KUTTER:
Et mindre fartøy med rett, skarp baug, en mast med stang, løs klyverbom (til å rigge ut og ta inn, ikke baugspyd). Den førte klyver, fokk og gaffelseil og toppseil, og i enkelte tilfeller breifokk.
Kilde: boken ”Seilskip i Sandar og Sandefjord”

Mangler bilde.

 

1900 Seil/Kt GLIMT (SFJ002190003)

 

 

 

 

 

 

Type

Seilskip, kutter, bottlenose fanger / sail ship, bottlenose catcher

Off.no (IMO):

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1880

Bnr (Sno):

 

Bygger (yard):

Bygget i Grimsby

Eier (owner):

Thor Dahl, Sandefjord

Disponent (manager):

Thor Dahl, Sandefjord

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

142 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 93'3' - B: 25,5' - D: 10,7'

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, kutter rigget

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

1880 Bygget i Grimsby
1900 Innkjøpt av Thor Dahl fra Moss .
1914 I opplag
1915 I opplag.
1916 Krigspriser på oljen gjør seg gjeldende, og GLIMT blir sendt til Nordishavet på fangst. GLIMT kommer tilbake fra fangst i juli med et resultat på 42 tonn. Skuten som Thor Dahl i 1913 og 1914 var villig til å selge til en pris av kr. 7.500, har nå steget til kr. 30.000.
1917 Siste tur som bottlenosefanger. Solgt fra Thor Dahl til Thor Dahl jr, som selvstendig reder, 15/03-1917 i sammen med HAABET for Nkr. 80.000. Begge skuter utrustes for ny fangst. Oppbragt av engelskmenn og ført til Orkenøyene.
GLIMT hadde i Ålesund fått kjøpe "klausulfri" kull og petroleum. Sammenhengen var at et fangst- eller fiskefartøy som under første verdenskrig fikk kull og petroleum fra Storbritannia forutsettes å selge sin last til dette landet. GLIMT hadde i 1917 fått kjøpe klausulfri kull og petroleum, men England ville ikke anerkjenne at det fantes noe som het "klausulfri brensel". Derfor ble GLIMT oppbragt, kanskje også fordi kullene var kjøpt hos et firma i Ålesund som stod på de alliertes svarteliste.
1919 Frigitt fra engelskmenn. Ligger i opplag frem til salget i 1926. Hun var en av to gjenværende bottlenose skuter i Sandefjord.
1926 Solgt til Sverige for kr. 3.000

 

 

History in English:

1880 Built in Grimsby
1900 Purchased by Thor Dahl from Moss
1914 Laid up.
1915 Laid up.
1917 Sold from Thor Dahl to Thor Dahl jr, as independent owner, on 15/03-1917 together with HAABET for NOK 80.000. Both ships equipped for a new hunting season. Seized by the british and docked at the Orkeneys. GLIMT had bought so called "clause free" coal and petroleum in Ålesund. The reason was that a hunting or fishing vessel having coal or petroleum from UK during the WW1 was bound to sell their catch to UK (or the country who delivered the fuel). In 1917 GLIMT had som of this "clause free" coal and petroleum, but England refuse to acknowledge thaat there was any thing called "clause free" coal or petroleum. Therefore the GLIMT was seized, or it may came from the fact that the firm in Aalesund sold coal and petroleum as black listed by the allied countries.
1919 Freed from the British. Laid up until sale I 1926. She was one of the few remaining bottlenose catchers in Sandefjord.
1926 Sold to Sweden for Nkr. 3.000

 

 

             

Kilde: Jubileumsskrift "Firma Thor Dahl 1887-1937" av Hans Bogen,
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 10/05-2012 (RI)