SFJ00219111020001 DS/HVB-FLK TULLA søsterskip av LLOYDSEN. Bilde fra Ragnar Iversen.

 

1911 DS/Hvb & Flk LLOYDSEN (SFJ002191111)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, kombinert hvalbåt og kokeri, fangstskute
steam ship, combined whale catcher and factory vessel.

Off.no (IMO):

1129923

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1911/02

Bnr (Sno):

303

Bygger (yard):

Akers mek. Verksted, Kristiania.

Eier (owner):

A/S Kosmos, Sandefjord.

Disponent (manager):

Chr. Christensen, Sandefjord.

Klasse (Class):

 DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

545 brt, 247 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 162,3'–B: 28,1'–D: 14,6’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-sylindret, syl. diam.: 15,5” – 25,0” – 42,00”, slag/stroke: 30,0”. 130 NHK. Bygget av
Akers mek. Verksted, Kristiania
.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

 2 x dampkjeler (boilers), hver med dim.: 10,3’ x 10,0’ og 2 fyrganger. Arbeidstrykk 200 psi. Bygget av Akers mek. Verksted, Kristiania.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1911 Bygget som kombinert hvalbåt/kokeri LLOYDSEN ved Akers mek. Verksted, Kristiania for A/S Kosmos (Chr. Christensen), Sandefjord. Sjøsatt 28/02.
Hun hadde to søsterskip, TULLA og KIT.
Utstyrt som kombinert hvalbåt/kokeri og selfanger og sendt for fangst i Nordishavet med J. Hansen som kaptein. Første tur, (mars-mai), på selfangst til områdene rundt Bjørnøya hvor utbyttet ble 1392 dyr. Neste tur dette år med avgang Sandefjord på St. Hansaften, gikk til Disko-øya, Vest Grønland for hvalfangst. Fanget hele 17 blåhval og syv knøl, med 1.595 fat hvalolje utkokt. Fangsten kunne vært enda bedre, men ekspedisjonen gikk tom for kull og ankom Sandefjord 5 uker etter avgang.
1912 Sendt til Newfoundland, Canada for hvalfangst. Usikre fangstopplysninger. Journalen viser imidlertid at seks anskutte blåhval gikk tapt: ”fordi linen røk, eller holdet i hvalen glapp. Stakkars dyr!”, (Tønnessen 1967).
I de to neste sesongene anvendte man båten utelukkende til selfangst og fanget hhv. 6540 og 4650 dyr.
1914 Solgt i november til Rh. W. Larka, Stockholm, Sverige.
1915 Solgt til tyske myndigheter.

1923 Slettet fra registeret.

        Det bør bemerkes at med de tre søsterskipene opererte pioneren Chr. Christensen på global basis: TULLA i Antarktis, KIT i Alaska og vestlige Nordishav, og LLOYDSEN ved Grønland og på Newfoundland.

 

 

History in English:

1911 Built as combined catcher and factory vessel LLOYDSEN by Akers mek. Verksted, Kristiania for A/S Kosmos (Chr. Christensen), Sandefjord. Launched 28/02. Used for sealing and whaling in the Northern Seas. In the Arctic Ocean and Newfoundland.
She had two sistership, TULLA and KIT.
Equipped as a combined whale catcher and factory, and sealer. Sent to the Norwegian Sea with
J. Hansen as captain. First trip (March to May), as sealer to waters around Bjørnøya. The result was 1.392 animals. Next trip this year with departure Sandefjord on the 23/06 went to Disko-Island, West of Greenland for whaling. The catch was 17 blue whale and 7 humpback whale, resulting in a production of 1.595 bbl whale oil. The result could have been better, but they run out of coal. Arrived Sandefjord 5 weeks after departure.
1912 Sent to Newfoundland for whaling. Unsure of results. The report unfortunately shows that 6 blue whales lost by "the line broke, or the hold in the whale slipped off. Poor animal!" (ref. Tønnessen 1967)
Next two seasons LLOYDSEN was used as a pure sealer resulting in 6.540 og 4.650 animals.
1914 Sold in November to Rh. W. Larka, Stockholm, Sweden. Unsure about the further service.
1915 Sold to German Government.
1923 Deleted from registers.

        It is to be mentioned that with the three sisters the pioneer
Chr. Christensen operated on a Global basis: TULLA in the Antarctic, KIT at Alaska and West Artic Ocean. LLOYDSEN at Greenland and Newfoundland.

 

 

             

Kilde: Starke, boken "DAMP-Dampskipets æra i Vestfold", Den Moderne Hvalfangsts Historie, bind
2, Tønnessen 1967
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen og Ulf W. Gustavsen
Sist oppdatert: 06/09-2014 (UWG/RI/PS)

SFJ00219111120002 DS/HVB TULLA, søsterskip av LLOYDSEN på havnen i Sandefjord. Bilde fra boken "DAMP-Dampskipets æra i Vestfold"