SFJ00218990120001 DS/Hvb FALKEN ved grunnstøting på Robben Island i 1910. Bildeutsnitt fra boken ”Damp-Dampskipets æra i Vestfold

 

1899 DS/Hvb FALKEN (SFJ002189901)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt / steam ship, whale catcher

Off.no (IMO):

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1882/04

Bnr (Sno):

29

Bygger (yard):

Christianssands mek. Værksted, Kristiansand

Eier (owner):

A/S Haapet (Johan Bryde & Chr. Christensen), Sandefjord

Disponent (manager):

Chr. Christensen, Sandefjord

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

87 brt, 13 nrt

Dimensjoner (size):

L: 76,2' - B: 16,9' - D: 9,9'

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

HMTQ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type compound exp., 2-sylindret, 33 NHK. Bygget ved Christianssands Mek. Værksted, Kristiansand

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjel (ildrør/fire tube boiler), kullfyrt

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

1882 Bygget som hvalbåt VARDØHUS ved Christiansands mek. Verksted, Kristiansand for Hvalfangstselskabet Haabet (Johan M. Bryde og Gerhard Sørensen), Sandefjord.
1886 A. J. Freberg, Sandefjord overtar som disponent.
1887 VARDØHUS forliser i tett snøvær i mars etter å ha gått på et skjær utenfor Mandal på vei nordover. Av et mannskap på 48, omkom 46. Kun to overlevde katastrofen.
Fartøyet ble senere hevet og dokksatt på Nylands Verksted i Kristiania (Oslo).
1888 Fartøyet ble omdøpt FALKEN med J. M. Bryde, Sandefjord som reder. Fanget ut fra Båtsfjord i Finnmark.
1899 A/S Haapet (J. M. Bryde) er konkurs, og Christen Christensen og hans svigersønn Johan Bryde kjøper konkursboet på auksjon på hotell Kong Carl i Sandefjord 06/11-1899. Med følger FALKEN og hvalstasjonen i Båtsfjord, samt fangstredskaper. Prisen var NOK 70.000.
1902 FALKEN deltar i fangst på kysten av Finnmark med Anton Fredriksen som skytter. FALKEN får 44 hval denne sommeren.
På høsten deler Chr. Christensen og Johan Bryde selskapet A/S Haabet mellom seg, og Johan Bryde overtar eierskapet av FALKEN.
1907 Overført til South African Whaling Co. Ltd. (Johan Bryde), Sandefjord.
1910 Grunnstøtte 29/10-1910 på Robben Island. Var under slep fra Saldana Bay til Cape Town, Syd Afrika.

 

 

History in English:

1882 Built as whale catcher VARDØHUS by Christianssands mek. Værksted, Kristiansand for Hvalfangstselskabet Haabet (Johan M. Bryde og Gerhard Sørensen), Sandefjord.
1886 A. J. Freberg, Sandefjord take over as manager.
1887 VARDØHUS hit the ground outside Mandal in the month of March, in heavy snowing weather. She was on her way to the whaling fields on the coast of Finnmark. Of a crew of 48, only two survived the catastrophic accident.
Later the vessel was re-floated and brought to Nylands Verksted in Kristiania (Oslo) for repair.
1888 Renamed FALKEN with Johan M. Bryde, Sandefjord as owner. Catching from the shore station in Baatsfjord in Finnmark, Norway.

1899 A/S Haapet (J. M. Bryde) is broke, and Christen Christensen and his son in law Johan Bryde purchased the company on an auction at the Hotel Kong Carl in Sandefjord on 06/11-1899. This included the FALKEN and the whaling station in Baatsfjord, and the whaling equipment. The price paid was NOK 70.000.
1902 FALKEN is catching on the coast of Finnmark with Mr. Anton Fredriksen as gunner. FALKEN had a catch of probably 44 whales that summer.
At the autumn Mr Chr. Christensen and Mr. Johan Bryde agreed upon splitting the A/S Haabet in two, and Mr. Johan Bryde took over the ownership of FALKEN.

1907 FALKEN transferred to the South African Whaling Co. Ltd. (Johan Bryde), Sandefjord.
1910 Grounded at Robben Island, South Africa on 29/10-1910 while under tow from Saldanha Bay to Cape Town, South-Africa.

 

 

             

Kilde: www.skipet.no, boken ”Damp-Dampskipets æra i Vestfold”,
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 10/05-2012 (RI)