SFJ00219080420001 SNORRE som HERCULES II. Foto via Stein Erik Dagsland

 

1908 DS/Hvb SNORRE (SFJ002190804)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1908/10

Bnr (Sno):

279

Bygger (yard):

Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo)

Eier (owner):

Bryde & Dahls Hvalfangerselskap, Sandefjord

Disponent (manager):

Thor Dahl, Sandefjord

Klasse (Class):

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

128 brt, 45 nrt

Dimensjoner (size):

L: 95,7'-B: 18,6'–D: 11,0'.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

MFJT

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type trippel
(tre trinns) ekspansjon, 3-sylindret, syl.diam.: 11"-18"-29",
slag/stroke: 20". 57 NHK. Bygget ved Akers mek. Verksted,
Kristiania (Oslo)

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x hoveddampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler) dim.: 9,8' x
9,5', kullfyrt m/2 fyrganger. Heteflate (HF): 1.044 ft². 108 psi
arbeidstrykk.
Bygget ved Akers mek. Verksted, Kristiania
(Oslo)

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1908 Bygget som hvalbåt SNORRE ved Akers mek. Verksted,
Kristiania (Oslo) for Bryde & Dahls Hvalfangerselskap,
Sandefjord. Sjøsatt 07/09.
Ble ikke levert rederen Bryde & Dahls Hvalfangerselskap før
året etter, da man ikke hadde penger til å løse den ut.
1909 Satt i fangst med den nyinnkjøpte ADMIRALEN som var
overtatt fra A/S Ørnen og den innleide seilskuten AVIEMORE
(Alfa & Beta) som kokerier. Fanget ut fra Godthul, Syd-
Georgia.
1920 Solgt til Einar Abrahamsen, Sandefjord.
1923 Registrert i det norske fiskeriregister med Einar
Abrahamsen, Hunstok pr. Sandefjord som eier under
kjennetegn V-9-SH (V= Vestfold/SH= Sandeherred).
Solgt til Larviks Hvalfangerselskab A/S (Chr. Nielsen & Co.
A/S), Larvik.
1924 Omdøpt til HERCULES 2. H. M. Wrangell & Co. A/S,
Haugesund/Larvik ble managers i mai. Overført til Soc.
Espanola Corona S.A., Madrid, Spania (H. M. Wrangell & Co.
A/S, Haugesund) Vigo, Spania. Omdøpt til CORONA II.
1928
Overført til A/S Larvik Hvalfangerselskab (H. M. Wrangell
& Co. A/S), Haugesund. Omdøpt til HERKULES II.
Innført i
fiskeriregisteret som R 9 H.
1936
Overtatt av H. M. Wrangell & Co.
A/S, Haugesund.
1939 Solgt til Jens Andvig, Oslo.
1940 Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. Omdøpt til
HERCULES.
1945 Overtatt i mai av Direktoratet for fiendtlig eiendom,
Oslo. Omdøpt til HERKULES II.
1949 Lå for salg i Horten 15/09, eid av Skipsfartsdirektoratets
Avviklingskontor.
1950 Solgt til Jacob Lundegaard, Kristiansand. Ombygget til
lastefartøy. Fremdriftsmaskineri erstattet med dieselmotor.
En 1-sylindret 2-takt/enkeltv. råoljemotor installert. 80 BHK.
Bygget i 1939 av A/B Jönköpings Motorfabrik, Jönköping,
Sverige. Ny tonnasje: 135 brt, 56 nrt.
1951 Satt i fart i juni som ROSNES for Jakob Lundegaard,
Kristiansand.
1953 Grunnstøtte 20/06 på Lågøyfallet mens hun var på reise
fra Brevik til Åndalsnes med sement. Gled av og sank på dypt
vann.

 

 

History in English:

1908 Built as whale catcher SNORRE by Akers mek. Verksted
for Bryde & Dahls Hvalfangerselskap, Sandefjord.
Launched
07/09.
The yard did not deliver the catcher to the owner this year, as
they were not able to raise money.
1909 Started catching with the newly purchased floating
factory ADMIRALEN from A/S Ørnen, and the hired auxiliary
factory
AVIEMORE (Alfa & Beta) as cookery. Catching out from
Godthul, South-Georgia.
1923 Registered in the Norwegian fishing register with Einar
Abrahamsen, Hunstok pr. Sandefjord as owner. Fishing register
ID as V-9-SH (V= Vestfold/SH= Sandeherred)

1924 Sold to Larviks Hvalfangerselskab A/S (Chr. Nielsen &
Co. A/S), Larvik. Renamed HERCULES II. H. M. Wrangell &
Co. A/S, Haugesund took over as managers from May.
Transferred to Soc. Espanola Corona S.A., Madrid, Spain (H. M.
Wrangell & Co. A/S, Haugesund), Vigo, Spain. Renamed
CORONA II.
1928
Transferred to A/S Larvik Hvalfangerselskab (H. M.
Wrangell & Co. A/S), Haugesund. Renamed HERKULES II.
Recorded in the Norwegian register of fishing in Haugesund
with the ID-number R 9 H.
1936
Taken over by H. M. Wrangell & Co. A/S, Haugesund.
1939 Sold to Jens Andvig, Oslo.
1940 Requisitioned by Die Deutsche Kriegsmarine. Renamed
HERCULES.
1945 Taken over in May by the Norwegian Directorate of
Enemy Property, Oslo. Renamed HERKULES II.
1949 Laid 15/09 for sale in port of Horten, owned by
Norwegian Directorate of unrolling (Skipsfartsdirektoratets
Avviklingskontor).
1950 Sold to Jacob Lundegaard, Kristiansand. Converted to a
coastal cargo ship. Propulsion machinery replaced by an oil
engine. A single cylinder 2-stroke / single acting. 80 BHP. Made
in 1939 by AB Jönköpings Motorfabrik, Jönköping, Sweden.
New tonnage: 135 grt, 56 nrt.
1951 Started trading in June as ROSNES with Jakob
Lundegaard, Kristiansand as owner.
1953 Grounded on 20/06 at Lågøyfallet whilst on a voyage
from from Brevik to Åndalsnes of Norway with cement. Slipped
off and sank in deep water.

 

 

           

Kilde: Narve Sørensen, boken DAMP-dampskipets æra i Vestfold. DnV reg.1935, boken “Firma Thor
Dahl 1887-1937”, skipet.no
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 25/06-2013 (RI/PS)