 16/03 and arrived at Cape Town 23/03. Departed Cape Town 25/03 with course for Walvis Bay for bunkering 28/03. Departed Walvis Bay 18/04 for Sandefjord with arrival 18/04. Goes later to the Marinens Hovedverft, Horten for overhaul this summer.
Went with the KOSMOS IV expedition to the Southern Ocean for the 1949/50 whaling season.
1951 Re-constructed to a complete whaling catcher at Howaldtswerke AG, Werk, Kiel. The aft deck was converted, constructed a new forecastle for more seaworthiness and space for whale gun. New foremast and storage compartments for preloads, harpoons and lines. Delivered to owner before next season.
Catcher for the KOSMOS IV season 1951/52. Shooter was Theodor Marthinsen.
1952 Catching for the KOSMOS IV factory season 1952/53. Shooter was Theodor Marthinsen.
1953 Catching for the factory KOSMOS IV season 1953/54. Shooter was Theodor Marthinsen
1954 Catching for the KOSMOS IV season 1954/55. Shooter was Theodor Marthinsen
1955 Catching for the factory KOSMOS IV season 1955/56. Shooter was Theodor Marthinsen
1956 Catching for the factory KOSMOS IV season 1956/57. Shooter was Theodor Marthinsen.
1957 Catching for the factory KOSMOS III season 1957/58. Shooter was Theodor Marthinsen.
1958 Catching for the factory KOSMOS IV season 1958/59. Shooter was Theodor Marthinsen.
1959 Catching for the KOSMOS IV factory season 1959/60. Shooter was Theodor Marthinsen.
1960 Catching for the factory KOSMOS IV season 1960/61. Gunner was Trygve Nielsen.
1961 Catching for the factory KOSMOS IV season 1961/62. Gunner was Trygve Nielsen.
1962 Catching for the factory KOSMOS IV season 1962/63. Gunner was Trygve Nielsen.
1963 Catching for the KOSMOS IV factory season 1963/64. Gunner was Trygve Nielsen.
1964 Catching for the factory KOSMOS IV season 1964/65. Gunner was Trygve Nielsen.
1965 Catching for the factory KOSMOS IV season 1965/66. Shooter was Gunnar Christensen.
1966 Sent to scrapping by Norsk Skipsopphugging A/S, Grimstad in November. Breaking commenced in December.

 

 

SFJ00119490120002 DS/HVB LEIF WELDING som HMS COLUMBINE K94.

             

Kilde: DnV reg-1953, boken «På alle hav – Skipene i Anders Jahres rederi», «The Ships of Howaldt
and HDW» av Hans Mayer.

Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 10/12-2021 (RI)