SFJ00219210320001 DS/HVB ODD III som CHRISTOVAM RIBEIRO nr. to fra høyre. Bilde fra Ragnar Iversen.

 

1921 DS/Hvb ODD III (SFJ002192103)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher.

Off.no (IMO):

37580

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1911/04

Bnr (Sno):

214

Bygger (yard):

Nylands Verksted, Kristiania.

Eier (owner):

A/S Odd, Sandefjord.

Disponent (manager):

Chr. Christensen jr, Sandefjord.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Hvalfanger

 

 

Tonnasje (Tonnage):

136 brt., 45 nrt

Dimensjoner (size):

L: 98,3'-B: 19,1'-D: 11,5'.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(
catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LDJU

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type trippel ekspansjon, 3-sylindret, syl. diam.: 11,5"-18,5"-31,0", slag/stroke: 22,0". 45 NHK. Bygget ved Nylands Verksted, Kristiania.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler) med dim.: 10,6' x 9,8' og 2 fyrganger. Heteflate (HF): 1.097 ft2. Arbeidstrykk 180 psi. Bygget ved Nylands Verksted, Kristiania.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1911 Bygget som hvalbåt NORMANN I ved Nylands Verksted, Kristiania for A/S Normann (Haldor Virik & Albert Grøn), Sandefjord.
1913 Fanget for kokeriet NORMANNA sesongen 1913/14.
1917
Selskapets kokeri NORMANNA ble satt i fraktfart. NORMANN I blir leid ut 15/01 til Den norske Marine (KNM) som bevoktningsfartøy.
I 1917 var det fettmangel i Norge. Proviantdepartementet rådet til å oppheve fangstforbudet av hval, men under så betryggende måte som mulig, og at det utelukkende skulle brukes på det innenlandske markedet. Ved kongelig resolusjon 23/11-1917 ble det gitt tillatelse til fangst på norskekysten. Statens Hvalfangstkontor ble derfor opprettet 05/12, og i en lov av 14/12 ble det bestemt at kun staten kunne drive denne hvalfangst.
1918 Overtatt 20/03 av Statens Hvalfangstkontor.
1921 Solgt til A/S Odd (Chr. Christensen jr), Sandefjord. Omdøpt til ODD III.
1922 Ingvald Bryde & Lars Thorsen, Sandefjord ble disponenter.
1924 Solgt til A/S Bas (N. T. Nielsen-Alonso), Sandefjord. Omdøpt til VEIERLAND.
1925
Solgt til A/S South Atlantic (Lorentz Bruun), Tønsberg. Omdøpt til CHRISTOVAM RIBEIRO.
1933 Solgt til Brødrene Sæbjørnsen, Steinshamn, Molde.
1936 Fanget fra 07/01 til 14/11 fra landstasjonen i Harøy på Nord Vestlandet. Det ble til sammen fanget 140 hval som ga et utkok på 3.574 fat. Av dette var det 415 fat spermolje.
1937 Fangstresultatet fra landstasjonen på Harøy i sesongen 1937 ble 3.303 fat.
1938 Resultatet for sesongen 1938 ble 4.183 fat.
Solgt i juni til P/F Vidt Air Hvalaveidtufelag A/S (H. J. Joensen), Torshavn, Færøyene.
1948 Solgt/overført til P/F Sperm (H. J. Joensen), Torshavn, Færøyene.
1950 Solgt til P/F Sperm (Niels Mortensen), Torhavn, Færøyene.
1952 Solgt til opphugging

 

 

History in English:

1911 Built as whale catcher NORMANN I by Nylands Værksted, Kristiania for A/S Normann (Haldor Virik & Albert Grøn), Sandefjord.
1913 Catched for floating factory NORMANNA the season of 1913/14.
1917 NORMANNA engaged in freight trading.
NORMANN I hired 15/01 out to the Royal Norwegian Navy (KNM) as coastal patrol vessel during WWI.
In 1917, it was fat deficiency in Norway. The Directorate of Provision wanted to repeal the hunting ban on whaling, but under strict manner as possible, and that it was to be used exclusively on the domestic market. By Royal resolution 23/11/1917 it was given permission to capture on the Norwegian coast. The Governmental office of Whaling was therefore created 05/12, and in a law of 14/12, it was decided that only the Government of Norway could do this whaling
1918 Taken over 20/03 by Statens Hvalfangstkontor.
1921 Sold to A/S Odd (Chr. Christensen jr), Sandefjord. Renamed ODD III.
1922 Ingvald Bryde & Lars Thorsen, Sandefjord became managers.
1924 Sold to A/S Bas (N. T. Nielsen-Alonso), Sandefjord. Renamed VEIERLAND.
1925
Sold to A/S South Atlantic (Lorentz Bruun), Tønsberg. Renamed CHRISTOVAM RIBEIRO.
1933 Sold to Brødrene Sæbjørnsen, Steinshamn, Molde.
1936 Catched from the shore station at Harøy on the North-West coast of Norway from 07/01 to 14/11. Total result was 140 whales that gave 3.574 bbl whale oil including 415 bbl sperm oil.
1937 Season 1937 produced 3.303 bbl whale oil.
1938 Result of season 1938 was 4.183 bbl. of whale oil.
Sold in June to P/F Vidt Air Hvalaveidtufelag A/S (H. J. Joensen), Torshavn, Faroe Islands.
1948 Sold/transferred to P/F Sperm (H. J. Joensen), Torshavn, Faroe Islands.
1950 Sold to P/F Sperm (Niels Mortensen), Torhavn, Faroe Islands.
1952 Sold to breaking

 

 

           

Kilde: Boken «Bevoktningsfartøy under første verdenskrig» ved Atle Wilmar
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen og Ulf W. Gustavsen.
Sist oppdatert: 13/12-2014 (RI/UWG/PS)