SFJ00219111220001 VIK under slep. Bilde via Ulf W. Gustavsen.

 

1911 Seil/Flk VIK (SFJ002191112)

 

Interessant historie

 

 

 

 

Type

Seilskip, fullrigger, jernskrog
sail ship, full rigged, iron hulled.

Off.no (IMO):

1087031

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1882/09

Bnr (Sno):

197

Bygger (yard):

Oswald Mordaunt & Co., Woolston, Southampton, England.

Eier (owner):

A/S Vik, Sandefjord.

Disponent (manager):

Lars Christensen, Sandefjord.

Klasse (Class):

DnV 1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

3.300 tdw, 1.943 brt, 1.770 netto

Dimensjoner (size):

L: 269,0'–B: 40,3'–D: 27,1'.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

KFHN

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som fullrigger.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

Hjelpekjeler for kokerivirksomhet.

 

 

Bemanning (crew):

Total bemanning: 58 personer.
Skipsførere under norsk eie:
1911-13 Lauritz Kristian Anderssen
1913-16 A. M. Belgau
1916-17 O. Johnsen
1917-18 Karl Jacobsen
1918-12 H. A. Hansen
1921-23 C. Mortensen

 

 

Historikk:

1882 Bygd som fullrigger LEICESTER CASTLE ved Oswald Mordaunt & Co., Woolston, Southampton, England for Leicester Castle Ship Co. Ltd (J. Coupland, London, England), Liverpool, England.
1898 Solgt til Bark John O’Gaunt Co. Ltd (R. W. Smith & Co. Ltd), Liverpool.
1899 Solgt til John Joyce, Liverpool.
1907 Solgt til Galgate Co. Ltd (John Joyce & Co.), Liverpool.
1911 Solgt for GBP 4.000 til A/S Vik (Lars Christensen), Sandefjord. Ombygget til skrottkokeri. Omdøpt til VIK. Gikk til Syd-Georgia i slutten av november som skrottkokeri for Bryde & Dahls kokeri THOR I i Godthul Harbour. Hun var det siste kokeriet som forlot Sandefjord det året og måtte ta til takke med det mannskap som var tilgjengelig. Det ble en lett blanding av samfunnets småkriminelle og mer normale folk. Totalt 58 personer.
1912 Ved ankomst var det ikke bruk for VIK i Godthul Harbour. Bestyrer på THOR I, Ingvald Bryde hadde da uttalt etter ankomst at: «Du kan gå inn på stranda og pelle stein og bein!» ble fangstbestyrer Lauritz Kristian Anderssen på VIK så forbannet at han seilte videre til Soao Joao, Bahia, Brasil, uten å si takk for seg! Dit kom også selskapets to hvalbåter FOGO og MINERVA.
For å få konsesjon for fangst på kysten av Brasil måtte fartøyene registreres under brasiliansk flagg. Det tok rundt tre uker å få denne lisensen. I mellomtiden begynte skutas mannskap å slå i hjel tiden med å leske seg på brennevin produsert på rørsukker. Deretter slo de seg helt vrange. Etter en tid med fyll og spetakkel ble 28 av et mannskap på 58 sendt hjem, og lokale folk ansatt. Beste sesongen i Bahia var fra juli til oktober. Fangsten resulterte i 5.600 fat. Det ga et underskudd på NOK 15.000 dette året. Lauritz Kristian Anderssen var bestyrer under hele sesongen.
1913 Selskapet A/S Vik (Lars Christensen), Sandefjord ble oppløst. Ny eier av VIK ble Freng y Cia, Bahia med Lars Christensen som disponent.
Solgt for NOK 287.000 til A/S Ækvator (Chr. Castberg), Sandefjord.
Satt i fangst ved kysten av Fransk Kongo med to hvalbåter. Sesongen utgjorde 10.650 fat denne sesongen. Noe som ga et hvalbåtdagsverk som kun var oppnådd i Sydishavet.
1914 Fangsten dette året ble bare 7.500 fat.
1915 Innleid av selskapet South Atlantic til erstatning for ESPERANCA som var satt i fraktfart. VIK hadde da allerede vært i drift på feltene i Fransk Kongo i to tidligere sesonger.
Solgt til A/S Alexandra (Haldor Virik), Aasly, Sandefjord.
1916 Solgt for NOK 800.000 til A/S Alexandra (Leif Andersen), Sandefjord.
1922 Solgt til A/S Alexandra (Alexander Brusgaard), Drammen.
1923 Hugget i andre kvartal i USA.

 

 

History in English:

1882 Built as full rigged LEICESTER CASTLE by Oswald Mordaunt & Co., Woolston, Southampton, England for Leicester Castle Ship Co. Ltd (J. Coupland, London, England), Liverpool, England.
1898 Sold to Bark John O’Gaunt Co. Ltd (R. W. Smith & Co. Ltd), Liverpool.
1899 Sold to John Joyce, Liverpool.
1907 Sold to Galgate Co. Ltd (John Joyce & Co.), Liverpool.
1911 Sold for GBP 4.000 to A/S Vik (Lars Christensen), Sandefjord. Converted to whale carcass processing vessel for THOR I. Renamed VIK.
Sailed to South Georgia in late November to assist the Bryde & Dahls factory THOR I at Godthul Harbour. She was the last cookery to leave the port of Sandefjord that year. As crew, she did not get the best pick. Mostly a gang of the community’s outsiders.
1912 There was no use for VIK at Godthul Harbour. The whaling manager of THOR I, Mr Ingvald Bryde, told the whaling manager of VIK that: «You can go in to the beach and pick stone and bones!». Mr Lauritz Kristian Anderssen went so mad that he left the site without even say “Good bye”! He then sailed for Soao Joao, Bahia, Brazil. The company catchers, FOGO and MINERVA also went there.
To get a whaling license at the Brazilian coast the whaling fleet had to register in Brazil and fly the Brazilian flag. Best season last from July to October. Her result of the season was 5.600 barrels. The loss ended up with NOK 15.000 this year
. Lauritz Kristian Anderssen was the whaling manager through the season.
1913
Company A/S Vik was terminated and new owner of VIK was the Freng y Cia, Bahia with Lars Christensen as manager. Sold for NOK 287.000 to A/S Ækvator (Chr. Castberg), Sandefjord.
Moved to the coast of French Congo with two catchers. The production result was 10.650 barrels this season. This catcher day rate was normally only obtainable in the Southern Seas.
1914 Total production this year was only 7.500 fat.
1915 Hired by the company South Atlantic as replacement for ESPERANCA as she was hired out as trader. VIK had been operative at the coast of French Congo in the two previous seasons..
Sold to A/S Alexandra (Haldor Virik), Aasly, Sandefjord.
1916 Sold for NOK 800.000 to A/S Alexandra (Leif Andersen, owner), Sandefjord.
1922 Sold to A/S Alexandra (Alexander Brusgaard), Drammen.
1923 Broken up in the second quarter in USA.

 

 

             

Kilde: Malmsteinregisteret, Norsk Sjøfartsmuseum, boken "Seilskip i Sandar og Sandefjord", Mystic Seaport
"Record of American and Foregn ships" (LR), boken «Den moderne hvalfangsts historie» av Joh. N. Tønnesen,
«Lars Christensen og hans samtid»
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 17/09-2014 (RI/PS)

 

SFJ00219111220002 VIK. Bilde fra Steinar Norheim.

SFJ00219111220003 VIK. Bilde fra Steinar Norheim

SFJ00219111220004 VIK. Fra flensedekket på Flk VIK. Bilde fra boken «Hvalfangstens Historie» av Risting