SFJ01219030120001 DS/Flk TELEGRAF in Bell Sound, Spitsbergen 1903

 

 

 

1903 DS/Flk TELEGRAF (SFJ012190301)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalkokeri, tre skrog
steam ship, whale processing factory, wooden hull

IMO no:

 

 

Flagg (flag):

NOR

Reg.havn:

Sandefjord

 

Byggeår (year built):

1900/09

Bygg nr.:

 

 

Bygger (yard):

Skipsbyggermester Erik K. Lindstøls Verft, Sønderled, Risør, Norge

 

Eier (owner):

A/S D/S Telegraf (Karsten Grøn), Sandefjord

 

Disponent (manager):

Aktieselskapet Ørnen (Chr. Christensen), Sandefjord

 

Klasse (Class).:

 

 

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.035 tdw, 733 brt, 440 nrt

 

Dimensjoner (size):

L: 173,5’ – B: 32,1’ – D: 15,5’

 

Lasthåndtering
(cargo handling.)

 

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

2 åpne koker og hakkekniv. Flensing langs siden og bruk av lastebommer for opphiving av spekket.

 

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

 

Kommunikasjon (comm.):

 

 

Kallesignal (Call sign.):

HMQW

 

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder. 460 IHK (79 NHK). Bygget ved Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo)

 

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

 

 

Historikk:

1900 Bygget som dampskip TELEGRAF ved Lindstøls Verft, Risør for A/S D/S Telegraf (P. A. Grøn), Sandefjord. Skipets skrog var av tre, og skipet ble levert i september samme år.
1903 Innleid av det nystartede A/S Ørnen (Chr. Christensen), Sandefjord som ville prøve et dampskip som flytende kokeri på Finnmark kysten og ved Svalbard. Leien var satt til 4.000 kroner pr. måned med et tillegg av 500 kroner om det ble bedre resultat enn 1500 fat hvalolje.
Ved Framnæs mek. Værksted ble skipet innredet som et primitivt kokeri. For Christensen var dette et eksperiment. Fangstbestyrer for ekspedisjonen var Alex Lange. Den 14 mai 1903 kom DS TELEGRAF fram til Hammerfest og fangsten kunne starte. Det var svært mye is i 1903, det skapte store problemer for fangsten. Man forsøkte fangst ved Bjørnøya, men det var ingen anvendelig havn der, som ga tilstrekkelig smult vann til utenbords flensing. Flensing og koking lykkedes bare delvis og til slutt måtte man sette kursen mot Ingø på Finnmark-kysten igjen. Med syv blåhval på slep. Underveis blir man overrasket av orkan, og med bare tre hval i behold når man Ingø 12/06-1903.
Bestyrer Alex. Lange skriver et fortvilet telegram til Chr. Christensen: “Jeg har alderig i mit liv havt det saa uhyggeligt og utriveligt samt saa fuldt op af modgang som her om bord i TELEGRAF”. Karakteristiskt nok kommer svaret fra rederen: “På’n igjen – Christensen”.
Den dårlige kokekapasiteten til DS TELEGRAF var en annen årsak til det relativt svake resultatet. Ekspedisjonen fanget 57 hval, hvorav 45 blåhval, noe som ga 1.960 fat. Av dette ble 1.718 fat kokt ut under kysten av Svalbard. Erfaringen var at DS TELEGRAF var for liten.
Dette resulterte i at DS ADMIRALEN ble innkjøpt og ombygget til kokeri og tok over som kokeri i 1904 og 1905 rundt Spitsbergen.
1915 I februar selges TELEGRAF til A/S D/S Telegraf (Christensen & Stenseth), Sandefjord.
1916 Solgt til Chr. Christensens D/S A/S (Chr. Christensen jr.), Sandefjord 07/03-1916. Solgt videre til D/S A/S Corona (H. M. Wrangell & Co. A/S), Haugesund 31/07-1916
1917 Grunnstøtte og sank 26/11-1917 under en reise med kull mellom Sunderland og Rouen, Frankrike. Det var et vrak man støtte på.

