SFJ00219000120001 DS/Hvb ALFA og BETA i fangst med kokeriet HEKLA. Bilde via boken ”DAMP – Dampskibets æra i Vestfold”.

 

1900 DS/Hvb ALFA (SFJ002190001)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt / steam ship, whale catcher

Off.no (IMO):

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1881

Bnr (Sno):

98

Bygger (yard):

Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo)

Eier (owner):

Interesseselskap Alfa & Beta (Thor Dahl og A. F. Klaveness d.e.), Sandefjord

Disponent (manager):

Thor Dahl og A. F. Klaveness d.e., Sandefjord

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

82 brt

Dimensjoner (size):

L: 78,8 - B: 16,3' (ft))

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin, type compound exp., 30 NHK. Bygget ved Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo)

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjel (ildrør/fire tube boiler), kullfyrt.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

1883 Bygget som hvalbåt ALFA ved Akers mek. Verksted, Christiania (Oslo) for Christiania Hvalfangerselskap (stiftet i 1883 med en aksjekapital på NOK.300.000).
1900 Christiania Hvalfangerselskap selger alt materiell til Alfa & Beta (Thor Dahl og A. F. Klaveness d.e.) for NOK.70.000, som innbefatter landstasjonen Svartnes i Finnmark og hvalbåtene ALFA og
BETA.
1905 Grunnet hvalfredningsloven, velger man å finne andre fangstfelt, og sesongen 1905 finner man hvalbåtene ALFA og BETA i fangst ved Svalbard, sammen med et ny innkjøpt kokeri. Seilskuten
AVIEMORE.
1909 Da A. F. Klaveness døde ble Thor Dahl ene eier da han 9/9-1909 kjøpte ut enken fru Birthe Klaveness 1/6 part for Nkr.19.400.
1912 Thor Dahl skriver 17/12-1912 til Den Kongelige Danske Regjering i København om konsesjon for hvalfangst på Grønland for hvalbåtene ALFA,
BETA og kokeriet AVIEMORE. Konsesjonen ble ikke innvilget.
1913 Thor Dahl og Lars Christensen overtar Thos. J. Wiborgs lisens for fangst på Fransk-Kongo. Her ble de anvist til et felt ved Libreville.
1916 Solgt til den italienske regjering i mars-april måned sammen med hvalbåt BETA og DIMON for til sammen Nkr.220.000.
1918 Hvalfangerselskapet Alfa & Beta blir slettet av firmaregisteret.

 

 

History in English:

1881 Built as whale catcher ALFA by Akers mek. Verksted, Christiania (Oslo) for Christiania Hvalfangerselskap (established in 1883 with a share capital of NOK.300.000)
1900 Christiania Hvalfangerselskap sold all whaling facilities and equipment to Alfa & Beta (Thor Dahl og A. F. Klaveness d.e., Sandefjord) for NOK.70.000. Includes the landbased station Svartnes on the coast of Finnmark, and two whale catchers, the ALFA and
BETA.
1905 Caused by the new whale protection law, a new whaling field is picked. The season of 1905 we find the catcher ALFA and
BETA hunting ground round Svalbard, and the newly purchased cookery, the sail ship AVIEMORE.
1909 When A. F. Klaveness died, Thor Dahl was the owner of the total company from 09/09-1909 as he purchased the widow Mrs. Birthe Klaveness part (1/6) for NOK.19.400.
1912 Thor Dahl wrote a letter dated 17/12-1912 to the Royal Danish Government in Copenhagen to get a license for whaling at Greenland with the catcher ALFA,
BETA and floating factory AVIEMORE. The license was not granted.
1913 Thor Dahl and Lars Christensen took over the license from Mr. Thos. J. Wiborg, giving permission for whaling off the coast of French Congo. They were appointed to do whaling outside Libreville. The catch was very poor.
1916 Sold to the Italian government together with the catcher BETA and DIMON for Nkr.220.000.
1918 The whaling company Alfa & Beta was deleted from the registers.

 

 

             

Kilde: Narve Sørensen, boken "Firma THOR DAHL 1887 -1937" av Hans Bogen, boken ”DAMP – Dampskibets
æra i Vestfold”..
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen

Sist oppdatert: 10/05-2012 (RI)