SFJ00219111320001 DS/Hvb TULLA.  Bilde fra boken "DAMP-Dampskipets æra i Vestfold"

 

1911 DS/Hvb & flk TULLA (SFJ002191113)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, kombinert hvalbåt og kokeri
steam ship, combined whale catcher and factory vessel

Off.no (IMO):

5614635

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1911/03

Bnr (Sno):

304

Bygger (yard):

Akers mek. Verksted, Kristiania.

Eier (owner):

A/S Kosmos, Sandefjord.

Disponent (manager):

Chr. Christensen, Framnæs pr. Sandefjord.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

546 brt, 249 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 162,3'–B: 28,1'.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

Utstyrt med kokekjel.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-sylindret, syl. diam.: 15,5” – 25,0” – 42,0”, slag/stroke: 30,0”. 130 NHK. Bygget av
Akers mek. Verksted, Kristiania.

.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 x dampkjeler (boilers), hver med dim.: 10,3’ x 10,0’ og 2 fyrganger. Arbeidstrykk 200 psi. Bygget av Akers mek. Verksted, Kristiania.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1911 Bygget som kombinert hvalbåt/kokeri TULLA ved Akers mek. Verksted, Kristiania for A/S Kosmos (Chr. Christensen), Sandefjord. Hun hadde to søstre, nemlig LLOYDSEN og KIT.
TULLA var oppkalt etter Chr. Christensens svigerinne fru Ellen Cathrine (Thrine) Grøn, som han var meget glad i, og alltid kalte for TULLA.
13/04 ble TULLA sendt til Patagoniakysten, og senere til p
røvefangst ved Southern Thule i Syd Sandwich gruppen som egen ekspedisjon med Ole Jørgensen ("Ola Bjønn"), som bestyrer. Prosjektets resultat ble bedrøvelig. Seilskipet HAVFRUEN var TULLAS depotskip inntil det forliste 3. desember 1911 etter sammenstøt med ismasser.

Utdrag fra TULLAs skips journal skrevet av bestyrer ”Ola Bjønn”:
         Under anløp av Port Stanley, rømte 5 mann, og de må sannsynligvis være omkommet.
         12. november: Holdet glapp i en blåhval. Kanonen gikk i stykker så den er ubrukelig, og kapteinen fikk siktet i ansiktet og fordervet både nese og munn. Måtte til Syd Georgia og reparere.
         Fra Syd Georgia med HAVFRUEN på slep, den sprang lekk 3. desember og sank

TULLA fortsatte fangsten ut sesongen.
1912 Forsøket med å benytte skipet som kombinert hvalbåt og kokeri falt dårlig ut. Som hvalbåt var hun for stor og som kokeri for lite. Mot slutten av sesongen fikk Chr. Christensen følgende telegram fra TULLA:
Ola full, Tulla tom”. Fangstutbyttet ble kun 28 hval/1000 fat.
Etter hjemkomst til Sandefjord 08/04 ble TULLA sendt på selfangst i Norskehavet. Da hun viste seg å være for dyr i drift som selfangstskute besluttet Christensen å selge båten samme høst.
1913 Ankom Sandefjord 22/05 med 1.200 ungsel og 120 tønner selolje.
Solgt til den russiske marineminister. Omdøpt til KOLYVAN
1941
Minert i Finskebukten 28/08 mens hun var på reise fra Tallinn, Estland til Kronshtadt, SSSR.

 

 

History in English:

1911 Built as the combined whale catcher and factory steam vessel TULLA by Akers mek. Verksted, Kristiania for A/S Kosmos (Chr. Christensen), Sandefjord. Used as expedition vessel in the Antarctic. She had two other sisters, LLOYDSEN and KIT
Sent to the Antarctic for an experimental expedition off Southern Thule in the South Sandwich Islands with Mr. Ole Jørgensen, ("Ola Bjønn"), as manager. Sail ship HAVFRUEN assisted as supply ship until she hit an icebarrier.

Extract from the log of TULLA, written by the manager "Ola Bjønn":
         During stay in the port of Port Stanley, 5 men escaped, probably dead.
         November the 12th. The hold in a blue whale slipped. The gun broke down and not operational, and the captain got the sight of the gun in his face and injured both his nose and mouth. Had to proceed to South-Georgia for repair.
         Departed South-Georgia towing the HAVFRUE. She began leaking and sank the 3rd of December.

1912 The experiment with a combined whale catcher and oil factory was a bad idea. As catcher she was too big, as factory too small. At the end of the season, Mr. Chr. Christensen had following message from TULLA:
Ola drunk, TULLA empty”. The result was only 28 whales, abt. 1.000 barrels.
After arrival Sandefjord TULLA was sent to sealing in the Norwegian Sea. The result showed that she was too expensive to handle as a sealer and Mr. Christensen decided to sell her. She was sold to the R
ussian marine ministerial office. Renamed KOLYVAN
1941
Mined off the Gulf of Finland 28/08 whilst on a voyage from Tallinn. Estonia to Kronshtadt, USSR.

 

 

             

Kilde: Miramar Shipindex. Boken "DAMP-Dampskipets æra i Vestfold, Sigurd Ristings hvalfangsthistori / Den
moderne hvalfangsts historie, Tønnessen 1967
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 20/09-2014 (RI/PS)

SFJ00219111320002 DS/Hvb TULLA på havnen i Sandefjord. Bilde fra boken "DAMP-Dampskipets æra i Vestfold",