SFJ00218990220001 Seil/Skn HAABET. Fra boken "FIRMA THOR DAHL 1887-1937".

1899 Seil/Skn HAABET (SFJ002189902)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, skonnert, skrog av tre / sail ship, schooner, wooden hull.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1883

Bnr (Sno).:

18

Bygger (yard):

Framnæs Skibsværft (Framnæs mek. Verksted), Sandefjord

Eier (owner):

Svend Foyn m.fl, Tønsberg

Disponent (manager):

Christen Christensen, Sandefjord

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

65 rt

Dimensjoner (size):

 

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

Småbåter (dorrier), bakker og liner. Utstyrt for fiske på mange fiskeslag

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil (sail), rigget som skonnert.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

18 personer

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

1883 Bygget som skonnert HAABET på Framnæs Skibsværft (senere A/S Framnæs mek. Værksted), Sandefjord av Christen Christensen for regning av Svend Foyn. Den var tenkt benyttet til torskefiske ved Lofoten og Finmark, eventuelt Newfoundland. Sjøsatt 21/12-1873. Pris Kr. 40.000.
Hjemmehavn ble Sandefjord med Chr. Christensen som disponent.
HAABET var bygget etter amerikansk mønster, med en meget dypgående kjøl og høy rigg i forhold til fartøyets drektighet.
1887 Hjemmehavn forandret til Tønsberg.
1897
Solgt til Johan Bryde.
1899 Solgt til Chr. Christensen for bottlenose fangst (nebbhval).
1902
Solgt til C. J. Evensen som solgte en 1/2-part til Thor Dahl.
1910
Solgt til Thor Dahl.
1911
Fra dette året lot Thor Dahl sine bottlenose skuter seile uten assuranse.
1917 Solgt fra Thor Dahl til hans sønn Thor Dahl jr, som selvstendig reder, 15/03-1917 i sammen med GLIMT for Nkr. 80.000. Begge skuter utrustes for ny fangst.
1923 Solgt til Færøyene for Nkr. 6.000. Den ble satt inn i torskefisket i farvannet rundt Island

 

 

History in English:

1883 Built as schooner HAABET at Framnæs Skibsværft (later Framnæs mek. Verksted (Rødsverven)), Sandefjord by Christen Christensen on behalf of Svend Foyn, Tønsberg. The plan was to start catching cod fish and other in Lofoten and coast of Finmark, possibly on the banks of Newfoundland. Launched on 21/12-1873. The price was NOK 40.000.
Homeport was Sandefjord with Chr. Christensen, Framnæs as manager.
HAAPET was built according American tradition, with a extreme draught and high rig, compared to the tonnage.
1887 Her homeport was shifted to Tønsberg.
1897 Sold to Johan Bryde, Sandefjord
1898
Purchased by Chr. Christensen for bottlenose whaling.
1902 Sold to C. J. Evensen who sold 50 % of the ship to Thor Dahl.
1910 Thor Dahl purchased the last 50% and took over as owner
1911 From this year on Thor Dahl let all of his bottlenose catchers operate without insurance cover.
1917 Sold from Thor Dahl to his son Thor Dahl jr, as independent owner, on 15/03-1917 together with GLIMT for NOK 80.000. Both ships equipped for a new hunting season.
1923 Sold to Faroe Island for Nkr.6.000,00 for cod fishing in Icelandic waters.

 

 

             

Kilde: Boken "Aktieselskabet ØRNEN 1903-1953" av Hans I. S. Bogen., boken Seilskip i Sandar og Sandefjord”
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 07/09-2011 (RI)

 

SFJ00218990220002 Seil/Skn HAABET. Fra boken "FIRMA THOR DAHL 1887-1937".