SFJ00219200720001 ODD I. Bilde fra Anders Christiansen.

 

1920 DS/Hvb ODD I (SFJ002192007)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher.

Off.no (IMO):

5260863

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1912/07

Bnr (Sno):

68

Bygger (yard):

Porsgrund mek. Verksted, Porsgrunn.

Eier (owner):

A/S Odd, Sandefjord.

Disponent (manager):

Christen Christensen jr, Sandefjord.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Hvalfanger

 

 

Tonnasje (Tonnage):

156 brt., 50 nrt

Dimensjoner (size):

L: 104,0’-B: 20,1’-D: 11,8’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LKBK

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type trippel ekspansjon, 3-sylindret, syl. diam.: 12,0”-20,0”-33,0”, slag/stroke 24,0”. 416 IHK (76 NHK). Bygget ved Porsgrunds mek. Verksted, Porsgrunn.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjel, sylindrisk (ildrørskjel/fire tube boiler) med dim.: 12' x 10,6' og kullfyrt med 2 fyrganger. Total heteflate(HF): 1.393 ft2. Damptrykk: 200 psi. Bygget ved Bergens mek. Verksted, Bergen.

 

 

Bemanning (crew):

14 mann

 

 

Historikk:

1912 Bygget som hvalbåt DOMINION II ved Porsgrund mek. Verksted, Porsgrunn for A/S Dominion Whaling Ltd (T. Dannevig & Co), Sandefjord. Overlevert i juli.
1918 A/S Dominion Whaling Ltd solgt til Christen Christensen jr, Sandefjord.
1920 Etter initiativ av Anders Jahre ble de tre hvalfangstselskapene A/S Dominion Whaling Ltd (T. Dannevig), South Pacific Whaling Co. (R. Osmundsen) og A/S Odd (Haldor Virik) slått sammen til ett selskap med navnet A/S Odd (Chr. Christensen), Sandefjord.
DOMINION II solgt til A/S Odd. Omdøpt til ODD I.
1926 Solgt til Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S, Sandefjord. Fanget fra 1926/27 for DS/Flk PYTHIA.
1927 ODD I og NORVEGIA blir sendt på ekspedisjonstur av Lars Christensen, Sandefjord. I januar 1927 seilte ODD I rundt Peter I’s øy.
1929 02/02 ble det norske flagget heist på Peter I’s øy tatt i besittelse for Norge av NORVEGIA-ekspedisjonen med kaptein Niels Larsen i spissen.
1931 Øya ble 01/05 lagt under norsk statshøyhet.
1932 Solgt til Thorland Limited (A/S Thor Dahl, Sandefjord), London, England. Benyttet under kveitefiske ved Grønland med moderskipet THORLAND.
1935 Ombygget til fiskefartøy.
1938 Solgt til P/R Odd I (O. Telnes), Bergen. Dampmaskineriet fjernet og dieselmotor montert. 1 x dieselmotor, 2-takt/enkeltv., 2-sylindret, syl. dim.: 17¾” x 19¾. 111 NHK.
1947 Solgt til P/R Odd I (Haakon Methlie) Bergen. Forlenget. Ny tonnasje 197 brt, 80 nrt. Nye dim.: L: 123,4’-B: 20,2’-D: 12’ 6½’’-Dypg.: 11’ 00’’. Ny dieselmotor installert. 1 x dieselmotor, type Görlitz, 4-takt/enkeltv., 6-sylindret, syl. dim.: 325 x 440 mm. 64 NHK (400 BHK). Bygget i 1942 av Görlitz Waggon- und Maschinenbau A.G., Görlitz, Tyskland.
1964
Solgt til Gerh. Midttveit, Tælavåg. Omdøpt til ANNSTEIN.
1971 Kondemnert.

 

 

History in English:

1912 Built as whale catcher DOMINION II by Porsgrund mek. Verksted, Porsgrunn for Dominion Whaling Ltd (T. Dannevig & Co), Sandefjord. Delivered in July.
1918 A/S Dominion Whaling Ltd sold to Christen Christensen jr, Sandefjord.
1920 Anders Jahre took the initiative to merge the three whaling companies
A/S Dominion Whaling Ltd (T. Dannevig), South Pacific Whaling Co. (R. Osmundsen) and A/S Odd (Haldor Virik) under the name A/S Odd (Chr. Christensen A/S), Sandefjord. DOMINION II sold to A/S Odd. Renamed ODD I.
1926 Sold to Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S, Sandefjord. Catched the season 1926/27 for DS/Flk PYTHIA.
1927 ODD I and NORVEGIA were sent on expedition by Lars Christensen, Sandefjord. In January 1927 ODD I sails around the Peter I’s Island.
1929 02/02 was the Norwegian flag hoisted on Peter I’s Island and the island claimed to be a Norwegian possession by the NORVEGIA-expedition under command of captain Niels Larsen. 01/05 the island became a Norwegian possession.
1932 Sold to Thorland Limited (A/S Thor Dahl, Sandefjord), London, England for halibut fishing of the coast of Greenland with THORLAND as mother ship.
1935 Converted to a fishing vessel.
1938 Sold to P/R Odd I (O. Telnes), Bergen. Steam machinery removed and a diesel engine installed. 1 x diesel engine, 2-cycles/single acting, 2-cylinder, cyl. dim.: 17¾” x 19¾. 111 NHP.
1947 Sold to P/R Odd I (Haakon Methlie) Bergen. Lengthened. New tonnage 197 brt, 80 nrt. New dim.: L: 123,4’-B: 20,2’-D: 12’ 6½’’-Draught: 11’ 00’’. New diesel engine installed. 1 x diesel engine, type Görlitz. 4-cycles/singleacting, 6-cylinder, cyl. dim.: 325 x 440 mm. 64 NHP (400 BHP). Built in 1942 at Görlitz Waggon- und Maschinenbau A.G., Görlitz, Germany.
1964 Sold to Gerh. Midttveit, Tælavåg. Renamed ANNSTEIN.
1971 Condemned.

 

 

           

Kilde: DnV, Starke, boken La Oss Arbeide, A/S Laboremus 1910-1990, Lloyd’s, Hvalfangerregistret
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen, Steinar Norheim og Ulf W. Gustavsen.
Sist oppdatert: 06/10-2014 (RI/SN/UWG/PS)