Mangler bilde.

 

1907 MS FRAM (SFJ002190702)

 

 

 

 

 

 

Type

Motorskip, treskrog
motor ship, wooden hull

Off.no (IMO):

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1907

Bnr (Sno):

 

Bygger (yard):

Bygget i Sandefjord

Eier (owner):

Thor Dahl, Sandefjord

Disponent (manager):

Thor Dahl, Sandefjord

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

26 brt, 13 nrt

Dimensjoner (size):

L: 46,1'-B: 17,5'-D: 7,2'.

Lasthåndtering
(cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

MDTJ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 Lysekil råoljemotor. 15 BHK. Bygget i Lysekil, Sverige

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1907 Bygget som motorskipet FRAM i Sandefjord for Thor Dahl, Sandefjord
1908 Solgt til Elias Johannesen Ek, Slagen ved Tønsberg
1917 Eid av ukjent eier i Porsgrund. Funnet grunnstøtt 18/04 ved Kvassheim på Jæren. Var på reise fra Porsgrund til Bergen med trelast. Ingen spor funnet av besetningen på 2 mann. Dratt av grunnen og berget av bergingsbåten ACHILLES 19/04-1917. Slept til Stavanger og kondemnert.
Ifølge forlisrapporten solgt til Sølyst Slip, reparert og solgt til Ingolf Idsøe, Stavanger for bruk som fiskefartøy.
1918 Igjen satt i fart som FRAM og var tilbake hos Elias Johannesen Ek, Slagen ved Tønsberg
1923 Solgt til A/S Hovland & Vonen, Dale i Sunnfjord/Tønsberg
1924 Ikke lenger registrert i flaggboken.

 


Fra sjøforklaringen 1919:
M/S »Fram« (M.D.T.J.) av Porsgrund strandet ved Kvasheim paa Jæderen 18. april 1917, hvorved, besætningen bestaaende av 2 mand omkom. Av de foreliggende oplysninger fremgaar at fartøiet blev i dagene 18—19 april indbjerget til Stavanger av bjergningsdamper »Achilles« hvor det i henhold til sjøretsbesigtelse i Stavanger den 1. mai s. a. blev kondemnert.
        I henhold til indhentede oplysninger i Stavanger blev vraget solgt til Sølyst slip, hvor det blev reparert, og senere solgt til Ingolf Idsøe pr. Stavanger, som vistnok bruker fartøiet som fiskefartøi.
Aarsaken til ulykken maa efter det oplyste antagelig tilskrives storm i forbindelse med at besætningen (fører og motormand) under forsøk paa at sætte seil er slaat overbord av bommen og druknet.
Henlagt.

 

 

History in English:

1907 Built as motor ship FRAM in Sandefjord for Thor Dahl, Sandefjord
1908 Sold to Elias Johannesen Ek,
Slagen by Tønsberg
1917 Owned by an unknown owner in Porsgrund. Found grounded on 18/04 at Kvassheim on Jæren, south-west on the Norwegian coast. She was on route from Porsgrund, Norway to Bergen with a load of wood. No trace of the two men expected onboard. Dragged off the ground and salvaged by ACHILLES on 19/04-1917. Taken under tow to Stavanger and condamned.
According the report, sold to Sølyst Slip as is and repaired. Solgt til Ingolf Idsøe, Stavanger for the purpose of fishing.
1918 Again back as trader FRAM, and again with Elias Johannesen Ek, Slagen by Tønsberg as owner.
1923 Sold to A/S Hovland & Vonen, Dale in Sunnfjord/Tønsberg
1924 No longer registered in the flag book.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: skipet.no, Norsk sjøulykkestatistik 1918
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 09/03-2018 (RI)