Mangler bilde.

 

1921 DS/Hvb ULV I (SFJ002192107)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher

Off.no (IMO):

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1908/04

Bnr (Sno):

271

Bygger (yard):

Akers mek. Verksted, Kristiania.

Eier (owner):

Hvalfanger-A/S Congo, Sandefjord

Disponent (manager):

Søren L. Christensen, Sandefjord

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

105 brt, 36 nrt

Dimensjoner (size):

L: 91,7’–B: 17,8’–D: 10,6’.

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LFEO

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x damp stempelmaskin (steam reciprocation.), type triple exp., 3-sylindret, syl.diam: 11”–18”–29”, slag/stroke: 18”. 220 IHK, 36 NHK. Bygget av Akers mek. Verksted, Kristiania.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler) kullfyrt med dim. 9,3 x 9,3’ og to fyrganger. Bygget ved Akers mek. Verksted, Kristiania.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1908 Bygget som hvalbåt NORDEBBLE (3) for A/S Nordebble (Kj. Dehlie), Thorshavn Færøyene. Dansk flagg. Selskapet var i realiteten styrt av Storm Bull & Co. Kristiania, Norge.
Fanget fra landstasjonen Nordebble på Færøyene.
1916 Solgt til Frankrike for bruk som vaktskip under 1. verdenskrig. Omdøpt til TIGRE
1921 Registrert med sitt opprinnelige navn i Dansk Skibsregister med A/S Emma (C. D. Lerche), Thorshavn Færøyene som eier.
Solgt i april til nyetablerte A/S Congo & Gabon (S. L. Christensen), Sandefjord. Intensjon med selskapet var hvalfangst på kysten av Kongo i sommersesongen.
Dokksattes ved Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for inspeksjon og overtagelse. Omdøpt til ULV 1. Inngikk i fangstflåten til nyinnkjøpte Fl/k PROFESSOR GRUVEL (ex BOMBAY).
1922 Kokeri og hvalbåter var i fangst på kysten av Kongo og Gabon i alle år fra 1922 til 1926.
ULV I dokksattes fra 05/04 til 07/04 i Sandefjord. Forlot Sandefjord 11/04. Tilbake til Framnæs mek. Verksted 14/12 etter endt sesong.
1923 Dokket igjen på Framnæs mek. Værksted fra 10/01 til 30/01. Igjen i dokk fra 18/04 til 19/04. Fikk installert styremaskin.
Gikk til hvalfeltene ved Kap Lopez, Gabon for fangst som begynte 25/06 og varte til 12/10 med 5 hvalbåter. BJØRN I, JERV I og ULV I gikkr etter fangsten til Dakar for opplag og vedlikehold over vinteren.
1924 Ankom Sandefjord 28/11 etter sommer sesongen på Kongo. Forhalte til verkstedet fra opplaget 02/12.
1925 Dokket fra 04/02 til 18/02. Dokket igjen fra 16/03 til 26/03. Forlot verkstedet 14/04.
Tilbake til Sandefjord 17/11 etter endt sommer sesong på Kongo og gikk direkte i dokk på Framnæs mek. Verksted. Dokker ut 03/12.
1926 Forlot verkstedet 13/01. I fangst på kysten av Kongo i sommer sesongen. Ankom Sandefjord 28/11.
1927 Forhalte fra opplagsplass til Framnæs mek. Værksted 13/05. Dokksattes fra 14/05 til 16/05. Forlot verkstedet 18/05 og tilbake til opplag. Fanget på kysten av Fransk Kongo fra 26/06 til 13/10 med seks hvalbåter. Selskapet mister sitt kokeri PROFESSOR GRUVEL i oktober. Total forlis etter kollisjon med isfjell ved Syd-Shetland. Kokeriet var leid ut til A/S Ørnen som transportskip for sesongen 1927/28.
ULV I forhalte til verkstedet og dokket fra 08/12 til 13/12. Tilbake til opplag igjen 15/12.
1929 I opplag i Sandefjord.
1930 Forhalte fra opplag til verksted 25/04. Dokket fra 26/04 til 30/04. Forhalt til byen og opplag 08/05.
1931 Forhalte fra opplag til verksted 13/01. I dokk fra 14/01 til 19/01. Tilbake til opplaget 20/01. Johannes Dahl (kontorsjef i A/S Ørnen), Sandefjord ble registrert som meddisponent i A/S Congo.
1932 Solgt på tvangsauksjon til E. B. Aaby, Oslo.
1935 Solgt for hugging i april.

