SFJ00219060220001 Seil/DS NOR.

 

1906 Seil/DS NOR (SFJ002190602)

 

 

 

 

 

 

Type

Seil, flytende kokeri, fullrigger
sail ship, steam assisted,
floating factory

Off.no (IMO):

1071674

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1874/09

Bnr (Sno):

89

Bygger (yard):

Charles Connell & Company, Glasgow, Scotland.

Eier (owner):

A/S Nor, Sandefjord.

Disponent (manager):

Chr. Christensen, Sandefjord.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.725 brt, 1.572 nrt

Dimensjoner (size):

L: 262,3'-B: 38,3'-D: 23,2'.

Lasthandteringssyst.
(cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon
(comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

KCTB

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil (full rigger)
1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating).

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

1874 Bygget som seilskip CHARLOTTE CROOM av Charles
Connell & Company, Glasgow, Scotland for W. A. Brown &
Co., Glasgow.
1886 Solgt til W. MacKinnon (A. Mavkay & Co.), Glasgow.
1890 Solgt til Astracana Sailing Ship Co. Ltd (E. Roberts,
later E. F & W. Roberts), Liverpool, England. Omdøpt til
ASTRAKANA. Satt inn i rute til og fra Australia med ull og
emigranter.
1906 Innkjøpt i Liverpool av Chr. Christensen og Ole Wegger
for GBP 2.700. Kom til Sandefjord 17/07-1906 for ombygging
til hvalkokeri ved Framnæs mek. Værksted, og omdøpes NOR.
Prøvetur ble foretatt 16/10-1906 før den, sammen med
hvalbåt SVIP, litt sent kom seg avgårde til feltet det året.
Bare en uke tidligere, 10/10-1906, ble selskapet A/S Nor
(Chr. Christensen) etablert med en kapital på kr 102.000.
Fl/k NOR var et stålskip og en skarpseiler. Fra Syd Shetland
til Sandefjord brukte den 50-52 dager på turen. Resultatet av
fangsten ble mager, kun 81 hval med et utkok på 1.800 fat.
Det ble kun dekning av utgiftene den gang.
1907 For sesongen 1907/08 dro NOR sydover mot isen
24/09-1907.
1908 Kapitalen i A/S Nor økes 21/02-1908 til 400.000, da
man hadde bestemt å kjøpe A/S Ørnens hjelpekokeri
VESTERLIDE for kr 30.000, og hvalbåten RAVN som var
under bygging ved Framnæs mek. Værksted for kr. 85.000.
1909 Solgt til A/S Nor (H. Jacobsen), Fredrikstad. I august
var NOR den første skute som ble dokket inn i den nye
dokken til Akers mek. Værksted.
Videresolgt til det nystartede A/S Condor (Lars Klaveness og
Lars Christensen (Lars Christensen).
Sendt til Grytvika som skrottkokeri for sesongen 1909/10.
1910 Resultatet etter endt sesong 1909/10 var 3.800 fat
hvalolje.
Sesongen 1910/11 ble NOR igjen benyttet som skrottkokeri
ved landstasjonen i Grytvika.
1911 Resultatet av skrottkokeriet ble 6.500 fat for sesongen
1910/11. NOR var en skarpseiler. Med en last på 6.500 fat
hvalolje, tok den 50 døgn på turen fra Syd-Georgia til
Sandefjord. Harald Horntvedt var skipsfører.
1912 Etter atter en sesong i Grytvika hadde NOR et utkok på
6.300 fat for sesongen 1911/12.
1913 Solgt til A/S Grib (Einar Noer, disponent), Sandefjord.
Brukt som skrott koker ved Syd Shetlands øyene i sesongen
1913/14.
1916 Seilte 06/11 fra Bordeaux, Frankrike for New York, NY,
USA i ballast og forsvant under reisen med hele besetningen
på 22 mann ombord.

 

 

History in English:

1874 Built as sail ship CHARLOTTE CROOM by Charles
Connell & Company, Glasgow, Scotland for W & A Brown &
Co., Glasgow.
1886 Sold to W MacKinnon (A. Mackay & Co.), Glasgow.
1890 Sold to Astracana Sailing Ship Co. Ltd (E. Roberts, later
E. F. Roberts), Liverpool, England. Renamed ASTRAKANA.
Deployed in wool and immigration trade to and from
Australia.
1906 Purchased by Chr. Christensen and Ole Wegger in
Liverpool for GBP 2.700. Arrived Sandefjord on 17/07-1906
for conversion to a floating whaling factory at Framnæs mek.
Værksted, Sandefjord. Renamed NOR. Sea trial on 16/10-
1906 before sailing for the southern seas together with
catcher SVIP, little too late for the season. A week before, on
10/10-1906, the company A/S Nor (Chr. Christensen) was
established.
Fl/k NOR was a sail ship built of steel and making good
speed. From the South Shetland Islands to Sandefjord she
used abt 50-52 days.
The result of the season was poor. Only
81 whales was produced giving a 1.800 barrels of oil. It was
just enough to cover the expenses.
1908 A decision was made of purchasing the auxiliary factory
vessel VESTERLIDE of the A/S Ørnen for NOK 30.000,
including the catcher RAVN under construction at Framnæs
mek. Værksted for a price of NOK 85.000.
An injection of capital was needed and the capital of A/S Nor
was increased to NOK 400.000 on 21/02-1908.
1909 Sold to A/S Nor (H. Jacobsen), Fredrikstad. In August,
NOR was the first ship to enter the yard Akers mek.
Værksted’s new dry dock.
Sold to the new company A/S Condor (Lars Klaveness og Lars
Christensen, Lars Christensen as manager). Sent to Grytvika,
South-Georgia as carcass cookery for the season 1909/10.
1910 The result of season 1909/10 was 3.800 bbl.
The season of 1910/11 NOR was again used as a carcass
cookery at Grytvika.
1911 The result of the carcass cookery was 6.500 bbl of
whale oil for the season of 1910/11. NOR was a fast sailing
vessel. With her cargo of 6.500 bbl, she did the trip from
South-Georgia to Sandefjord on 50 days. Harald Horntvedt
was the master.
1912 After another season of carcass cookery, NOR had a
result of 6.300 bbl for the season of 1911/12 at the Grytvika.
1913 Sold to Einar Noer, Sandefjord. Used as a carcass
cookery at South Shetland Islands the season 1913/14.
1916 Sailed 06/11 from Bordeaux, France bound for New
York, NY, USA in ballast. She disappeared on that trip with
the whole crew of 22 men.

 

 

             

Kilde: Narve Sørensen, boken "Firma Thor Dahl 1887-1937" av Hans I. S. Bogen, boken "PESCA" av Ian
B. Hart, boken ”Aktieselskabet ”ØRNEN” 1903-1953”, «Hvalfangsthistorie» av Risting.

Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 10/06-2012 (RI)

 

SFJ00219060220004 Sail/DS NOR på fangstfeltet