SFJ00218880120001 Seil/F KOMMANDØR SVEND FOYN. Bilde fra Norsk Sjøfartsmuseums arkiv. Via Lisbeth Akerholt.

1883 Seil/F KOMMANDØR SVEND FOYN (SFJ001188801)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, 3-mastet, skværrigget fullrigger/sail ship, 3-mastet, fully rigged

Off.no:

72434

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1874

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

William D. Lawrence, Maitland, Nova Scotia, Canada

Eier (owner):

Interesseselskapet Union (Johan Maurits Bryde), Sandefjord

Disponent (manager):

Johan M. Bryde, Sandefjord

Klasse (Class).:

Lloyds A 1, senere DnV A2

 

 

Tonnasje (Tonnage):

2.458 brt, 2.315 nrt

Dimensjoner (size):

L: 251,5' – B: 46,4' – D: 26,7'

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

NGDC

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil. Rigget som skværrigget fullrigger

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x hjelpekjel for ankervinsj etc..

 

 

Bemanning (crew):

32 personer, senere redusert til 24.

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

1874 Bygget som fullrigger WILLIAM D. LAWRENCE ved William D. Lawrence, Maitland, Nova Scotia. Benyttet til oljefart fra USA til Europa, samt trelast på Canadas østkyst. Seilte fra Saint John til Liverpool på 23 døgn.
Oppkalt etter byggeren W. D. Lawrence. Da det ble sjøsatt var det det nest største treskip i verden. Det største var det amerikanske treskip THE GREAT REPUBLIC.
1883 Solgt til Interesseselskapet Union (Johan Maurits Bryde), Sandefjord 01/05-1883 for $140.848, og var da Norges største tre-skværrigger. Omdøpt KOMMANDØR SVEND FOYN. Skipsfører var Johan Bryde, sønn av J. M. Bryde, som eide 1/16 part av skipet, senere økt til ¼. Johan Bryde var da 24 år gammel. Det første året i drift under norsk flagg hadde hun en besetning på 32 personer. Dette ble senere redusert til 24. I 1874, da hun var ny hadde hun en besetning på 40 personer.
1888 Interesseselskapet Union og skipet solgt til Chr. Christensen, Framnæs.
1889 Den 12/08-1889 lå skipsfører J. Bryde med ”KOMMANDØREN” i New York. Da fikk han besøk av skipsfører L. Johannessen på barken ARIADNE av Tønsberg. Resultetet av dette møtet ble at 14 norske skipsførere kom isammen til et møte i Brooklyn 20/08-1889, og
Norsk Skibsførerforening ble stiftet.
1891 Interesseselskapet Union og skip solgt/overtatt av Johan Bryde, Sandefjord (sønn av J. M. Bryde). Skipsfører var G. M. Bryde, bror av Johan.
1897 Skipet mistet riggen i november ved Goodwin Sands under en reise fra Dalbouise til London med trelast. Hun ble reddet inn til Gravesend.
1898 Hun ble tauet til London, hvor hun senere ble kondemnert. Solgt til et fransk firma for £1.500. Benyttet som for kull lekter i Dakar, Senegal. Senere, da det viste seg å ikke være lønnsomt, ble hun slept med retning for Madeira, men sank underveis.

 

 

History in English:

1874 Built as sail ship WILLIAM D. LAWRENCE by William D. Lawrence, Maitland, Nova Scotia. Used in the oil trade out from USA to Europa, and the wood trading on the east coast of Canada. Sailed for Liverpool from Saint John in 23 days. She was named after the builder.
At the time she was afloated, she was the second biggest wooden hull ship in the world. The biggest was the American skip by the name of THE GREAT REPUBLIC.
1883 Sold to I/S Union (Johan Maurits Bryde), Sandefjord on 01/05-1883 for a price of $140.000, and at that time was the biggest wooden hull sail ship registered in Norway. Renamed KOMMANDØR SVEND FOYN. The Master was Johan Bryde, son of Johan M. Bryde, holding 1/16 part of the ship, later increased to 1/4. The first year flying Norwegian flag she had a crew of 32. Later reduced to 24. As newbuilding in 1874 she had a crew of 40.
1888 The company I/S Union and the ship sold to Chr. Christensen, Framnæs.
1889 Mr. Johan Bryde was the master of KOMMANDØR SVEND FOYN while in port in New York on 12/08-1889. He had a visit from the master of barque ARIADNE of Tønsberg, Mr. L. Johannessen. The result was a meeting between 14 Norwegian masters in Brooklyn on 20/08-1889, and the
Norwegian Shipmasters Assosiation became a reality.
1891 The company I/S Union and the ship sold/taken over by Johan Bryde, Sandefjord (son of J. M. Bryde). As master became G. M. Bryde, the brother of Johan.
1897 Lost her rig off Goodwin Sands in November, during a voyage from Dalbouise to London with a load of wood. Towed in to Gravesend.
1898 She was brought to London were she was condemned. Sold for £1.500 and de-rigged. Sold to a French company and used as a storage lighter for coal in Dakar, Senegal. As the business did not pay, she was taken under tow for Madeira, but sank during the voyage.

 

 

             

Kilde: Norsk Sjøfartsmuseum "Malmstein-registeret", Lisbeth Akerholt, boken Seilskip i Sandar og
Sandefjord), Kulturminnerutgitt av Sandar Historielag.
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 03/09-2011 (RI)