SFJ00119620420001 TT JAWACHTA. Bilde via Per Sundfær.

 

1962 TT JAWACHTA (SFJ001196204)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, tanker
steam ship, tanker.

ID:

5170707

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1962/12

Bnr (Sno):

1173

Bygger (yard):

Kieler Howaldtswerke A.G., Kiel, Vest-Tyskland.

Eier (owner):

A/S Kosmos, Sandefjord.

Disponent (manager):

Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

53.399 tdw, 32.763 brt, 17.932 nrt

Dimensjoner (size):

Loa: 740,1'–Lbp: 705,3’-B: 102,2'-D: 52,2'-Dypg.: 39’
3¾’’.

Lasthåndtering
(cargo handling.)

35 tanker; 12 bb-11 s-12 sb.
3 lossepumper med samlet kapasitet 4.800 m³/time.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

Radiostasjon Elektrisk Bureau (EB), VHF Redifon.

Kallesignal (Call sign.):

JXUJ

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 Howaldtswerke dampturbiner (HT+LT+AKT). 17.500
AHK ved 105,7 o. min. koblet til propell via felles
reduksjonsgir. Bygget av Kieler Howaldtswerke A.G.,
Kiel, Vest-Tyskland

Fart/forbr.(speed/cons.):

16,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

2 Howaldtswerke turbogenerator, hver 700 kW.
1 MWM nødgenerator, 150 kW.

Tot.el.kraft (el.power):

1.400kW/440-220-110VAC/60Hz.

Kjele(r) (boiler):

2 dampkjeler (vannrør/water tube), med liggende
overheter.
18.787 ft² samlet overflate. 697/640 psi før/etter
overhetere.
Hver på normal kap. 28 tonn damp pr. time (overhetet).
Brennere plassert i bunn på kjelens side fra skipets
senterlinje. Noe som gjorde det lettere å betjene
brennere under manøver. Et system som Kieler
Howaldtswerke introduserte noen år tidligere. Kjelene
var også utstyrt med røykrørs fødevannsforvarmere, og
dampvarmet luftforvarmer.
1 dampgenerator (steam/steam generator) med
arbeidstrykk 142 psi.

 

 

Bemanning (crew):

Lugarplass for 64 pers,

 

 

Historikk:

1962 Bygget som JAWACHTA ved Kieler Howaldtswerke A.G., Kiel, Vest-Tyskland for A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. Sjøsatt 29/09, levert 28/12. Byggekostnad NOK 45.372.000.
1963 Gikk
10/01 inn på en 10 års tidsbefraktning med Shell Tankers Ltd.
1968 I samsvar med regelverket i den "internasjonale fribordavtalen" som trådte i kraft i 1968, ble dypgående forandret fra 11,90m til 12,39m. Dette forandret dødvekten fra 53.399 tdw til 55.882 tdw.
1973 Gikk ut av avtalen med Shell 10/01. Fortsatte i løsfart frem til mars.
Inngikk en ny tidsbefraktningsavtale på 3-år. Denne gang med A. Johnson & Co., Stockholm, Sverige.
Grunnstøtte i Østersjøen utenfor Trelleborg, Sverige mens hun var reise fra Amuay Bay, Venezuela til Helsinki, Finland med råolje. Fikk betydelige skade på to lastetanker og en bunkerstank med noe oljelekkasje. Tatt under slep til Karlshamn, Sverige hvor lasten ble overført til en annen tanker. Gikk til verksted i Gøteborg, Sverige for reparasjon
1976 I mars var kontrakten med Johnson over. Etter 12 års drift og et samlet driftsresultat på kr. 56.350.917.
Solgt for USD 1.031.000 til Norrona Shipping Co.
(Pte.) Ltd (Norse Management Co. (Pte.) Ltd), Singapore. Omdøpt til CHERRY LORD. Levert 29/03.
1977 Solgt til Norse Management Co. (Pte.) Ltd, Singapore.
1978 Tilbakeført til Norrona Shipping (Pte) Ltd (Norse Management Co. (Pte.) Ltd, Singapore.
1982 Solgt som skrap.
Ankom 13/10 til Kaohsiung, Taiwan for hugging som begynte 03/11 ved Hsi Ying Enterprise Co. Ltd.

 

 

History in English:

1962 Built as a JAWACHTA at Kieler Howaldtswerke A.G., Kiel, West Germany for A/S Kosmos (Anders Jahre & Co. A/S), Sandefjord. Launched 29/08-9, d 28/12. Building costs NOK 45.372,000.
1963 Entered 10/01 a 10 year time charter with Shell Tankers Ltd.
1968 In accordance with the regulations in the "international freeboard agreement" which entered into force in 1968, the draft was changed from 11.90m to 12.39m. This changed the deadweight from 53.399 tdw to 55.882 tdw.
1973 Contract with Shell 10/01 ended. Continued in free trade until March.
Entered into a new 3 year time charter with A. Johnson & Co., Stockholm, Sweden.
Touched ground in the Baltic Sea off Trelleborg, Sweden whilst on a voyage from Amuay Bay, Venezuela to Helsinki, Finland with crude oil. Got significant damage to two cargo tanks and a bunker tank with some oil leakage. Taken in tow to Karlshamn, Sweden where the cargo was transferred to another tanker. Went to a shipyard in Göteborg, Sweden for repairs.
1976 The contract with Johnson ended. After 12 years of operation and a total operating profit of NOK 56,350,917. Sold for USD 1.031.000 to Norrona Shipping Co. (Pte.) Ltd (Norse Management Co. (Pte.) Ltd), Singapore. Renamed CHERRY LORD. Delivered 29/03.
1977 Sold to Norse Management Co. (Pte.) Ltd, Singapore.
1978 Resold to Norrona Shipping Co. (Pte.) Ltd (Norse Management Co. (Pte.) Ltd), Singapore.
1982 Sold as scrap.
Arrived 13/10 at Kaohsiung, Taiwan for demolition that began 03/11 by Hsi Ying Enterprise Co. Ltd.

 

 

SFJ00119620420002 TT JAWACHTA. Bilde via Ragnar Iversen.

             

Kilde: Jahre-Nytt, og "Marine News" Volume XXXVII nr. 1 Januar 1983 via Bjørn D. Karlsen, boken «The ships of
Howaldt and HDW», DnV, Miramar, Starke
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 20/09-2020 (RI)