 

 

History in English:

1908 Built as whale catcher NORDEBBLE (3) for A/S Nordebble (Kj. Dehlie), Thorshavn, Faroe Island. Danish flag. The company was in reality governed by Storm Bull & Co. Kristiania, Norge.
Catching from land based whaling station Nordebble on the Faroe Island.
1916 Sold to France for use as patrol vessel during WW1. Renamed TIGRE
1921 Registered with her original name in the Danish register of shipping. Now with A/S Emma (C. D. Lerche, managers), Thorshavn, Faroe Island as owners.
Sold to new established A/S Congo & Gabon (S. L. Christensen, manager), Sandefjord in April. The intention of the company was to do whaling on the coast of Congo during summer season.
Docking at Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for repair and take over inspection. Renamed ULV 1 and registered in the register of shipping with Sandefjord as home port. Included in the whaling fleet of Fl/F PROFESSOR GRUVEL (ex BOMBAY).
1922 The factory ship and her catchers was active all summer seasons between 1922 to 1926 on the coast of Congo and Gabon.
ULV I docking in Sandefjord in April. From the 05/04-1922 to 07/04-1922. Leaving Sandefjord on 11/04-1922. Returned to Framnæs mek. Verksted on 14/12-1922 after end of season.
1923 Docking again at Framnæs mek. Værksted on 10/01-1923 to 30/01-1922. Back in dry dock on 18/04-1923 to 19/04-1923. Participated in the whaling off Congo in the summer season.
1924 Arrived Sandefjord after end of Congo season on 28/11-1924. Shifting to the shipyard from storage on 02/12-1924.
1925 In dock between 04/02-1925 and 18/02-1925. Back in dock again from 16/03-1925 to 26/03-1925. Left the yard on 14/04-1925.
Returned to Sandefjord after end of summer season on Congo on 17/11-1925 and shifted the shipyard Framnæs mek. Værksted and dry dock. Docking ended on 03/12-1925.
1926 Left the shipyard on 13/01-1926. Catching on the coast of Congo in the summer season. Arrived Sandefjord on 28/11-1926.
1927 Shifting from storage to Framnæs mek. Værksted on 13/05-1927. Docking on 14/05-1927 to 16/05-1927. Left the shipyard on 18/05-1927 and returned to storage.
Whaling season from
26/06-1927 to 13/10-1927on the coast of French Congo this year. Catching with six catchers in the season.
After return to Sandefjord, ULV I shifting from storage to dry dock on 08/12-1927. Undocking on 13/12-1927. Shifted to storage again on 15/12-1927.
Factory ship PROFESSOR GRUVEL hired by A/S Ørnen for the Antarctic season of 1927/28 as transport vessel. In October, she collided with an iceberg and sank. The company had lost their factory ship.
1929 Laid up in Sandefjord.
1930 Shifted to shipyard on 25/04-1930. Docking between 26/04-1930 and 30/04-1930. Shifted back to storage 08/05-1930.
1931 Shifted from storage to shipyard on 13/01-1931. Docking from 14/01-1931 to 19/01-1931. Back to storage 20/01-1931. Johannes Dahl (office manager of A/S Ørnen), Sandefjord registered as part manager in A/S Congo.
1932 Purchased by E. B. Aaby, Oslo on forced sale.
1935 Sold to breaking in April.

 

 

             

Kilde: Dansk Skibsregister 1921, Hvalfangstregisteret (Norge) 1929, 1931, fra Framnæs mek.
Værksteds dokkelister
Samlet og bearbeidet av Ulf W. Gustavsen og Ragnar Iversen.
Oppdatert: 20/12-2014 (RI/UWG/PS)