SFJ00219020320001 DS/Hvb ØRNEN. Bilde fra A/S Ørnens 25 års jubileums skrift.

 

1902 DS/Hvb ØRNEN (SFJ002190203)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalbåt / steam ship, whale catcher

Off no:

 

Flagg (flag):

NOR

Reg.havn:

Sandefjord

Byggeår (year built):

1902

Bygg nr.:

40

Bygger (yard):

A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord

Eier (owner):

A/S Haabet (Chr. Christensen og Johan Bryde), Sandefjord

Disponent (manager):

Chr. Christensen og Johan Bryde, Sandefjord

Klasse (Class).:

DnV +1A

 

 

Tonnasje (Tonnage):

103 brt

Dimensjoner (size):

Loa: 95’ – Lbp: 91’ - B.: 18’1” - D.: 11’8”

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin, type triple exp., 3-sylindret, syl.diam.: 11"-18"-29", slag/stroke: 20", 50 NHK (300 IHK). Bygget av Aker mek. Verksted, Kristiania (Oslo)

Fart/forbr.(speed/cons.):

12,0 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjel (ildrør/fire tube boiler), kullfyrt. Atbeidstrykk 180 PSI.

 

 

Bemanning (crew):

32 pers,

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

1902 Bygget som hvalbåt ØRNEN ved Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for A/S Haabet (Chr. Christensen og Johan Bryde), Sandefjord.
Den første hvalbåt som ble bygget ved A/S Framnæs mek.Værksted var bygge nr. 40 Hvb ØRNEN.
Gikk av stabelen på Framnæs mek. Værksted lørdag 18/01-1902. Båten kostet kr. 90.000. Den var ment å benyttes til hvalfangst på Finnmarkskysten og var konstruert av Søren Lorentz Christensen, sønn av Chr. Christensen. Skytter ble den senere så navngjetne Søren Sørensen. Om sommeren i fangst på Finnmarkskysten Om høsten delte Chr. Christensen og Johan Bryde selskapet mellom seg. Bryde fikk hvalstasjonen i Balsfjord og hvalbåten FALKEN. Chr. Christensen overtok ØRNEN
1903 Mellom 18/05 og 10/06 gjorde de forsøk på å fange hval ved Bjørnøya og Svalbard, men måtte trekke seg tilbake grunnet is. De kom tilbake noen dager senere, men avsluttet i begynnelsen av august grunnet is. Fiske på Finnmarkskysten måtte oppgies da det kom en fredning av hvalen på kysten som skulle tre i kraft 01/02-1904
1904 A/S Ørnen gjorde en bra sesong på Svalbard denne sommeren. Det var to hvalbåter, samt Fl/k ADMIRALEN og et landbasert kokeri idrift.
1905
Sommeren kom med hvalfangst på Svalbard, men det var kommet altfor mange fartøyer. 29/8 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i A/S Ørnen og det ble besluttet å prøve på sydligere farvann. Etter en oppgradering og overhaling på Kr. 2.344,36 ved Framnæs mek. Værksted dro 21/10-1905 ØRNEN fra Sandefjord med kurs for Antarktis i følge med Fl/k ADMIRALEN og hvalbåt HAUKEN.
1907 Ankommer Sandefjord 23/08-1907 for siste gang. Den var solgt til Johan Brydes selskap South African Whaling Co (det første norske selskap i Afrika) i Durban, og omdøpt NORVEGA
1908
Seilte 25/08-1908 med kurs for Durban sammen med hvalbåten JUPITER.
1911 Solgt til The Norwegian-Canadian Whaling Co muligens som LOPRA.
1915 Solgt tilbake til Syd-Afrika og da til J. J. Egeland, Durban under navnet ROITELET.

 

 

History in english:

1902 Built as whale catcher ØRNEN by A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for A/S Haabet (Chr. Christensen og Johan Bryde), Sandefjord. The first whale catcher ever built by A/S Framnæs mek. Værksted.
Launched at Framnæs mek. Verksted saturday 18/01-1902. The constructor was Mr. Søren L. Christensen, son of the yard owner, Chr. Christensen. It was meant to catch on the coast of Finnmark, Norway. The gunner was the legendary Mr. Søren Sørensen. During summertime, catching on the coast of Finnmark.
1903 Between 18/05-1903 and 10/06-1903 an attempt was made to do whaling at Bjørnøya and Svalbard, but all was blocked by ice. They finished off the season in august. Whaling on the coast of Finnmark had to stop as new regulation to protect the whale came in force the 01/02-1904.
1904 A/S Ørnen did well during summer season on Svalbard. Two catchers, floating factory ADMIRALEN and landbased processing in operation.
1905
The summer started with whaling at Svalbard, but too many wanted a piece of the cake. On 29/08-1905 a meeting was held in the company A/S Ørnen and a decision was taken to move to more southerly waters. After a upgrading and overhaul for a price of NOK
2.344,36 at the yard Framnæs mek. Værksted, the catcher ØRNEN left Sandefjord on 21/10-1905, heading for Antarctic in company with Fl/F ADMIRALEN and catcher HAUKEN.
1907
Arrived Sandefjord 23/08-1907 and taken out of service.
1908 Sold to the South African Whaling Co (the first Norwegian whaling company in South Africa. Johan Bryde as manager) in Durban, renamed NORVEGA. Sailed 25/08-1908 heading for Durban together with the catcher JUPITER.
1911
Sold to The Norwegian-Canadian Whaling Co possibly named LOPRA.
1915
Sold back to South-Africa, this time to Mr. J. J. Egeland, Durban and renamed ROITELET.

 

 

             

Kilde: Narve Sørensen, boken "Firma Thor Dahl 1887-1937" av Hans I.S..Bogen, og "DAMP-dampskipets æra i
Vestfold"
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 06/09-2011(RI)

 

00219020320002 DS/Hvb ØRNEN på vei til havn med dagens fangst. Bilde via Harald Fevang.