 

 


Fra sjøforklaringen:
D/S »
Telegraf« (H.M.Q.W.) av Haugesund blev forlatt den 26. november i synkefærdig tilstand som følge av at ha grundstøtt eller støtt paa. vrak 1 kvm. S.V.¼S. av Sunk fyrskib i Black Deep.
        Sjøforklaring i London den 29. november. Av forklaringen fremgaar,
at skibet avgik fra Sunderland den 22. november med en ladning kul bestemt til Rouen. Den 23. s. m. fik man lods ombord paa Yarmouth red, hvor skibet gik tilankers efter lodsens kommando. Den næste dag kl. 6.50 fm. fortsattes reisen. Vinden vestlig, stiv kuling med skyet luft. Kl. 0.30 gik tilankers, kl. 1.10 em. hev op og fortsatte ifølge signal fra vaktbaaten. Storm og høi sjø, tung sætting. Kl. 4.15 em. passertes Sunk fyrskib ca. 1 kvm. av. Der styrtes efter lodsens kommando S.V.¼V. Kl. 5.45 em. sloges farten ned til sagte, for at gjøre s.tb. anker klar til at falde. Straks dérefter støtte skibet haardt. Der blev slaat stop i maskinen og fuld fart agterover. Der blev loddet 5 favne vand. Maskinen blev stoppet, roret lagt haardt venstre og fuld fart agterover. Man merket nu at roret var beskadiget og at skibet negtet at styre. St.b. anker lot man gaa kl. 6 em., og ved lodding rundt skibet fandtes en dybde av 6 favne. Den 25. kl. 8 fm. faldt b.b. anker med 30 favne kjætting og stak ut ca. 90 favne paa st.b. anker. Vind og sjø i tiltagende, Kl. llH fm. kom engelsk D/S »J. B. Paddon« langs siden og tilbød assistance, hvilket efter skibsraad blev avslaat, idet vedkommende dampskib under omstændigheteme ikke vilde være istand til at yde betryggende hjælp. Kl. 2½ em. observertes en mastetop om styrbord. Man antar at skibet har støtt paa denne, som antagelig tilhørte et vrak. Den 26. s. m. kl. 1 fm. brak styrbord anker kjætting og man stak ut 75 favne paa b.b. anker. Kl. 2 fm. grundstøtte skibet flere ganger. Kl. 6 fm., besluttedes at forlate skibet, idet vandet, trods ihærdig pumpning, stadig steg, saa det stod over maskindørken og steg op i maskingangene, Mandskapet som gik i livbaatene blev optat av D/S »J. B. Paddon« og landsat i Southend kl. 11½ fm. s. d.
Henlagt.

 

 

 

 

History in English:

1900 Built as steam ship TELEGRAF by Lindstøls Verft, Risør for A/S D/S Telegraf (P. A. Grøn), Sandefjord. The ship was built with wooden hull, and delivered to her owners the same year.
1903 Hired by the newly established company A/S Ørnen (Chr. Christensen), Sandefjord wanting to test out whaling by means of steam ship as a floating cookery  on the coast of Finnmark and the coast of Svalbard. The rent was set to NOK 4.000 pr. month with a additional NOK 500 if the result exceeded 1500 bbls whale oil.
At the yard Framnæs mek. Værksted, Sandefjord she was prepared for whaling. This was Chr. Christensen first attempt of whaling on a floating factory. Manager for the expedition was Mr Alex. Lange. On 14/05-1903 came DS TELEGRAF to Hammerfest and the whale hunt could start. It was much ice in 1903, this created huges problem for the expedition. A new attempt was catching round the island of Bjørnøya, but as there is no safe harbour on the island, giving sufficient calm sea for outboard flensing. Flensing and cooking was no success and ended up with return to Ingø on the coast of Finnmark. With seven bluewhale on tow she went into stormy weather. With only three whales left she arrived Ingø on 12/06-1903.
The manager, Mr Alex. Lange wrote a fortvilet telegram to the owner, Mr Chr. Christensen: “I have never in my life experienced such a discomfort, unpleasant situation and hardship as on board TELEGRAF”. In a caracteristic reply Mr. Christensen answered with: “Go on! – Christensen”.
The lilited cocking capasity was also a reason for the relatively bad result. The total catch of the expedition was 57 whales whereof 45 blue whales, giving some 1.960 barrels. About 1.718 barrels of this was produced on the coast of Svalbard. The experience was that the steam ship TELEGRAF was far too small for the task.
As a result the steam ship GIBRALTAR was purchased, and re-constructed to a floatig whaling factory and named ADMIRALEN. She started her whaling round Spitsbergen in 1904 and 1905.
1915 In February the TELEGRAF was sold to A/S D/S Telegraf (Christensen & Stenseth), Sandefjord.
1916 Sold to Chr. Christensen’s D/S A/S (Chr. Christensen jr.), Sandefjord on 07/03-1916. Sold further to D/S A/S Corona (H. M. Wrangell & Co. A/S), Haugesund on 31/07-1916
1917 Grounded and sank on 26/11-1917 during a voyage between Sunderland and Rouen, France with a load of coal. She had accidentally hit a wreck.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Boken "DAMP-Dampskipets æra i Vestfold", Lloyds, Skipet nr 3-1995, Aktieselskapet
”Ørnen”, Hans S.I. Bogen, Sandefjord 1953, Norsk Sjøulykkeststistik 1917
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 30/11-2018 (RI/PS)