SFJ00119490320001 DS/Hvb KOS 44.

 

1949 DS/Hvb KOS 44 (SFJ001194903)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher.

ID:

5194179

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1949/10

Bnr (Sno):

3657

Bygger (yard):

Hitachi Shipbuilding & Engineering Co. Ltd, Osaka,
Japan.

Eier (owner):

A/S Kosmos, Sandefjord.

Disponent (manager):

Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord.

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class):

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

534 brt, 186 nrt

Dimensjoner (size):

Loa: 157,9'-B: 29,8'-D: 15,5'.

Fangstutstyr:
(
catching equipm.)

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LEHK

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), trippel
ekspansjon (triple exp.). 3-sylinder, syl. dim.: 17,3"-
29,5"-50,0", slag/stroke: 31,5". Bygget av Hitachi
Shipbuilding & Engineering Co. Ltd., Osaka, Japan.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 oljefyrte dampkjeler (ildrørskjeler/fire tube boilers)
hver med dim.: 13,5' x 11,7' og 3 fyrganger.
Samleteteflate (HF) 4.051 ft². Damptrykk: 228 psi.
Bygget av Hitachi Shipbuilding & Engineering Co. Ltd.,
Osaka, Japan.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1949 Bygget som hvalbåt KOS 44 ved Hitachi Shipbuilding & Engineering Co. Ltd., Osaka, Japan for A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. Levert i oktober.
Fanget sesongen 1949/50. Skytter var Edvard Skontorp
1950 Avgikk feltet 16/03 etter endt sesong. Ankom Walvis Bay, Sørvest Afrika 26/03. Gikk videre hjem via Dakar, Senegal og ankommer Sandefjord 18/04. Overhales ved Marinens Hovedverft, Horten om sommeren.
Fanget for kokeriet KOSMOS IV sesongen 1950/51. Skytter var Theodor Marthinsen
1951 Fanget for kokeriet KOSMOS IV sesongen 1951/52. Skytter var Hans Sand.
1952 Lå i opplag gjennom sesongen 1952/53.
1953 Dokksettes på Framnæs mek. Værksted, Sandefjord fra 08/10.
Bøyebåt for kokeriet KOSMOS IV sesongen 1953/54. Skytter var Hans Sand
1954 Fanget for kokeriet KOSMOS III sesongen 1954/55. Skytter var Edward Akselsen
1955 Fanget for kokeriet KOSMOS III sesongen 1955/56. Skytter var Henry Charlesen/L. Christoffersen
1956 Fanget for kokeriet KOSMOS IV sesongen 1956/57. Skytter var Henry Charlesen
1957 Overhales på Framnæs mek. Værksted fra 16/08 til 11/09. Fanget for kokeriet KOSMOS III sesongen 1957/58. Skytter var Anton Ellefsen/Hans Lyng.
1958 Dokket i Sandefjord i tiden 14/10 til 20/10.
Fanget for kokeriet KOSMOS IV sesongen 1958/59. Skytter var Arvid Norengen/Kåre Martinsen
1959 Lagt opp som reservebåt sesongen 1959/60. Dokksettes fra 16 til 18/11
1960 Lagt opp som reservebåt sesongen 1960/61.
1961 Lagt opp som reservebåt sesongen 1961/62
1962 Utleid til sjøforsvaret og brukt i oppsynstjenesten.
1963 Solgt i desember til hugging. Nedrigget og dampmaskineriet fjernet.
1965 Skroget solgt til Nordmøre og derfra til Bømlo ved Trygve Gjerde, Mosterhamn. Ombygget til lastebåt på 700 tdw, 499 brt, 233 nrt.
Installert dieselmotor: Wichmann 6ACA, 2-takt/enkeltv., 6-sylinder, syl. dim.: 280 x 420 mm. 600 BHK ved 350 o. min. Bygget av Wichmann Motorfabrikk, Rubbestadneset som motor nr. 5084. Installert 2 dieselgen, hver på 41 BHK og 1 dieselgen. på 10 BHK. Omdøpt til BERGSTRAUM.
1974 Solgt til A/S Hansen & Taksnes, Kristiansund. Omgjort til ringnotsnurper ved Kopervik Slip & Karmøy mek. Verksted, Kopervik.
Ny tonnasje ble 497 brt, 246 nrt. L: 51,75 m–B: 9,05 m. Ny dieselmotor installert. Alpha-Diesel, 4-takt/enkeltv. 12-sylinder, syl. dim.: 225 x 300 mm, 1.860 BHK. Bygget av Alpha-Diesel A/S, Frederikshavn, Danmark. Sidepropeller forut og akter. Omdøpt til KARM
M-34-K.
1976 Solgt til P/R Edv. J. Andreassen & Sønn (Fritz Andreassen), Bodø. Omdøpt til NORDFISK N-50-B i merkeregisteret.
1983 Overført til Fritz Andreassen, Bodø.
1995 Solgt til P/R Hansen Dahl, Bodø. Omdøpt til LURØY N-10-L i merkeregisteret.
Ommålt til 671 brt, 235 nrt, L: 51,75 m-B: 9,00 r.
2002 Overført til Australia. Til P/R Hansen Dahl ANS. Spring Bay Fishing Co. Pty. Ltd, Hobart, Tasmania, Australia. Omdøpt til LUROY.
Totalhavari etter brann i Walwick Bay, Tasmania.

