SFJ00119490220001 DS/HVB ASBJØRN LARSEN som hvalbåt.

 

1949 DS/Hvb ASBJØRN LARSEN (SFJ001194902)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher.

ID:

5026566

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1941/03

Bnr (Sno):

1086

Bygger (yard):

Smith's Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough,
England.

Eier (owner):

Spermacet Whaling Co., Panama.

Disponent (manager):

Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord.

Klasse (Class):

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

722 brt, 243 nrt

Dimensjoner (size):

Loa: 210,0’-Lbp: 197,3'-B: 33,2'-D: 16,5'.

Fangstutstyr:
(
catching equipm.):

1 Kongsberg 90 mm hvalkanon.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon(comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LEQL

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), 3-trinns
ekspensjon (triple exp.). 4-sylinder, syl. diam.: 18,5"-
31,0"-38,5"-38,5", slag/stroke: 30,0". 2.600 IHK.
Bygget ved Smith's Dock Co. Ltd, Middlesbrough,
England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 oljefyrte vannrørskjeler (water tube boilers). Samlet
heteflate (HF): 7.150 ft². Bygget ved Smith's Dock Co.
Ltd, Middlesbrough, England.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1939 Bestilt 31/08 av the British Admiralty (RN).
1940
Kjølstrukket 23/07.
Bygget som «Flower-class» korvett HMS WALLFLOWER K-44 ved Smith's Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England. Sjøsatt 14/11.
1941 Levert 07/03. Berget i august 10 overlevende fra den britiske passasjerbåten AQUILA utenfor Fastnet Rock, Irland etter en torpedering.
1942 Berget i august 62 overlevende etter torpederingen av det nederlandske handelsfartøyet ABBEKERK.
1943 Var sammen med jageren WANDERER med på å senke den tyske ubåten U-523 (Kapitänleutnant Werner Pietzsch) 25/08 i Nord Atlanteren, vest av Vigo, Spania. 17 omkom og 37 overlevende fra ubåten.
1949 Solgt til Spermacet Whaling Co. (Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord), Panama for ombygging til hvalbåt. Omdøpt til ASBJØRN LARSEN.
Navnet Asbjørn Larsen kom fra en hvalskytter som deltok i hvalfangst på kysten av Peru med THORSHAMMER-ekspedisjonen under krigen. Han var skytter om bord i hvalbåten THORGAUT. Under fangst 05/11-1943 eksploderte hvalkanonen. Han ble landsatt i Callao samme dag, og gravlagt på den britiske kirkegården i Callao. Asbjørn Larsen var født på gården Ormestad i Vesterøya, Sandefjord (Sandar).
Ombygget for bruk som bøyebåt ved Kieler Howaldtswerke A.G., Kiel, Vest-Tyskland.
Fulgte kokeriet KOSMOS III til Sydishavet for deltagelse i hvalfangsten fra sesongen 1949/50 som bøyebåt.
1950 Bøyebåt for KOSMOS III sesongen 1950/51.
1951 Ferdigstilt som fullverdig hvalbåt ved Kieler Howaldtswerke A.G., Kiel denne sommeren.
Fanget for KOSMOS III sesongen 1951/52. Skytter var John F. Larsen.
1952 Etter hjemkomst fra sesongen 1951/52 ble flåten til KOSMOS III lagt i opplag, da kokeriet blir satt i tankfart under hele sesongen 1952/53.
1953 Fanget for KOSMOS III sesongene 1953/57. Skytter var Nils Iversen.
1957 Fanget for KOSMOS IV sesongene 1957/59. Skytter var Nils Iversen.
1959 Fanget for KOSMOS III sesongene 1959/62. Skytter var Nils Iversen.
1962 Fanget for KOSMOS IV sesongene 1962/65. Skytter var George Solberg.
1965 Fanget for KOSMOS IV i sesongen 1965/66. Skytter var Asbjørn Marthinsen.
1966 Etter sesongen 1965/66 ble hun solgt for hugging.
1967 Hugget i 3. kvartal ved Norsk Skipsopphugning A/S, Grimstad.

