SFJ00219070120001 SKJOLD. Bilde fra gammelt postkort ved Harald Fevang.

 

1907 DS SKJOLD (SFJ002190701)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher

Off.no (IMO):

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1882

Bnr (Sno):

47a

Bygger (yard):

Nylands Værksted, Kristiania (Oslo)

Eier (owner):

A/S Pacific, Sandefjord

Disponent (manager):

Lars Christensen, Sandefjord

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

87 brt

Dimensjoner (size):

 

Lasthandteringssyst.
(cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon
(comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type
compound expansion, 2-sylindret. Bygget ved Nylands
Værksted, Kristiania (Oslo)

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x hoveddampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), kullfyrt

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1883 Bygget som SKJOLD ved Nylands Værksted, Kristiania
(Oslo) for Sandefjords Nye Interessentskap for Hvalfangst
(Albert Grøn), Sandefjord.
1907 Fanget for hvalkokeriet HEKLA, men da man mistet
hvalbåten VÆRGE, ble selskapet oppløst og kokeriet solgt.
SKJOLD ble solgt for NOK 23.000 til A/S Pacific (Lars
Christensen), Sandefjord. Omdøpt til SKJOLD.
1909 Fanget sesongene 1909/10 og 1910/11 for A/S Nor og
kokeriet BOMBAY.
Senere solgt til Valparaiso, Chile.

 

 

History in English:

1883 Built as whale catcher SKJOLD by Nylands Værksted,
Kristiania (Oslo) for Sandefjords Nye Interessentskap for
Hvalfangst (Albert Grøn), Sandefjord.
1907 Catched for whaling factory HEKLA, but when the
company lost the catcher VÆRGE, the company was
terminated and the factory vessel sold. SKJOLD was sold for
NOK 23.000 to A/S Pacific (Lars Christensen), Sandefjord.
Renamed SKJOLD.
1909 Catched the seasons 1909/10 and 1910/11 for A/S Nor
and the factory vessel BOMBAY.
Later sold to Valparaiso, Chile.

 

 

             

Kilde: Boken «DAMP-Dampskip i Vestfold»,
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 10/06-2012 (RI)