SFJ00219070320001 DS/Hvb GRIB i fangst ved Deception Bay rundt 1910. Bilde fra bladet Thor-Glimt

 

1907 DS/Hvb GRIB (SFJ002190703)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt/steam ship, whale catcher

Off.no (IMO):

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1907/09

Bnr (Sno):

67

Bygger (yard):

A/S Framnæs mek. Verksted, Sandefjord

Eier (owner):

Aktieselskabet «Ørnen» (Chr. Christensen), Sandefjord

Disponent (manager):

Chr. Christensen, Sandefjord

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

140 brt

Dimensjoner (size):

Loa: 99' 0" - Lbp: 93' 8" - B: 19' 0" - D: 12' 4"

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple expansion, 3-sylindret, 52 IHK. Bygget ved Georg T. Grey

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjel (ildrør("Skotte kjel")/fire tube boiler, kullfyrt.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

1907 Bygget som hvalbåt GRIB ved A/S Framnæs mek. Verksted for A/S Ørnen (Chr. Christensen), prøvetur og overlevert 29/9-1907. Fanget for Fl.k ØRN og Fl.k BOMBAY
1909 Sesongen 1909/10 fangstbåt for Fl.k ØRN.
1911 Solgt til The Norwegian Canadian Whaling Co sammen med HAUKEN. Nye og kraftigere hvalbåter ble bestilt. De fikk navnene HAUKEN II og GRIB II.
         Hvalbåt GRIB var en av de fangstbåter som Aktieselskabet «Ørnen» hadde i fangst ved Syd-Shetland. Skytter på GRIB var Samuel A. Samuelsen, Nøtterøy. De hvalbåtene man hadde brukt på nordhavene viste seg i minste laget på feltene i syd Atlanteren, dessuten var kokerienes kapasitet økt, det gjaldt å mate dem, men først og fremst var konkurransen om råstoffet begynt å bli mer merkbar. En utskifting av hvalbåtmateriellet var derfor sterkt nødvendig etter datidens forhold.
         Fangsten ved Syd-Shetland øyene foregikk fra mange av de lune havnene som fantes der, Deception Bay var en av dem og hvor det kunne ligge opp til ni flytende kokerier på en gang, som f. eks. i 1909. Neste utviklingstrinn i den moderne hvalfangst var den pelagiske fangst - isfangsten - som tok til fra sesongen 1927/28.
(Vi antar at bildet stammer fra sesongen 1909/10 eller 1910/11)
1914 Forliste (muligens 1915) i kanadisk farvann.

 

 

History in English:

1907 Built as whale catcher GRIB by A/S Framnæs mek. Verksted for A/S Ørnen, Trail and delivery on 29/09-1907. Catching for Fl/F ØRN and Fl/F BOMBAY
1911 Sold to The Norwegian Canadian Whaling Co together with catcher HAUKEN. New and more powerfull cathers was contracted as replacement. They got the name of HAUKEN II and GRIB II.
         The cather GRIB was one of the catchers the Aktieselskabet «Ørnen» used during whaling at South Shetland Islands.
Gunner on GRIB was Mr.Samuel A. Samuelsen, Nøtterøy. The catchers used in the arctic seas was too small for the fields in the southern part of the Antlantic Ocean. In addition the process capasity of the factories was increased, resulteted in lack of supply to the process, but firstly the competition of getting whale to the process started to be acute. A renewal of the catcher fleet therefore was important to reach the demand of the time being.
         The whaling at South Shetland Islands was carried out from one of the many well protected harbours. Deception Bay was one of them, where a total of nine floating factories could be seen at the same time, as in 1909. Next step in the modern whaling history was the Pelagic whaling which started from the season of 1927/28.
(We belive the picture comes from the season of 1909/10 or 1910/11.)
1914 Lost (possibly 1915) in canadian waters.

 

 

             

Kilde: Narve Sørensen, "Thor-Glimt", boken "Aktieselskabet "ØRNEN" 1903-1953"
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 10/06-2012 (RI)

 

SFJ00219070320002 DS/Hvb GRIB: Dette er hvalbåt GRIB og dens mannskap efter at en god blåhval er lagt an langs siden. Hvalbåt GRIB var en av de fangstbåter som Aktieselskabet «Ørnen» hadde i fangst ved Syd-Shetland. Skytter på GRIB var Samuel A. Samuelsen, Nøtterøy (Foto fra Thor-Glimt)