 

 

History in English:

1939 Ordered by the British Admiralty (RN) 31/08-1939.
1940 The keel laid 23/07-1940. Built as a "Flower-class" corvette HMS WALLFLOWER at Smith's Dock Co., Ltd, South Bank, Middlesbrough. Launched 14/11-1940
1941 Commissioned 07/03-1941. Served for the British Royal Navy as HMS WALLFLOWER (K-44).
Already in August, WALLFLOWER picked up 10 survivors from the British passenger vessel AQUILA off Fastnet Rock after a torpedoing.
1942 In August, 62 survivors from the torpedoing of Dutch merchant vessels ABBEKERK were picked up.
1943 Took part in sinking of German boat U-523 in the North Atlantic west of Vigo in Spain 25/08. Sunk made with depth charges from HMS WALLFLOWER and the destroyer HMS WANDERER
1949
Sold to and taken over by Spermacet Whaling Co. (Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord), Panama for conversion to a whale catcher. Renamed ASBJØRN LARSEN.
Asbjørn Larsen's name comes from a whale shooter who participated in whaling off the coast of Peru with THORSHAMMER expedition during the war. He was a shooter on board the catcher THORGAUT. During hunting 05/11-1943 the gun exploded and killed Mr Larsen. The ship went to Callao the same day. He was landed and buried at the British cemetery in Callao.
Converted for use as a buoy boat (tug boat) by the Kieler Howaldtswerke AG, Kiel for the KOSMOS III-expedition.
Departed Sandefjord heading for the whaling ground as buoy boat for the factory KOSMOS III in the season 1949/50.
1950 At the autumn a new turn in the Southern Seas whaling grounds as buoy boat for the whaling factory KOSMOS III for the season of 1950/51.
1951 Completed as catcher by Kieler Howaldtswerke AG, Kiel this summer. Sold to A/S Kosmos (Anders Jahre & Co), Sandefjord.
Went to the whaling ground as full bloodied whale catcher for KOSMOS III in the season of 1951/52. Gunner was Mr John F. Larsen.
1952 After arrival Sandefjord, in the spring of 1952, the whole fleet of KOSMOS III was laid up, as the factory were sent to trading as a regular crude oil tanker from the summer and until the next summer.
1953 To the whaling ground as catcher for KOSMOS III for the season of 1953/54. Gunner was Nils Iversen.
1954 To the whaling ground as catcher for KOSMOS III For the season of 1954/55. Gunner was Nils Iversen.
1955 To the whaling ground as catcher for KOSMOS III For the season of 1955/56. Gunner was Nils Iversen.
1956 To the whaling ground as catcher for KOSMOS III for the season of 1956/57. Gunner was Nils Iversen.
1957 To the Southern Seas again in the autumn. This time for KOSMOS IV for the season of 1957/58. Gunner was Nils Iversen.
1958 To the whaling ground as catcher for KOSMOS IV For the season of 1958/59. Gunner was Nils Iversen.
1959 To the Southern Seas again in the autumn, again as catcher for KOSMOS III for the season of 1959/60. Gunner was Nils Iversen.
1960 To the whaling ground as catcher for KOSMOS III for the season of 1960/61. Gunner was Nils Iversen.
1961 To the whaling ground as catcher for KOSMOS IV for the season of 1956/57. Gunner was Nils Iversen.
1962 To the whaling ground as catcher for KOSMOS IV for the season of 1962/63. Gunner was George Solberg.
1963 To the whaling ground as catcher for KOSMOS IV for the season of 1963/64. Gunner was George Solberg.
1964 To the whaling ground as catcher for KOSMOS IV For the season of 1964/65. Gunner was George Solberg.
1965 To the whaling ground as catcher for KOSMOS IV For the season of 1965/66. Gunner was Asbjørn Marthinsen.
1966 After the end of season 1965/66, she was sold to breaker and broken at Norsk Skipsopphugning in Grimstad, Norway.

 

 

             

Kilde: DnV reg-1953, boken «På alle hav – Skipene i Anders Jahres rederi», uboat.net
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 09/03-2021 (RI)