SFJ00219040320001 DS/Hvb HAUKEN. Bilde fra boken "DAMP-Damskipets æra i Vestfold"

 

1904 DS/Hvb HAUKEN (SFJ002190403)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalbåt / steam ship, whale catcher

IMO no:

 

Flagg (flag):

NOR

Reg.havn:

Sandefjord

Byggeår (year built):

1904

Bygg nr.:

49

Bygger (yard):

A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord

Eier (owner):

A/S Ørnen (Chr. Christensen), Sandefjord

Disponent (manager):

Chr. Christensen, Sandefjord

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

114 brt., 40 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 97'-0" - Lbp: 88' - 9" - B: 18'-1" - D: 11'-10,5"

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-sylindret, syl.diam.: 11"-18"-29", slag/stroke: 18", 350 IHK (36 NHK). Bygget av Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo)

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjel (ildrør/fire tube boiler), kjele trykk på 180 PSI

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

1904 Bygget som hvalbåt HAUKEN ved A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for A/S Ørnen (Chr. Christensen), Sandefjord. Satt i fangst for kokeriet ADMIRALEN sammen med hvalbåten ØRNEN ved Bjørnøya og Svalbard.
1905 Etter endt sesong ble det bestemt å søke andre felt. Etter en oppgradering og overhaling ved Framnæs mek. Værksted for en kostnad av Kr.1.176,60, var hun med på å skrive hvalfangsthistorie da hun avgikk Sandefjord 21/10-1905 sammen med hvalbåten ØRNEN og kokeriet ADMIRALEN på verdens første pelagisk/antarktiske hvalfangstekspedisjon
1906 Etter sesongen 1905/06 ble HAUKEN og ØRNEN lagt i opplag i Port Stanley med to medlemmer av besetningen hver, for vasking, vedlikehold og klargjøring til kommende sesong. ADMIRALEN avgikk Port Stanley, Falklandsøyene med kurs for Sandefjord 19/04-1906.
1907 Skrev mer historie da den 23/02 1907 skjøt norsk hvalfangsts første retthval på den sydlige halvkule.
1910 Om høsten overtar C. A. Hansen, Breili som skytter.

1911 Solgt til The Norwegian Canadian Whaling Co., Kristiania for kr 70.000. Satt i fangst i St. Lawrence-gulfen.
1916 Solgt til Frankrike i forbindelse med utbruddet av WWI, ombygd og benyttet som patruljebåt. Omdøpt ROITELET
1920
Solgt 22/05 til M. Soubitz, Paris. Navn uendret, men ukjent formål.
1926
Solgt til A/S Suderø (Johan Rasmussen & Co), Sandefjord. Selskapet hadde sin base på Trangisvaag, Færøyene. Omdøpt til LOPRA.
LOPRA er navnet på en bygd på den sydligste av øyene på Færøyene, Suderø.
1929 Rundt 1929, A/S Framnæs mek. Værksted er registrert som eiere, fremdeles under navnet LOPRA.
1931 Solgt til Hvalfangerselskapet Ishavet A/S (Leif Bryde), Sandefjord.
1934 Solgt til Compania Chilena Norugua de Pesca (A. Andresen, Sandefjord), Magallanes, Chile. Het LOPRA en kort tid før den ble omdøpt til NORUEGA.
1936
Solgt til Cia. Industrial SA, Valparaiso, Chile og omdøpt INDUS 2, registrert i Valparaiso. Fanget på Chile kysten i 9 år.
1945 Solgt til Cia. Chilena de Pesca y/Comercio, (Hermanos), San Vicente, Chile og omdøpt JUAN PRIMERO. Satt i fangst fra landstasjonen Mocha Island, (eller Islas Mocha).
1960 Ingen sikker tidsangivelse, men hugget engang på ’60-årene.

 

 

History in English:

1904 Built as whale catcher HAUKEN by A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for A/S Ørnen (Chr. Christensen), Sandefjord. Set to serve the factory ADMIRALEN together with the catcher ØRNEN round Bjørnøya and Svalbard.
1905 After end of season it was decided to seek other whaling fields. After upgrading and overhaul at the yard Framnæs mek. Værksted for a cost of NOK 1.176,60, she became a part of the whaling history as she departed Sandefjord on 21/10-1905 in the first attempt of pelagic whaling in Antarctic ever, in company with the catcher ØRNEN and the floating factory ADMIRALEN.
1906 At the end of season 1905/06 was HAUKEN and ØRNEN laid up in Port Stanley, Falkland Isl., each with two of her crew members left onboard for cleaning, maintenance and preparation for the coming season. ADMIRALEN departed Port Stanley heading for Sandefjord on 19/04-1906.
1907 Wrote more history on the 23/02 1907 as she catch the first right whale ever in the Norwegian whaling history in the Southern Seas.
1910 The autumn of 1910, Mr. C. A. Hansen, Breili, Sandefjord was employd as shooter.

1911 Sold to The Norwegian Canadian Whaling Co., Christiania for NOK 70.000. Started catching in the Gulf of St. Lawrence.
1916 Sold to France in connection with the outbreak of WWI. Converted and used as patrol boat. Renamed ROITELET
1920
Sold 22/05 to M. Soubitz, Paris. Name unchanged, and unknown service.
1926
Sold to A/S Suderø (Johan Rasmussen & Co), Sandefjord. The company had a base at Trangisvaag, Faroe Islands. Renamed LOPRA.
LOPRA is the name of a community on the island Suderø, in the Faroe Islands.
1929 Around 1929, A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord registered as owners, still carrying the name LOPRA.
1931 Sold to Hvalfangerselskapet Ishavet A/S (Leif Bryde), Sandefjord.
1934 Sold to Compania Chilena Norugua de Pesca (A. Andresen, Sandefjord), Magallanes, Chile. By the name of LOPRA a short time before renaming to NORUEGA.
1936
Sold to Cia. Industrial SA, Valparaiso, Chile and renamed INDUS 2, registered in Valparaiso. Catching on the coast of Chile for the next 9 year.
1945 Sold to Cia. Chilena de Pesca y/Comercio, (Hermanos), San Vicente, Chile and renamed JUAN PRIMERO. Catching from shore based station on Mocha Island (or Islas Mocha).
1960 Not sure about the time, but broken up some time in ’60-ties.

 

 

             

Kilde: FMV byggeliste, Lloyds reg.1934-35. Boken "DAMP-Damskipets æra i Vestfold",
Samlet og bearbeidet av Ulf W. Gustavsen og Ragnar Iversen,
Sist oppdatert: 06/09-2011 (RI)