 

 

History in English:

1949 Built as whale catcher KOS 44 by Hitachi Shipbuilding & Engineering., Co. Ltd., Osaka, Japan for A/S Kosmos (Anders Jahre & Co), Sandefjord. Delivered in October, ready for the 1949/50 season. The shooter was Edvard Skontorp
1950 Departure from whaling ground 16/03 after end of season. Arriving at Walvis Bay 26/03. Went home via Dakar and arrives in Sandefjord 18/04. Overhauled at the Marinens Hovedverft in Horten during the summer.
Catching for the floating factory
KOSMOS IV season 1950/51. The shooter was Theodor Marthinsen
1951 Catcher for the factory KOSMOS IV season 1951/52. The shooter was Hans Sand.
1952 Was in layup mode throughout the 1952/53 season.
1953 Dry docked at Framnæs mek. Værksted from 08/10.
Participates as buoy boat for the factory
KOSMOS IV season 1953/54. The shooter was Hans Sand.
1954 Catcher for the factory KOSMOS III season 1954/55. The shooter was Edward Akselsen
1955 Catcher for the factory KOSMOS III season 1955/56. The shooter was Henry Charlesen and L. Christoffersen
1956 Catcher for the factory KOSMOS IV season 1956/57. The shooter was Henry Charlesen
1957 Overhauled at Framnæs mek. Værksted from 16/08 to 11/09.
Catcher for the factory
KOSMOS III season 1957/58. The shooter was Anton Ellefsen and Hans Lyng.
1958 Drydocked in Sandefjord in the period 14/10 to 20/10.
Catcher for the factory
KOSMOS IV season 1958/59. The shooter was Arvid Norengen and Kåre Martinsen
1959 Laid up as a reserve boat in the 1959/60 season. Drydocked from 16 to 18/11
1960 Laid up as a spare boat in the 1960/61 season.
1961 Launched as a spare boat in the 1961/62 season
1962 Leased to the navy and used in the surveillance service.
1963 Sold in December for breaking. Stripped and steam machinery removed.
1965 The stripped hull sold to North-west of Norway and from there to Bømlo to Trygve Gjerde, Mosterhamn. Converted to coaster of 700 tdw, 499 brt, 233 nrt.
A new Wichmann model 6ACA, 2-stroke/single-speed, 6-cylinder diesel engine was used as propulsion machinery. dim.: 280 x 420 mm, 600 BHK v/350 rpm. Built at Wichmann Motorfabrikk, Rubbestadneset as engine ser. no. 5084. Also inserted 2 diesel generators, each of 41 BHK and 1 diesel gen. at 10 BHK.
Renamed BERGSTRAUM.
1974 Sold to A/S Hansen & Taksnes, Kristiansund. Turned into purse seiner at Kopervik Slip & Karmøy mek. Værksted, Kopervik.
New tonnage was 497 brt, 246 nrt. L: 51.75 m - W: 9.05 m. A new engine was installed. An Alpha-Diesel 12-cylinder, 4-stroke/single-speed, cylinder. dim .: 225 x 300 mm, 1.860 BHK. Built by Alpha-Diesel A/S, Fredrikshavn. Side thrusters forward and aft. Renamed KARM.
1976 Sold to P/R Edv. J. Andreassen & Sønn (Fritz Andreassen), Bodø. Renamed NORDFISK.
1983 Transferred to Fritz Andreassen, Bodø. Name unchanged.
1995 Sold to P/R Hansen Dahl, Bodø. Renamed LURØY.
Measured to 671 brt, 235 nrt, L: 51.75 mtr - W: 9.00 mtr.
2002 Transferred to Australia. To P/R Hansen Dahl ANS. Spring Bay Fishing Co. Pty. Ltd., Hobart, Tasmania, Australia. Name changed to LUROY.
Total loss after major fire in Walwick Bay, Australia.

 

 

             

Kilde: DnV reg.-1953, FB «Gamle og nye fiskebåter», boken «På alle Hav – Skipene i
Anders Jahres rederi»,
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 14/02-2022 (RI).