Mangler bilde.

 

1920 DS/Hvb HAVØRN II (SFJ002192002)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher

Off.no (IMO):

32066

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1912/05

Bnr (Sno):

228

Bygger (yard):

Nylands Verksted, Kristiania.

Eier (owner):

A/S Ørnen, Sandefjord.

Disponent (manager):

A/S Thor Dahl, Sandefjord.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

156,13 brt, 56,53 nrt

Dimensjoner (size):

L: 101,1’–B: 20,1’–D: 11,7’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

MHNC

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type trippel ekspansjon, 3-sylindret, syl. diam.: 12,0˝-19,5˝-33,0˝, slag/stroke: 24,0˝. 462 IHK (84 NHK). Bygget ved Nylands Verksted, Kristiania.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjel (boiler).

 

 

Bemanning (crew):

18 pers,

 

 

Historikk:

1912 Bygget som hvalbåt LINGA II ved Nylands Verksted, Kristiania for A/S Capella (Peder Bogen og Støkken), Sandefjord. Levert 14/05.
Satt i fangst med kokeriet CAPELLA I ved Linga-Linga i Mocambique, Øst-Afrika. Opprinnelig var planen å fangste på kysten av Australia.
1913
Solgt til Hvalfanger-A/S Capella (Peder Bogen), Sandefjord. Omdøpt til JUAREZ.
1914 Innleid av Den Norske Marine som bevoktningsfartøy 10/12 for kr. 1.500 pr måned. Utrustet som bevoktningsfartøy ved Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad. Utstyrt med to kanoner. En 75 mm Bofors kanon og en 37 mm Armstrong. Vernepliktig premierløytnant Nils Kristian Marstrander var den første militære sjef. Plassert under Hvaleravdelingen.
JUAREZ var med på bevoktning av vår nøytralitet og stoppet både tyske og britiske fartøy.
1915 Allerede i mars ble JUAREZ beordret nordover til Trøndelag og Finnmark.
1917 Fartøyet fikk sin første radiostasjon 14/03.
1918 Solgt 01/01 til A/S Sandefjord Hvalfangerselskap (Johan Rasmussen og Alex. Lange), Sandefjord.
Kommando blir strøket 19/03 på havnen i Kristiansund, og disposisjonen overtatt av Statens Hvalfangstkontor for fangst på kysten. Marinekommandoen blir heist igjen 18/11 i Harstad.
1919 Kommandoen ble strøket 26/04 kl. 1100 i Harstad. Ankom Sandefjord 08/09 og gikk direkte til Framnæs mek. Værksted for reparasjon og tilbakestilling til sivil drift.
1920 Solgt til Norrøna Hvalfanger A/S (Rasmussen og Lange), Sandefjord.
Videresolgt til A/S Ørnen (Søren L. Christensen), Sandefjord. Omdøpt til HAVØRN II. Avgikk Sandefjord i mai.
1927 Solgt til The Norwegian Bay Whaling Co.
A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Fanget fra landstasjonen Point Cloates, Vest-Australia.
1929 Solgt i august til Irvin & Johnson Ltd, Durban, Syd Afrika. Registrert i Cape Town under britisk flagg. Nytt kallesignal ZSDG men samme navn.
1946 Ute av Lloyds register.

 

 

History in English:

1912 Built as whale catcher LINGA II by Nylands Verksted, Kristiania for A/S Capella (Peder Bogen og Støkken), Sandefjord. Delivered 14/05.
Began catching for the floating factory CAPELLA I at Linga-Linga in Mocambique at East-Africa.
Original plan was whaling at the coast of Australia.
1913 Sold to Hvalfanger-A/S Capella (Peder Bogen), Sandefjord. Renamed JUAREZ.
1914 Hired 10/12 for NOK 1.500 per month by the Norwegian Navy as coastal patrol boat.
Converted to a military vessel by Fredriksstad mek. Verksted at Fredrikstad. Equipped with two guns. One 75 mm Bofors gun and one 37 mm Armstrong. Her first military commander was Nils Kristian Marstrander. Placed to serve the area of Hvaleravdelingen.
JUAREZ became a patrol vessel to protect the Norwegian neutrality, and halted many German and British ships.
1915 JUAREZ was in March ordered to the north, to cover areas in Trøndelag and Finnmark.
1917 The vessel got her first wireless radio station 14/03.
1918 Sold 01/01 to A/S Sandefjord Hvalfangerselskap (Johan Rasmussen og Alex. Lange), Sandefjord.
Her military command ended 19/03 and the management taken over by the Governments whaling office (Statens Hvalfangstkontor) for whaling duty only at the Norwegian coast. Under military command again 18/11.
1919 The military command was ended 26/04 at 1100 hrs at the port of Harstad. Arrival Sandefjord 08/09 and proceeded directly to the Framnæs mek. Værksted for repairs and resetting to whale catcher and civil duty.
1920 Sold to Norrøna Hvalfanger A/S (Rasmussen og Lange), Sandefjord.
Re-sold to A/S Ørnen (Søren L. Christensen), Sandefjord. Renamed HAVØRN II. Left Sandefjord in May.
1927 Sold to The Norwegian Bay Whaling Co. A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Catched from the shore station of Point Cloates, Western Australia.
1929 Sold in August to Irvin & Johnson Ltd, Durban, South Africa. Registered in Cape Town under British flag. New call sign was ZSDG, but kept the name.
1946 Deleted from the Lloyds register.

 

 

           

Kilde: Boken «Firma Thor Dahl 1887-1937» av H. Bogen, «DAMP-Dampskipets æra i Vestfold»,
«Hvalfangernes Assuranceforening 1929»

Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 06/10-2014 (RI/PS)