SFJ00119640320001 JARMONA. Bilde via Ragnar Iversen.

 

1964 MT JARMONA (3) (SFJ001196403)

 

 

 

 

 

 

Type

Motorskip, tanker
motor ship, tanker.

ID:

6406385

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1964/03

Bnr (Sno):

795

Bygger (yard):

Nippon Kokan K.K., Tsurumi Shipyard, Yokohama,
Japan.

Eier (owner):

A/S Kosmos m. fl., Sandefjord.

Disponent (manager):

Anders Jahre & Co. A/S, Sandefjord.

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class):

DnV +1A1 Tanker for oil

 

 

Tonnasje (Tonnage):

59.052 tdw, 34.056 brt, 19.922 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 738,2’-Lbp: 705,4’-B: 105,8’-D: 55,9’-Dypg.:
40’7½’’.

Lasthåndtering
(
cargo handling.):

4 x 3 tanker.
3 lossepumper med samlet kapasitet 5.100 m³/time.
1 ballastpumpe, turbindrevet.

 

 

Navigasjonsutstyr:

Radar, radiopeiler, el. fartslogg, ekkolodd.

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

Dampdrevet dekksmaskineri levert av Tokyo Kikai, Tokyo.

Kommunikasjon (comm.):

Radiostation Marconi, VHF Marconi

Kallesignal (Call sign.):

JXYA

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, Burmeister & Wain 84VT2BF180. 2-
takt/enkeltv., 8-sylinder, syl. dim.: 840 x 1.800 mm.
18.400 BHK ved 116 o. min. Bygget av Mitsui Zosen K.
K., Tamano, Japan.

Fart/forbr.(speed/cons.):

16 knop. 17,254 knop på prøvetur.

Hjelpemaskineri (aux):

2 Daihatsu dieselgen., hver 400 kW,
1 Ishihari turbogen. 420 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

1.220kW/440-220VAC/60Hz.

Kjele(r) (boiler):

2 dobbeltrykks hjelpekjeler (double pressure aux.
boilers) med damptrykk 782/206 psi.
1 vannrørs eksoskjel (watertube economiser) med
damptrykk 206 psi.

 

 

Bemanning (crew):

35 pers

 

 

Historikk:

1964 Bygget som JARMONA av Nippon Kokan K.K., Tsurumi Shipyard, Yokohama, Japan for A/S Kosmos m. fl. (Anders Jahre & Co. A/S 30%), Sandefjord. Levert 31/03. Byggekostnad NOK 38.070.220. På reisebasert fraktavtale til japanske befraktere..
1968 Ny reisebaser avtale fra april til Compania Espanola de Petroleos-CEPSA S.A., Madrid, Spania. Avtalen ble fornyet fram til 1972.
1970 A/S Kosmos ble eneeier i juli.
1973 Overtok i januar JAKINDAs certeparti til TOTAL, Paris, Frankrike som ble utvidet med 33 måneder.
Mens hun var på reise i januar fra Cadiz, Spania til Persiske Gulf fikk de melding om at en av mannskapet på TT ARRIAN av Bergen hadde falt over bord vest for Portugesisk Guinea. JARMONA ble med i søket og fant den savnede i god behold.
1976 Solgt i juli for USD 1.600.000 til Skysea Corp. S.A. (A. Halcoussis & Co.), Piraeus, Hellas. Levert 09/07. Omdøpt til TITIKA.
Forlatt 30/07 etter brann brøt ut i posisjon 37.00N-12.18Ø mens hun var på reise fra Libya til San Francisco, CA, USA med råolje. Brannen slukket. Tatt under slep 31/07 for Cadiz, Spania. Totalt tap. Slept til Pylos, Hellas.
1977 Solgt som skrap.
Forlot 04/08 Pylos under slep for hugging i Valencia, Spania.

 

 

History in English:

1964 Built as JARMONA at Nippon Kokan K.K., Tsurumi Shipyard, Yokohama, Japan for A/S Kosmos m. fl. (Anders Jahre & Co. A/S 30%), Sandefjord. Delivered 31/03. Building costs NOK 38.070.220. On a voyage based charter to Japanese charterers.
1968 Voyage based charter from April to Compania Espanola de Petroleos-CEPSA S.A., Madrid, Spain. Charter renewed until 1972.
1970 A/S Kosmos became sole owner in July.
1973 Aquired in January JAKINDAs time charter to TOTAL, Paris, France that was extended with 33 monthsr.
Whilst on a voyage in January from Cadiz, Spain to Persian Gulf they picked up a radio message from TT ARRIAN of Bergen had lost a crewmember over board West of Portoguese Guinea. JARMONA joined the search and found the missing person safe and sound.
1976 Sold in July for USD 1.600.000 to Skysea Corp. S.A. (A. Halcoussis & Co.), Piraeus, Greece. Delivered 09/07. Renamed TITIKA.
Abandoned 30/07 after a fire broke out in position 37.00N-12.18E whilst on a voyage from Libya to San Francisco, CA, USA with crude oil. Fire extinguished. Taken in tow 31/07 for Cadiz, Spain. Total loss. Towed to Pylos, Greece.
1977 Sold as scrap.
Left 04/08 Pylos in tow for demolition at Valencia, Spain.

 

 

             

Kilde: DnV, Miramar, Starke, boken ”På alle hav – Skipene i Anders Jahres rederi”
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær
Sist oppdatert: 24/07-2022 (PS)